Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

Bilimsel Program

25 Mart 2015 Çarşamba
08:30 Kayıt
Salon A Salon B Salon C
13:00-14:00 Açılış Töreni
14:00-15:00 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı
Osman Şadi YENEN

Hekim Olmak
Mustafa ÇETİNER PDF
15:00-15:30 Çay / Kahve Arası
15:30-16:30 Simpozyum 1
Tıp Alanında Yayın Etiği
(KLİMİK Derneği Etik Kurulu’nca Düzenlenmiştir.)Oturum Başkanı
Firdevs AKTAŞİnfeksiyon Hastalıklarında Yayın Durumu
Haluk ERAKSOY PDF

Tıp ve Yayın Etiği
Şevket RUACAN PDF
16:30-18:30 Atölye
Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?
(KLİMİK Dergisi’nce Düzenlenmiştir.)KLİMİK Dergisine Gelen Yazıların Değerlendirilme Süreci
Haluk ERAKSOY PDF

Bilimsel Makalenin Anatomisi
Alpay AZAP PDF
Önder ERGÖNÜL PDF PDF

Eleştirilere Yanıt Verirken Yazarlardan Beklentiler
Necla TÜLEK PDFTezler ve Çalışmalardan Yazıya Dönüşüm
KLİMİK Dergisi Yayın Kurulu
19:30 Kokteyl Prolonje
26 Mart 2015 Perşembe
Salon A Salon B Salon C
08:00-09:00 Simpozyum 2 (UYBİS VII)
Yoğun Bakımda Gözden Kaçan  İnfeksiyonlar

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ağır pnömoni nedeniyle YBÜ’ye yatırılan hastalarda virusların rolünü tanımlayabilir.
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda CMV reaktivasyonunun klinik önemini değerlendirebilir.
 • Nötropenik olmayan yoğun bakım hastalarında Aspergillusinfeksiyonları için risk faktörlerini ve infeksiyonun özelliklerini sayabilir.

Oturum Başkanı
Birsen MUTLU

Viral İnfeksiyonlar: CMV ve Solunum Yolu Virusları
Öznur AK PDF

Kandida Dışı Fungal İnfeksiyonlar: Aspergillus spp.
Selda SAYIN-KUTLU PDF

Simpozyum 3
Yeni Salgınlar


Öğrenim Hedefleri
 
Bu oturumun sonunda katılımcılar:
 • Batı Afrika’da devam etmekte olan ebola salgınının seyri ve son durumunu öğrenir.
 • Ebola virusu hastalığının klinik ve laboratuvar özelliklerini, güncel tedavi yaklaşımlarını ve bulaşmasının nasıl önleneceğini tanımlayabilir.
 • Suudi Arabistan kaynaklı MERS-CoV infeksiyonunun epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerini, güncel tedavi yaklaşımlarını öğrenir.
 • MERS-CoV’un kişiler arası ve hastanelerde bulaşmasının nasıl önleneceğini öğrenir.

Oturum Başkanı 

Celal AYAZ
Ebola Virusu Hastalığı
Necla TÜLEK PDF
MERS-CoV İnfeksiyonu
Murat KUTLU PDF
Simpozyum 4
Şaşırtan Klasikler 1


Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde uzun yıllardan beri bilinen ve izlenen infeksiyon hastalıklarının farklı klinik seyirlerini tanımlayabilir.
 • Bu infeksiyonlarla karışabilecek diğer klinik durumları sıralayabilir.
 • Bu infeksiyonların tanısında karıştırıcı olabilecek faktörleri öğrenir.
 • Bu infeksiyonların tedavisinde özellik yaratabilecek durumları tanımlayabilir.

Oturum Başkanı
İlhan ÖZGÜNEŞ  

Olgu 1 
Ayşe ERBAY 
PDF

Olgu 2 
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ 
PDF

09:00-10:20 Simpozyum 5 (UYBİS VII)
Sepsis : Güncel Durum

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Sepsis patogenezinde  patojenle veya tehlikeyle ilişkili moleküler paternler (PAMPs veya DAMPs), patern tanıma molekülleri  ve inflamazom kavramlarını öğrenir.
 • PAMPs’a karşı konağın verdiği dengeli inflamatuar yanıt, hiperinflamasyon ve immünosupresyon durumlarını tanımlar ve sonuçlarını özetleyebilir.
 • Sepsiste tekli veya kombinasyon antimikrobiyal tedavilerin, uzamış infüzyon tedavilerinin etkinliği, tedavinin yönlendirilmesinde hızlı tanı yöntemlerinin etkinliğini öğrenir.
 • Sepsiste Gram-negatif bakteriyel endotoksin ve bağlantılı molekül antagonistlerinin,  antiinflamatuarların, antikoagülanların ve konak savunmasını destekleyen tedavilerin yerini tanımlayabilir.

