Şifremi Unuttum

Güz Okulu 2009

Sayın meslektaşlarımız,

Türk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (Klimik) Eğitim ve Yeterlik Kurulu İHKMEYK bugüne kadar bir yandan eğitilenlere yönelik bir yandan da eğiticilere yönelik eğitim çalışmalarını, kurulduğu 2002 yılından bu yana sürdürmektedir. Bu süreçte çekirdek müfredat belirlenmiş ardından asistan karnesi hazırlanarak uygulamaya sokulmuş ve eğitim programlarının uygulanmasına başlanmıştır. Eğiticiler için de eğitici gelişim  kursları düzenlenmiştir

‘‘Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme’’ adını verdiğimiz bu kursla birlikte eğitim programlarında yeni bir aşamaya geçilmekte ve  özellikle üniversite ve eğitim hastanesi  dışında çalışan uzmanlara yönelik olarak düşünülen kursla uzmanların bilgi güncellemesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Kursta sistemlere göre infeksiyon hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji, tanı, tedavi, korunma kontrolüyle ilgili olarak temel bilgiler yanında son gelişmeler ve güncel bilgiler gözden geçirilecektir.

İHKMEYK, eğitim dışında yeterlikle ile ilgili olarak da çalışmalar yürütmektedir. 2005 yılından bu yana her yıl teorik ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı yeterlik(board) sınavları yapılmaktadır. ‘‘Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme’’ kursu düzenlenirken yeterlik sınavına girecek meslektaşlarımız için de yararlı olacağı ve sınava katılımı olumlu etkileyeceği düşünülmüştür

Bilgi güncellemesi yanında bir araya gelmemiz, deneyimlerin paylaşılması, bu kursun diğer kazanımları olacaktır.

 

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ayşe Willke
İHMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu  Başkanı                                               

 

Prof. Dr. Fatma Ulutan                                                            Prof. Dr. Haluk Eraksoy
İHKMEYK Başkanı                                                                  Klimik Derneği Başkanı

 

Güz okulu ile ilgili program ve diğer bilgiler için tıklayınız