Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Eğitici Gelişimi Kursları

Eğiticilere yönelik gelişim kursları aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde düzenlenmiş ve bu kurslara özellikle kurumlarında bu tür bir eğitim imkanı olmayan eğiticilerin katılmasına dikkat edilmiştir.

Yer:   KLİMİK Dernek binası

 

Kursun ana konu başlıkları:

  • Erişkin eğitimine ve deneyime dayalı öğrenme döngüsüne uygun bir eğitim programı hazırlanması
  • Eğitim içeriğinin belirlenmesi:Bilgi, beceri , tutum olarak sınıflanması
  • Uygun eğitim yönteminin seçimi ve seçilen yöntemin etkili olarak kullanımı
  • Görsel – işitsel araçların doğru biçimde kullanımı
  • İletişim: Sözlü ve sözsüz
  • Etkili sunum
  • Ölçme ve Değerlendirme

o Sınama yöntemleri
o Sözlü ve yazılı sınavların kullanım alanları
o  Nesnel Yapılandırılmış Sınav
o Test sorusu hazırlamanın temel ilkeleri