Oturum Başkanı
Necmettin ÜNAL

Türkiye’de Sepsis Farkındalık Çalışmaları
Necmettin ÜNAL

Sepsis Patogenezi
Özlem ACİCBE PDF

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi
Gülden ERSÖZ PDF

Sepsiste Antibiyotik Dışı Tedaviler
Ferda KAHVECİ PDF

Birlikte Tartışalım
En Zor Olgum: Ne Öğrendim?

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Zor ve ilgi çekici infeksiyon hastalıkları olgularının muayenesi, tanı ve tedavisi konusunda can alıcı noktaları tanımlayabilir ve bu olguların, deneyimli klinisyenler için neden unutulmaz olduğunu belirleyebilir.
 • Klinik uygulama değişikliklerine yol açan infeksiyon hastalıkları klinik deneyiminin can alıcı noktalarını irdeleyebilir,
 • Sunulan olgulardan, infeksiyon hastalıklarıyla bağlantılı, alışık olunmayan durumları tanıyabilir.

 

Oturum Başkanı
Filiz AKATA

En Zor Olgum-1
Alİ MERT PDF

En Zor Olgum-2
Yusuf Ziya DEMİROĞLU PDF

En Zor Olgum-3
Nefise ÖZTOPRAK-ÇUVALCI PDF

Simpozyum 6
Kronik Hepatit Olguları

Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar:
 • Seçilmiş vakalarla özel hasta gruplarında gözlenen tedavi zorluklarını değerlendirir.

 

Oturum Başkanı
Reşit MISTIK

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu
Yunus GÜRBÜZ PDF

İki Kez İkili Tedaviyle Relaps Gelişen Kronik Hepatit C Olgusu
Nesrin TÜRKER PDF

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu
Deniz ÖZKAYA PDF

10:20-10:35 Çay / Kahve Arası
10:35-11:35 Simpozyum 7 (UYBİS VII)
Yoğun Bakım Hastasında Ateş

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan ateşin infeksiyona bağlı olan ve olmayan sık nedenlerini tanımlayabilir.
 • Yoğun bakım ünitesinde infeksiyona bağlı olan ve olmayan ateşin ayırıcı tanısını yapabilir
 • Yoğun bakımda infeksiyon dışı ateşi tanıyarak gereksiz antimikrobik kullanımının azaltılmasını sağlayabilir.
 • Biyobelirteçlerin ayırıcı tanıda nasıl kullanılacağını öğrenir.

Oturum Başkanı 
Atilla RAMAZANOĞLU

İnfeksiyonlara Bağlı Ateş
Fügen YÖRÜK PDF

İnfeksiyon Dışı Nedenlere Bağlı Ateş
Murat SUNGUR PDF

Hangisi Doğru: GSBL Üreten Enterik
Bakterilerin Tedavisi

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • GSBL üreten bakterilerin tedavisinde karbapenem dışı tedavi kullanımı fırsatlarını tanımlayabilir.
 • GSBL üreten bakterilerin tedavisinde karbapenem kullanımının kaçınılmaz olduğu durumları öğrenir.

 

Oturum Başkanı
Serpil EROL

Karbapenem Gerekir
Bilgül METE PDF

Karbapenem Gerekmez
Funda TİMURKAYNAK PDF

Yılın Ses Getiren Makaleleri

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Son bir yıl içinde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında yapılmış, infeksiyon hastalıklarının patogenezini aydınlatacak yeni bir bilgi, tanısını sağlayacak yeni bir tetkik veya tedavisinde yeni bir ilaç veya yaklaşım sunan makaleleri değerlendirebilir.

 

Oturum Başkanı
Önder ERGÖNÜL

Sunanlar
Çağla KARAKOÇ PDF
Esra KAZAK PDF

11:35-12:35 Uydu Simpozyum 1
(Astellas Pharma İlaç Tic. ve San. A.Ş.)

Moderatör
Haluk ERAKSOY
Sistemik Fungal Enfeksiyonlarda Mikafungin’in Yeri PDF
Amar SAFDAR
Rejin KEBUDİ
12:35-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Uydu Simpozyum 2
(Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd. Şti.’nce Düzenlenmiştir.)

