Şifremi Unuttum

Sunumlar

13 Mart 2023, Pazartesi
KURSLAR
SALON A
11.00-16.15 Kongre Öncesi Kurs 1

Antibiyotik ve Antifungal Direnç Testleri ve Yorumlanması

11.00-13.00 Antibiyotik Direnç Testleri ve Yorumlanması

Oturum Başkanları: Emel YILMAZ, Nazlım AKTUĞ-DEMİR

Antibiyogram Nedir? MİK Nedir? Antibiyotik Direnç Testleri Nasıl Çalışılır? [PDF]
Yeliz TANRIVERDİ

Genotipten Antibiyotik Duyarlılık Fenotipine: Sonuçların Yorumlanması ve Yeni Yöntemler
Barış OTLU

Olgu Tartışmaları

Olgu Sunumları [PDF]
Levent ŞENSOY

Tartışmacılar: Özlem AZAP, Barış OTLU, Yeliz TANRIVERDİ

13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-16.15 İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Antifungal Direnç ve Getirileri

Oturum Başkanları: Süda TEKİN, Atahan ÇAĞATAY

Kandidalarda Direnç: Nasıl Yorumlanmalı? [PDF]
Özlem DOĞAN

Küf Mantarlarında Direnç: Yöntemler ve Yorumlanmasındaki Zorluklar [PDF]
Beyza ENER

Olgularla Dirençli İnvazif Fungal İnfeksiyonu Yönetimi: Doğru Tedavi Doğru Tanıdan Geçer

Kandidoz Olgusu [PDF]
Özlem GÜLER

Aspergilloz Olgusu [PDF]
Oğuz EVLİCE

SALON B
11.00-16.15 Kongre Öncesi Kurs 2

Febril Nötropenik Hastada İnfeksiyon

11.00-13.00 Febril Nötropenik Hastada İnfeksiyon Yönetimi

Oturum Başkanı: Vildan AVKAN-OĞUZ

Nötropenik Ateş: Tanımlar ve Yaklaşım
Özlem AZAP

Nötropenik Hastada Empirik Antifungal Tedavi [PDF]
Ömrüm UZUN

Nötropenik Hastada Antibiyotik Tedavi Süreleri [PDF]
Güle ÇINAR

13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-16.15 Nötropenik Hastalarda İnfeksiyonlardan Korunma

Oturum Başkanları: Tuba TURUNÇ, Ayşegül YEŞİLKAYA

Profilaksi [PDF]
Özlem AZAP

Nötropenik Hastada İnfeksiyon Kontrolü [PDF]
Burcu GÖNÜLAL

Olgular

Oturum Başkanı: Hande ARSLAN

Moderatör: Yeşim TAŞOVA

Olgu 1 [PDF]
Süheyla KÖMÜR

Moderatör: Bircan KAYAASLAN

Olgu 2 [PDF]
Müge AYHAN

SALON C
11.00-16.15 Kongre Öncesi Kurs 3

Bilimsel Makale Hazırlama, Yazma ve Yayımlama

11.00-13.00 Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

Oturum Başkanları: Füsun CAN, Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

Editörü Nasıl İkna Ederim? [PDF]
Alpay AZAP

Bilimsel Yazıların Anatomisi [PDF]
Murat AKOVA

Editör Bakışı [PDF]
Eskild PETERSEN

13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
Dergi Hakemliğinin Önemi ve Öneriler [PDF]
Şiran KESKE
İngilizce Yazılarda Sık Hatalar ve Öneriler [PDF]
Rabia ÜNAL
13.00-16.15 Klimik Dergisi ve IDCM’de Bir Makalenin Yayımlanma Süreci: Temel İlkeler ve Öneriler [PDF]
Zehra PEKŞEN
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanında Yeni bir Yayın Tarama Motoru [PDF]
Mısra TAŞÇI, Mehmet GÖNEN, Önder ERGÖNÜL
Bilimsel Yazı Kalitemizi Geliştirmemiz İçin Yapılması Gerekenler [PDF]
Önder ERGÖNÜL
13 Mart 2023, Pazartesi
SALON A SALON B SALON C
16.15-16.30 Açılış Töreni
16.30-17.30 Açılış Konferansı

Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Bilim [PDF]
Ufuk AKÇİĞİT

17.30-18.15 Yeni Ufuklar Konferansı

Oturum Başkanı: Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

Next Strain and Transmission Chains, Variants and Future of SARS-CoV-2
Emma HODCROFT

18.15-18.30 KAHVE ARASI
18.30-20.00 Deprem Özel Oturumu

Oturum Başkanı: Yeşim TAŞOVA

Solunum Sistemi İnfeksiyonları [PDF]
Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ

Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları [PDF]
Çiğdem ATAMAN-HATİPOĞLU

Deprem Sonrası Yaralanmalar ve İnfeksiyon [PDF]
Ferit KUŞÇU

Tetanos
Selçuk NAZİK

Tartışmacılar
Funda MEMİŞOĞLU
Selma ATEŞ
Tayibe BAL

14 Mart 2023, Salı
SALON A SALON B SALON C
08.00-08.45 Uzmanıyla Buluşalım – 1

Bilimsel Sunumlarımızda Terminoloji ve Yazım Karmaşası: KLİMİK 2022’den Örnekler [PDF]
Haluk ERAKSOY

Uzmanıyla Buluşalım – 2

Protez İnfeksiyonları [PDF]
Yasemin HEPER

Uzmanıyla Buluşalım – 3

Delta Hepatit [PDF]
Mustafa Kemal ÇELEN

08.45-10.00 Simpozyum 1

Türkiyede Tüberküloz ve Hasta Yönetimi

Oturum Başkanı: Celal AYAZ

Tüberküloz Tanısında Yenilikler [PDF]
Yusuf Ziya DEMİROĞLU

Tüberküloz Tedavisinde Yenilikler ve Dirençli Tüberküloz Tedavi
Şeref ÖZKARA

Elimination of Tuberculosis: Mission is Impossible?
Christopher LANGE

Simpozyum 2

WEB Toplantılardan Kongreye COVID-19 Pandemisinin Neresindeyiz?

Oturum Başkanı: Önder ERGÖNÜL

SARS CoV-2 Varyantlarında Güncel Durum [PDF]
Mert Ahmet KUŞKUCU

Klinik ve Tedavi [PDF]
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

Bağışıklama [PDF]
Alpay AZAP

Simpozyum 3

(Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Oturum Başkanı: Halis AKALIN

Uzun Etkili Antiretroviraller [PDF]
Asuman İNAN

Temas Öncesi Proflaksi [PDF]
Deniz GÖKENGİN

HIV ve Kronik İnflamasyon [PDF]
Selda SAYIN-KUTLU

10.00-10.15 KAHVE ARASI
10.15-11.00 Uydu Simpozyum-1 (Pfizer)

Gram (-) Enfeksiyonların Yönetiminde Seftazidim-Avibaktam Tedavisinin Yeri

Konuşmacılar
Murat AKOVA
Gökhan AYGÜN

11.00-12.15 Simpozyum 4

İklim Değişikliğinden İnfeksiyonlar Nasıl Etkileniyor?

Oturum Başkanı: Üner KAYABAŞ

Küresel İklim Krizi ve Tek Sağlık Yaklaşımı [PDF]
Emine Didem EVCİ-KİRAZ

Rezervuarlar ve Vektörler
Sema ALP-ÇAVUŞ

İklim Değişikliği ve Patojenler [PDF]
Şerife Barçın ÖZTÜRK

Simpozyum 5

(Klimik Derneği Mantar İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Soru(n)larla İnvazif Fungal İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: İlkay KARAOĞLAN, Funda MEMİŞOĞLU

İnvazif Kandidoz; Halen Sorun mu? Yönetimde Neler Değişti? [PDF]
Z. Çağla KARAKOÇ

İnvazif Aspergilloz; Sorunun Büyüyen Boyutlarının Yönetimi Nasıl Olmalı? [PDF]
Süda TEKİN

COVID-19 Süreci ve Sonrasında Diğer Fungal İnfeksiyonlarda Bilinen Değişti mi? [PDF]
Esra KAZAK

Simpozyum 6

Pandeminin Getirdikleri

Oturum Başkanı: Nurcan BAYKAM

Sosyal Medya ve Bilim [PDF]
Deniz SEZGİN-EMÜLER

Teletıp [PDF]
Göksel ALTINIŞIK

Üniversitelerde Online Eğitim Deneyimi [PDF]
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN

12.15-12.45 Uydu Simpozyum-2 (MSD)

HPV, İlişkili Hastalıklar ve HPV Aşılarında Güncel Durum

Konuşmacı
Dr. Emre KOÇ, MSD Aşı Tedavi Alanı Lideri [PDF]

12.45-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.15 Uydu Simpozyum-3 (MSD)

Akılcı Antibiyotik Kullanımında Zerbaxa

Konuşmacı: Alpay AZAP [PDF]

14.15-14.30 KAHVE ARASI
14.30-15.45 Simpozyum 7

(Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Olgularla Viral Hepatitleri Birlikte Tartışalım: Zor Olgular

Oturum Başkanları: Bilgehan AYGEN, Neşe DEMİRTÜRK

Farklı Serolojik Profillerle Seyreden Khb:İmmünosüpresif Zor Olgum [PDF]
Nesrin TÜRKER

Kronik Hepatit C’de Re-İnfeksiyon: Yeni Bir Genotiple İkinci Kez İnfekte Olan Zor Olgum [PDF]
Yunus GÜRBÜZ

HBV DNA < 2000 Olan Kronik İnfeksiyonlu Hepatit B Hastasında Tedavi Yaklaşımı: Düşük Viral Yüklü Zor Olgum [PDF]
Emine TÜRKOĞLU-YILMAZ

HBV / HCV Koinfekte Kronik Viral Hepatit Hastalarında Tedavi Yaklaşımı: HBV ile Koinfekte Kronik Hepatit C Tanılı Zor Olgum [PDF]
Ali ASAN

Simpozyum 8

(Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Endokarditte Aklımıza Takılanlar

Oturum Başkanı: Özlem AZAP

Tanıda Aklımıza Takılanlar [PDF]
Yasemin TEZER-TEKÇE

Tedavide Aklımıza Takılanlar [PDF]
Yeşim UYGUN-KIZMAZ

Profilakside Aklımıza Takılanlar [PDF]
Seniha BAŞARAN

Simpozyum 9

(Klimik Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Oturum Başkanları: Emel YILMAZ, Yasemin ERSOY

Neden Uzun İnfüzyon? Hangi Doz, Hangi Süre? Antibiyoterapide Uzun İnfüzyonun İncelikleri [PDF]
Nazlım AKTUĞ-DEMİR

Dirençli Bakteri İnfeksiyonlarında Kombineterapi mi? Monoterapi mi? Sinerji Testlerinin Karara Etkisi? [PDF]
Ezgi GÜLTEN

Klinik Eczacı ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden Olgular Eşliğinde Zor Bakteriyel İnfeksiyonlara Yaklaşım [PDF]
Eyüp ARSLAN, Emre KARA

15.45-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.45 Uydu Simpozyum-4 (Roche)

Sepsis’te Prokalsitonin ve Sendromik Test Yaklaşımı

Oturum Başkanı: Halis AKALIN

Sepsis’te Prokalsitonin ile Antibiyotik Yönetimi [PDF]
Önder ERGÖNÜL

Sepsis’te Sendromik Test Yaklaşımıyla Hasta Yönetimi [PDF]
Arzu SAYINER

16.45-17.30 Konferans

Oturum Başkanı: Atahan ÇAĞATAY

Current Situation and Future Directions of Staphylococcus aureus Bacteremia/ Endocarditis and New Diagnostic Criteria for Infective Endocarditis
Vance FOWLER

Türkiye’de HIV’in Dünü Bugünü Yarını

Oturum Başkanı: Halis AKALIN

Konuşmacı: Volkan KORTEN [PDF]

17.30-18.45 Simpozyum 10

Ne Yapıyoruz? Ne Yapalım?

Oturum Başkanı: Gökhan AYGÜN

Kan Kültüründe Koagülaz Negatif Stafilokok Üremesi Var [PDF]
Taliha KARAKÖK

Solunum Örneklerinde Kandida Üredi [PDF]
Gülşah TUNÇER

Hastanın Klinik Örneklerinde VRE Üredi [PDF]
Sibel YILDIZ-KAYA

Simpozyum 11

(Klimik Derneği Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

COVID19 ve Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Mehtap AYDIN, Ayşe BATIREL

COVID-19 Pandemi Döneminde Değişen Hastane Epidemiyolojisi ve Yaşanan Salgınlar [PDF]
Elif SARGIN-ALTUNOK

