Şifremi Unuttum

4. Eğitici Gelişimi Kursu 21 Eylül 2012 Cuma Günü İstanbul’da Gerçekleşecek

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel olarak özerk bir alt kuruluşu olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 21 Eylül 2002′de kurulmuştur. İHKMEYK, Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında hizmet kalitesini artırmak üzere, çalışmalarını 10 yıldan beri aralıksız olarak sürdürmektedir.

İHKMEYK tarafından, eğitici gelişimiyle ilgili temel konuların gözden geçirilmesi amacıyla, daha önce 15-17 Şubat 2007, 27-29 Mart 2008 ve 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenmiş olan “Eğitici Gelişimi Kursları”nın dördüncüsü, İHKMEYK’in 10. kuruluş yıldönümüne rastlayan 21 Eylül 2012 tarihinde, bu kez bir İleri Eğitici Kursu biçiminde gerçekleştirilecektir.

Soru hazırlama teknikleri, eğitici olarak çalışan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının eğitiminin başarısında ve bilgiyi ölçmede önemli noktalardan biridir. Bunlardan en çok kullanılanları çoktan seçmeli sorulardır. Bu nedenle İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen 4. Eğitici Gelişimi Kursu’nda “çoktan seçmeli soru hazırlama” yönteminin öğrenilmesi/geliştirilmesi konusu ele alınacaktır. Kurs süresince soru hazırlayarak, hazırlanan soruları değerlendirerek, soru hazırlama ve denetleme konusunda becerinin geliştirilmesi amacıyla interaktif uygulamalı eğitim yapılacaktır.

Kursa, Klimik Derneği üyesi olup bir Üniversite veya Eğitim Hastanesinde eğitici (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Eğitim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu) olarak çalışan 20 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir. Kursa İstanbul dışından kabul edilecek katılımcıların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Kursumuzun bilgi ve deneyimlerinizi artırmanıza katkıda bulunması dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Ayşe WILLKE
Eğitim Programlarını
Geliştirme Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Ayşe YÜCE
İHKMEYK Başkanı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)
Derneği Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU VE BİLİMSEL KURUL

BAŞKAN

Prof. Dr. Ayşe WILLKE

SEKRETERYA

Prof. Dr. Levent GÖRENEK

ÜYELER

Prof. Dr. Halis AKALIN
Uzm. Dr. Servet ALAN
Prof. Dr. Celal AYAZ
Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Prof. Dr. Alpay AZAP
Prof. Dr. Mehmet BAKIR
Uzm. Dr. Nur BENZONANA
Doç. Dr. Aysel ÇELİKBAŞ
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Doç. Dr. Ayten KADANALI
Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Prof. Dr. Serhan SAKARYA
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Prof. Dr. Onur URAL
Uzm. Dr. Nuray UZUN
Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Prof. Dr. Ayşe YÜCE

EĞİTİM YÖNLENDİRİCİLERİ

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ
Uzm. Dr. Yıldız HEVES
Prof. Dr. Fatma ULUTAN
Prof. Dr. Ayşe WILLKE
Prof. Dr. Ayşe YÜCE

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
EĞİTİM ve YETERLİK KURULU (İHKMEYK)

4. EĞİTİCİ GELİŞİMİ KURSU

 

Yer: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 

21 Eylül 2012, Cuma

08.30-09.00 Açılış Töreni

09.00-09.45 Örnek Soru Sunumu

09.45-12.00 İnteraktif Katılımla 4-5 Kişilik Gruplar Oluşturularak Belirlenen ve Basılı Materyali Dağıtılan Konularda Hazır Soru Formlarını Kullanarak Soru Hazırlama

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-16.00 Hazırlanan Soruların Hep Birlikte Değerlendirilmesi

16.00-16.30 Kursun Değerlendirilmesi, Sertifika ve Kapanış Töreni

 

GENEL BİLGİLER

Uygulama Yeri: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Binası

Kursiyerin Yanında Getirmesi Gereken Eğitim Materyali: Kursiyerlerin kendi dizüstü bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.

Katılım Koşulları

  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği üyesi olmak.
  • Üye ödenti borcu olmamak.
  • Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Eğitim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu olmak.
  • Kursa toplam 20 kişi kabul edilecektir.
  • Kursiyerlerin belirlenmesinde başvuru sırası dikkate alınacaktır.
  • Kurs sonunda sertifika verilecektir.
  • İstanbul dışından katılacakların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.


Kurs TTB – STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

 

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi: klimik@klimik.org.tr

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):