Moderatör
Celal AYAZ

Kronik Hepatit B: Değişen SUT / Değişen Uygulamalar
Ediz TÜTÜNCÜ PDF

Moderatör

Rabin SABA PDF

Değişen Fungal Epidemiyoloji ve Erken Tedavinin Önemi
Neşe SALTOĞLU PDF
14:30-16:00 Simpozyum 8 (UYBİS VII)
Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü
Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Yoğun bakımlarda dirençli mikroorganizmaların (karbapeneme dirençli enterik çomaklar veya Acinetobacter baummannii, VRE, MRSA) neden olduğu infeksiyonların önlenmesinde tarama yapılmasının etkinliğini ve nasıl yapılacağını öğrenir
 • Yoğun bakımlarda hastalara haricen günlük klorheksidin uygulanmasının, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonları azaltmadaki etkinliğini tanımlayabilir
 • Yoğun bakım hastalarında antimikrobik ajanlarla oral veya gastrointestinal dekontaminasyon yapılmasının yararlarını ve zararlarını sıralayabilir

Oturum Başkanı 
İlyas DÖKMETAŞ

Tarama Yapılmalı mı?
Emel AZAK-KARALİ PDF

Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?
Funda YETKİN PDF

Selektif Digestif Dekontaminasyon Yapılmalı mı?
Nihal PİŞKİN PDF

Simpozyum 9
Antibakteriyel Direnç: Güncel Durum ve Tedavi Yaklaşımları
(KLİMİK Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Antimikrobik direnç durumunun, Avrupa, diğer dünya ülkeleri ve ülkemizdeki son durumunu, önceki yıllara göre değişimini öğrenir.
 • Antimikrobik direncin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasındaki risk faktörlerini tanımlayabilir
 • Direncin ülkemizde neden olduğu mortalite, morbidite, hastanede yatış süresi ve maliyet artışına ait var olan verileri öğrenir.
 • Antimikrobik direncin kontrolünde etkili önlemleri sıralayabilir.
 • Dirençli bakterilerin neden olduğu infeksiyonların mevcut tedavisini öğrenir.
 • Ülkemizde antimikrobik direnç sorununun yakından izlemi ve kontrol politikalarını belirleyebilecek yaklaşımları sıralayabilir.

 

Oturum Başkanı
Halis AKALIN 

Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji
Lütfiye MÜLAZIMOĞLU PDF

Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımları
Oral ÖNCÜL PDF

Gram-Pozitif Bakterilerde Antibiyotik Direnci ve Tedavi Yaklaşımı
Çağrı BÜKE PDF

Simpozyum 10
Kronik Viral Hepatit: Güncel Durum
(KLİMİK Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)


Öğrenim Hedefleri :

Bu oturumun sonunda katılımcılar

 • Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun Türkiye’de bugüne kadar topladığı veriler hakkında fikir sahibi olur
 • Bu verileri tartışarak ülkemizdeki kronik viral hepatitler konusunda neler yapılmalı konusunu irdeler
 • Yeni ilaçların kullanılması ile elde edilecek tedavi başarısı ve beklentileri değerlendirir.

 

Oturum Başkanı
Sıla AKHAN

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun Katkıları: Dört Yılda Neler Yapıldı?
Bilgehan AYGEN PDF

Kronik Hepatit C Tedavisinde Dönüşüm
Orhan YILDIZ PDF

Gebelik Dışı Özel Durumlarda Kronik Hepatit B Tedavisi
Aysel ÇELİKBAŞ PDF

Gebelikte Kronik Hepatit B Tedavisi
Mustafa Kemal ÇELEN 
PDF

16:00-16:15 Çay / Kahve Arası
16:15-17:00 Sözel Sunumlar (UYBİS VII)

Oturum Başkanı 

Füsun Zeynep AKÇAM
SU-01
SU-02SU-03SU-04SU-05
Sözel Sunumlar 1

Oturum Başkanı 

Nur BENZONANA
SS-01SS-02SS-03SS-04SS-05
Sözel Sunumlar 2Oturum Başkanı
Mustafa NAMIDURUSS-06SS-07SS-08SS-09SS-10
17:00-18:00 Poster Tartışması (UYBİS VII)
Oturum Başkanı 

Nuray UZUN
Poster Tartışması  1
Oturum Başkanları
Emel YILMAZ
Serap ŞİMŞEK – YAVUZ
Üner KAYABAŞ
18:00-19:00 İHKMEYK 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı
19:00-20:00 İHKMEYK 4. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı
21:00-24:00 Sosyal / Kültürel  Program  
27 Mart 2015 Cuma
Salon A Salon B Salon C
07:45-08:30 Uzmanıyla Tartışalım 1
Vertebral Osteomyelit
Şebnem EREN-GÖK PDF
Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 