SBİİ Önlenmesi ve Kontrolünde Moleküler Yöntemlerin Rolü [PDF]
Yeşim BEŞLİ

Acinetobacter İnfeksiyonlarının Kontrolünde Umut Işığı Var mı? [PDF]
Önder ERGÖNÜL

Nozokomiyal Stenotrophomonas İnfeksiyonu [PDF]
Şirin MENEKŞE

Simpozyum 12

Göç ve İnfeksiyonlar

Oturum Başkanı: İsmail BALIK

Kızamık [PDF]
Murat KUTLU

Polio [PDF]
Meliha Çağla SÖNMEZER

Uyuz
Şebnem ERDİNÇ

18.45-19.45 İHKMEYK GENEL KURULU
19.45-21.15 Sözlü Bildiriler – 1

Oturum Başkanı: Onur KAYA

SS-003 Oya Özlem Eren Kutsoylu
SS-004 Cansel Vatansever
SS-007 Cansel Vatansever
SS-005 Lal Sude Gücer
SS-009 Lal Sude Gücer
SS-006 Şeyma Betül Kayhan
SS-010 Betül Çopur
SS-011 Yüksel Karadağ
SS-013 Pelin İrkören
SS-014 Yasemin Ersoy
SS-016 Bahar Madran
SS-017 Harun Ağca

Kenan Midilli Tez Oturumu

Tez Jürisi

Sözlü Bildiriler – 2

Oturum Başkanı: Hayat KUMBASAR

SS-018 Ahmet Sertçelik
SS-019 Derya Yapar
SS-020 Mete Ulutaş
SS-021 Nilgün Altın
SS-022 Duru Mıstanoğlu Özatağ
SS-023 Sudem Mahmutoğlu Çolak
SS-024 Sibel Bolukçu
SS-025 Rıdvan Karaali
SS-026 Zeynep Ece Kuloğlu
SS-027 Çiğdem Erol
SS-029 Cihan Yeşiloğlu
SS-030 Serpil Öztürk

15 Mart 2023, Çarşamba
SALON A SALON B SALON C
07.45-08.45 Sözlü Bildiriler – 3

Oturum Başkanı: Emel AZAK

SS-031 Sema Alp Çavuş
SS-032 Yeşim Uygun Kızmaz
SS-067 Yeşim Uygun Kızmaz
SS-033 Cihan Semet
SS-034 Emre Kara
SS-035 Cansu Aksoy
SS-039 Özlem Doğan
SS-040 Özlem Doğan

Sözlü Bildiriler – 4

Oturum Başkanı: Aydın DEVECİ

SS-037 Esra Kazak
SS-041 Mahir Kapmaz
SS-044 Nazlım Aktuğ Demir
SS-047 Hasan Yonca
SS-048 Zeynep Cansu Çalışkan
SS-049 Fatma Elif Ergin
SS-050 Elif Ateş
SS-051 Zeliha Arslan

Sözlü Bildiriler – 5

Oturum Başkanı: Özgür GÜNAL

SS-053 Elif Zelal Çiftçi
SS-054 Vahibe Aydın Sarıkaya
SS-055 Çağlar Irmak
SS-056 Yusuf Arslan
SS-057 Yunus Gürbüz
SS-072 Emsal Aydın
SS-077 Zeynep Burçin Yılmaz
SS-081 Tuğba Arslan Gülen

08.45-10.00 Simpozyum 13

Olgularla Dirençli Gram Negatif Bakteri İnfeksiyonlarının Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri

Oturum Başkanı: Murat DİZBAY

Acinetobacter [PDF]
İrem AKDEMİR-KALKAN

Pseudomonas
Ayşe Özlem METE

Karbapeneme Dirençli Klebsiella [PDF]
Seçil ÖZTÜRK-DENİZ

Simpozyum 14

Kronik Yara Yönetimi

Oturum Başkanı: Öznur AK

Yara Bakımı: Basit Hasta Başı Yara Kapama Yöntemleri, Ürünleri ve EGF Kullanımı [PDF]
Alper ŞENER

Yara Bakım Ürünleri [PDF]
Ayten KADANALI

DAİ Tedavisinde Vasküler Müdahale Ne Zaman Hangi Yöntem? [PDF]
Fatma Aybala ALTAY

