Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği Üyelik Başvurusu

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’ne üyelik başvurusında bulunabilmek için Dernek tüzüğünün Madde 8.1’deki şartlarına haiz olmanız gerekmektedir:

Tüzüğün ilgili maddesi şu şekildedir:

……

Üyelik koşulları ve türleri

MADDE 8-Derneğin asıl üyeler ve onursal üyeler olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

8.1) Asıl üyeler: Asıl üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır.

8.1.1) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

8.1.2) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ya da Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak veya bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta veya vermekte olmak.

8.1.3) Madde 4’te belirtilen amaçla ve Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.5’te belirtilen çalışma konularıyla kurulmuş başka bir derneğe üye olmamak.

……….

Klimik Derneği tüzüğinde belirtilen üyelik şartlarını sağlıyorsanız aşağıdaki başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz Derneğimize ulaştığında Yönetim Kurulu’nda görüşülecek ve karara bağlanacaktır. Verilen karar size email ile bildirilecektir.

Klimik Derneği’ne üyelik başvurunuz kabul edilmesi durumunda üyelik kaydınız yapılacaktır. Ardında derneğimzin web sitesine (klimik.org.tr), email gruplarına ve Klimik Bülten grubuna da kaydınız yapılacak ve gerekli üyelik bilgileri tarafınıza iletilecektir. Bilgi için klimik@klimik.org.tr adresine yazabilirsiniz.

 

BAŞVURU FORMU

  TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin tüzüğünü okudum. Madde 8.1’deki şartlarına haiz olduğumdan Derneğe üye olmak istiyorum.

  Adı Soyadı

  Baba Adı

  Anne Adı

  Doğum Yeri

  Doğum Tarihi

  TC Kimlik No

  Cinsiyeti
  ErkekKadın

  Mezun Olduğu Fakülte

  Diploma No ve Tarihi

  Lisansüstü Eğitim

  Uzmanlık Dalı

  Uzmanlık Belge No ve Tarihi

  Ünvanı

  İş Adresi

  İl

  İş Telefonu

  İkametgah Adresi

  İl

  İkametgah Telefonu

  GSM:

  E-posta Adresiniz

  Yazışma Adresi Tercihi
  İş Adresiİkametgah Adresi

  Lütfen 1 adet VESİKALIK fotoğraf ekleyiniz. Eğer yüklediğiniz fotoğraf vesikalık formatında değilse başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Dosya boyutu 5 mb'dan fazla olmalımalı.