Simpozyum 15

COVID-19 ve Sonrası

Oturum Başkanı: Levent GÖRENEK

Uzamış COVID: Patogenez ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
Moshe ARDİTİ

COVID-19 Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon [PDF]
Aslı GÖREK-DİLEKTAŞLI

Uzamış Viral Saçılımın Yönetimi (Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar) [PDF]
Şiran KESKE

10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-11.15 Uydu Simpozyum-5 (GILEAD)

Bugün. Gelecekte. Her Adımda Biktarvy

Oturum Başkanı: Dilara İNAN

Biktarvy HIV ile Yaşayan Bireylerin Beklentilerini Bugün Nasıl Karşılıyor?
Elif TÜKENMEZ-TİGEN

Biktarvy HIV ile Yaşayan Bireylerin Beklentilerini Gelecekte Nasıl Karşılayacak?
Gülden ERSÖZ

HIV ile Yaşayan Bireylerin Gözünden Biktarvy ile Uzun Dönem Tedavi Başarısı
Funda ŞİMŞEK

11.15-12.30 Simpozyum 16

Yeni ve Yeniden Gündeme Gelen İnfeksiyonlar

Oturum Başkanı: Orhan YILDIZ

Batı Nil Virusu [PDF]
Funda ŞİMŞEK

Maymun Çiçeği [PDF]
Mahir KAPMAZ

Gizemli Hepatitler [PDF]
Gülşen ÖZKAYA-ŞAHİN

Simpozyum 17

(Klimik Derneği Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Nakil İlişkili İnfeksiyonların Yönetimi

Oturum Başkanı: Rahmet GÜNER

Organ Alıcı Adaylarının Değerlendirilmesi [PDF]
Çiğdem EROL

Hematolojik Kök Hücre Nakli Alıcıları ve Hematolojik Maligniteli Hastalarda Hepatit Yönetimi [PDF]
Bircan KAYAASLAN

Zor Olgular Karaciğer [PDF]
Sibel ALTUNIŞIK

Böbrek [PDF]
İmran HASANOĞLU

Simpozyum 18

(Klimik Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Pandeminin Geleceği ve COVID-19

Oturum Başkanı: Esin ŞENOL

COVID-19 Aşılarının Geleceği ve Yeni Aşı Teknolojileri [PDF]
Urartu ŞEKER

COVID-19 Aşılarının Etkililiği Nasıl Ölçülmeli? [PDF]
Ali ACAR

COVID-19 Aşılarının Gelecek Pandemilere Etkileri [PDF]
Esin ŞENOL

12.30-13.15 Uydu Simpozyum-6 (GSK)

HIV Tedavisinde Dolutegravir ile Sağlık DOLU Gelecek

Oturum Başkanı: Atahan ÇAĞATAY

Konuşmacılar
Asuman İNAN 
Şerife Barçın ÖZTÜRK 

13.15-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.15 Simpozyum 19

Unutulmaması Gereken İnfeksiyonlar

Oturum Başkanı: Serhan SAKARYA

Kuduz [PDF]
Seniha ŞENBAYRAK

Sıtma [PDF]
Aysun YALÇI

Sifiliz [PDF]
Pınar KORKMAZ

Simpozyum 20

Pandemi ile Değişen Solunum Yolu Viral İnfeksyonları

Oturum Başkanı: Ali KAYA

Erişkinde RSV [PDF]
Özge TURHAN

İnfluenza [PDF]
Ferit KUŞÇU

Picornavirusler [PDF]
Elif TÜKENMEZ-TİGEN

Simpozyum 21

(Klimik Derneği İnsan Mikrobiyom ve Biyoterapi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

İnsan Mikrobiyom ve Biyoterapi

Oturum Başkanı: Füsun CAN

Mikrobiyota Biyomühendisliği [PDF]
Özlem DOĞAN

Mikrobiyota Çalışmalarında Standardizasyon ve Kliniğe Aktarım [PDF]
Yeşim TOK

Yükselen Yıldız: Ürogenital Mikrobiyota [PDF]
Gülin ÖZCAN

15.15-15.45 KAHVE ARASI
15.45-17.00 Simpozyum 22

İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavi Sürecinde Steroid Kullanımı

Oturum Başkanı: Şebnem EREN-GÖK

Pnömoni [PDF]
Süheyla SERİN-SENGER

Sepsis [PDF]
Adalet ALTUNSOY

Menenjit [PDF]
Oya EREN-KUTSOYLU

Simpozyum 23

(Klimik Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Çözümlenmemiş Konular Tartışmalı Oturum

Oturum Başkanı: Oral ÖNCÜL

Diyabetik Ayak Yönetimi Rehberlere Dayalı Olmalı [PDF]
Bülent ERTUĞRUL

Diyabetik Ayak Yönetimi Olguya Dayalı Olmalı [PDF]
Neşe SALTOĞLU

Acil Servis Girişinden Başlayarak Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olgusunun Yönetimi Nasıl Olmalı? Ne Oluyor? [PDF]
Derya YAPAR

Simpozyum 24

Lyme Hastalığı: Doğrular ve Yanlışlar

Oturum Başkanı: Onur URAL

Lyme Hastalığı: Türkiye’deki Epidemiyolojisi [PDF]
Uğur ÖNAL

Lyme Hastalığı Kliniği: Doğrular ve Yanlışlar [PDF]
Selçuk KAYA

Lyme Hastalığı Tanısı: Doğrular ve Yanlışlar [PDF]
Arzu SAYINER

Lyme Hastalığı Tedavisi: Doğrular ve Yanlışlar [PDF]
Figen KAPTAN-AYDOĞMUŞ

17.00-19.45 KLİMİK GENEL KURULU
19.45-21.15 Sözlü Bildiriler – 6 (Olgu Tartışması)

Oturum Başkanları: Onur URAL, Selda SAYIN-KUTLU

SS-046 Deniz Gür Altunay
SS-070 Enes Erbağcı
SS-071 Sudem Mahmutoğlu Çolak
SS-085 Özlem Güler
SS-102 Merve Büyükkörük
SS-104 Emine Bal
SS-110 Leyla Cemre Dinç
SS-111 Erdinç Demir

Sözlü Bildiriler – 7

Oturum Başkanı: Ş. Barçın ÖZTÜRK

SS-058 Derya Yapar
SS-059 Sibel Karabulut
SS-060 Füsun Can
SS-061 Elif Sargın Altunok
SS-063 Ceyda Geyiktepe Güçlü
SS-068 Canan Taşdemir
SS-073 Merve Bozdağ
SS-074 Hacer Ceylan Çimendağ
SS-075 İlkay Nur Can
SS-078 Melike Nur Kültür
SS-080 Çiğdem Ataman Hatipoğlu
SS-082 Abdullah Gölbol

Sözlü Bildiriler – 8

Oturum Başkanı: Şiran KESKE

SS-064 Uğur Önal
SS-103 Uğur Önal
SS-065 Elif Ateş
SS-086 Duygu Mert
SS-087 Muammer Çelik
SS-088 Özge Özgen Top
SS-090 Cansel Vatansever
SS-091 Ahmet Doğukan Bayrak
SS-092 Emel Azak
SS-093 Eyüp Arslan
SS-094 Pelin İrkören
SS-096 Harun Ağca

POSTER ALANI
19.45-21.15 Poster Tartışması-1
Oturum Başkanı: Çiğdem KADER
P-001 – P-058
Poster Tartışması-2
Oturum Başkanı: Faruk KARAKEÇİLİ
P-059 – P-116
Poster Tartışması-3
Oturum Başkanı: Nefise ÖZTOPRAK
P-117 – P-175
Poster Tartışması-4
Oturum Başkanı: Esra TANYEL
P-176 – P-231
16 Mart 2023, Perşembe
08.00-09.30 Sözlü Bildiriler – 9

Oturum Başkanları: Nur BENZONANA, Birsen MUTLU

SS-042 Merve Büyükkörük
SS-045 Sudem Mahmutoğlu Çolak
SS-069 Sudem Mahmutoğlu Çolak
SS-062 Volkan Korten
SS-106 Volkan Korten
SS-066 Şerife Barçın Öztürk
SS-083 Enes Erbağcı
SS-097 Emine Arman Fırat
SS-098 Umay Balcı
SS-099 Aysun Benli
SS-105 İrem Yagimli
SS-108 İrem Yagimli

Sözlü Bildiriler – 10

Oturum Başkanları: Semra TUNÇBİLEK, Günay TUNCER-ERTEM

SS-001 Sevinç Baba
SS-002 Neslihan Arıcı
SS-095 Neslihan Arıcı
SS-015 Çiğdem Kader
SS-052 Çiğdem Kader
SS-038 Deniz Öççetin
SS-043 Tuba Damar Çakırca
SS-076 Serkan Aydemir
SS-079 İlkay Akbulut
SS-089 İlkay Akbulut
SS-084 Ebrar Sarıöz

Sözlü Bildiriler – 11

Oturum Başkanları: Gül Ruhsar YILMAZ, Servet ALAN

SS-028 Gülen Güney Esken
SS-036 Hazel Öztürk Belik
SS-100 Ahmet Basutçu
SS-101 Tuba Kuruoğlu
SS-107 Yusuf Emre Özdemir
SS-109 Nizamettin Kemirtlek
SS-112 Melike Törüyenler
SS-113 Pınar Tunçel Öztürk
SS-114 Sevgi Özan Köse
SS-115 Fatma Nur Karataş
SS-116 Serpil Öztürk

 

09.30-10.45 Simpozyum 25

İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında ve Yönetiminde Görüntülemenin Yeri

Oturum Başkanı: Dilara İNAN

PET-BT [PDF]
Olga YAYLALI

Spondilodiskit [PDF]
Gül HATİPOĞLU

Bağışıklığı Baskılanmış Konakta Akciğer Görüntülemesi [PDF]
Can KARAMAN

Simpozyum 26

(Klimik Derneği Asistan ve Genç Uzman Komisyonu Tarafından Düzenlenmiştir.)

Olgularla Lenfadenomegalilere Yaklaşım

Oturum Başkanları: Ayşe WİLLKE-TOPÇU, Ayşe ERBAY

AGUH Ruhu ile Yaptıklarımız ve Hedeflerimiz [PDF]
Elif AĞÜLOĞLU-BALİ

Lokalize Lenfadenopati [PDF]
Melike TÖRÜYENLER-COŞKUNPINAR

Jeneralize Lenfadenopati [PDF]
Mustafa DENİZ

Granülomatöz Lenfadenomegali [PDF]
Halime ARAZ

Simpozyum 27

İnfeksiyon Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Rehberleri

Oturum Başkanı: Reşit MISTIK

KLİMİK Bruselloz Rehber [PDF]
Hasan Selçuk ÖZGER

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Rehberi [PDF]
Meliha MERİÇ-KOÇ

Clostroides difficile Rehberi [PDF]
Ebru ORUÇ

10.45-11.15 KAHVE ARASI
11.15-12.30 Simpozyum 28

Gebelikte Sorun Olan İnfeksiyonlar

Oturum Başkanı: Gülden ERSÖZ

COVID ve İnfluenza [PDF]
Şebnem ŞENOL-AKAR

Paraziter İnfeksiyonlar (Toksoplazma Gastrointestinal Parazitler) [PDF]
Recep TEKİN

CMV- Rubella [PDF]
Filiz PEHLİVANOĞLU

Simpozyum 29

Yoğun Bakımda İnfeksiyon Tanısı ve Yönetimi

Oturum Başkanları: Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ, Sebahat AKSARAY

Sepsis Yönetimi [PDF]
Bilgin ARDA

Yoğun Bakım Hastasında Lejyonella Pnömonisi [PDF]
Haluk ERDOĞAN

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Hızlı Tanı [PDF]
Rabia CAN-SARINOĞLU

Simpozyum 30

(Klimik Derneği İnfeksiyon İmmunolojisi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Latent Virus İnfeksiyonları ve İmmün Sistem

Oturum Başkanları: Ali ŞENGÜL, Ali İNAL

Antiviral İmmün Yanıt ve Latent Viruslar [PDF]
Haluk Barbaros ORAL

İmmün Sistem ve Zona Zoster [PDF]
Necla TÜLEK

Latent Viruslar ve İmmünizasyon [PDF]
Güle ÇINAR

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.30 Büyük Vizit

Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY

Olgular
Aysun BENLİ [PDF] [PDF]
Selva ALA-SELEK [PDF] 
Reşide Börçe AYDIN [PDF]

Tartışmacılar
Onur URAL
Serpil EROL
Kenan HIZEL
Özgür KURT
Bilgül METE

14.30-15.00 Kapanış Töreni