 • Vertebral osteomyelitte güncel tanı yöntemlerini öğrenir.
 • Vertebral osteomyelitte tedaviye yanıt ölçütlerini sıralayabilir.
 • Vertebral osteomyelitte tedavi süresinin nasıl belirleneceğini ve optimal tedavi süresini öğrenir.
Uzmanıyla Tartışalım 2
Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde İzolasyon
Emel YILMAZ PDF


Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Sağlık bakımıyla ilişkili hangi infeksiyonların kontrolünde izolasyonun etkili olduğunu öğrenir.
 • Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların kontrolünde izolasyon uygulamalarının nasıl yapılırsa etkili olacağını öğrenir.
 • Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonları kontrol edebilmek için Türkiye’de izolasyon önemlerinin ne kadar yapılabildiğini değerlendirebilir.
Uzmanıyla Tartışalım 3
İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Mikrobiyoloji Laboratuvarının Kullanımı Rehberi
Gökhan AYGÜN PDF

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Hangi infeksiyon hastalığında, hangi mikrobiyolojik testin yapılacağıyla ilgili genel bilgileri öğrenir.
 • İnfeksiyon hastalığı düşünülen hastalarda, o hastalığın tanısı için gereken teste uygun örneğin alınarak, uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılmasının kurallarını sıralayabilir.
08:30-09:30 Simpozyum 11
Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonları
(KLİMİK Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Tüberküloz dışı mikobakteri infeksiyonlarının dünyadaki ve ülkemizdeki epidemiyolojisini öğrenir.
 • Tüberküloz dışı mikobakteri infeksiyonlarının tanısında yaşanan sorunları tanımlar ve yeni tanı yöntemlerini öğrenir.
 • Tüberküloz dışı mikobakteri infeksiyonlarının tedavi ilkelerini, sorunlu olanlar dahil öğrenir.

 

Oturum Başkanı
Mustafa ÖZYURT

Epidemiyoloji
Meltem UZUN PDF

Tanı ve Sorunlar
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU PDF

Tedavi ve Sorunlar
Ayşe YÜCE PDF

Sorunlu Olgu Örnekleri
Nevin SARIGÜZEL PDF

Simpozyum 12
HIV/AIDS Hastasında Fırsatçı İnfeksiyonlar
(KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Klinik bulguları ve seyrini öğrenir.
 • Ayırıcı tanısı ve laboratuvar tanısını yapabilir.
 • Tedavi ve korunma yollarını öğrenir.
 • ARV tedavinin zamanlamasını yapabilir.

 

Oturum Başkanı
Volkan KORTEN

Olgu-1
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN 
PDF

Olgu-2
Çiğdem ATAMAN-HATİPOĞLU 
PDF

Simpozyum 13
Şaşırtan Klasikler 2


Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde uzun yıllardan beri bilinen ve izlenen infeksiyon hastalıklarının farklı klinik seyirlerini tanımlayabilir.
 • Bu infeksiyonlarla karışabilecek diğer klinik durumları sıralayabilir.
 • Bu infeksiyonların tanısında karıştırıcı olabilecek faktörleri öğrenir.
 • Bu infeksiyonların tedavisinde özellik yaratabilecek durumları tanımlayabilir.


Oturum Başkanı 

Ekin ERTEM

Olgu 1 
Ayşe Seza İNAL 
PDF

Olgu 2 
Filiz PEHLİVANOĞLU 
PDF

09:30-10:30 Simpozyum 14
Riketsiyozlar
Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Akdeniz benekli ateşinin ülkemizdeki epidemiyolojisi, tanısı ve tedavisini öğrenir.
 • Q ateşinin klinik görünümleri, tanısı ve tedavisini öğrenir.

 

Oturum Başkanı
Fatma ULUTAN

Akdeniz Benekli Ateşi
Figen KULOĞLU PDF

Q Ateşi
Ali ASAN PDF

 Simpozyum 15
 Lyme Hastalığı: Atlıyor muyuz?
Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde Lyme hastalığı tanısının az konulmasının nedenlerini tanımlar
 • Ülkemizde Lyme hastalığının epidemiyolojisine ilişkin var olan verileri öğrenir
 • Lyme hastalığının tanısında kullanılan laboratuvar testleri ve bu testlerin yorumlanmasını, tanı yaklaşımlarını öğrenir

 

Oturum Başkanı
Kenan MİDİLLİ

Ülkemizde Lyme Sorunu Var mı? Epidemiyoloji
Cemal BULUT PDF

Tanı
Franc STRLE

Simpozyum 16
Erişkin Bağışıklaması
(KLİMİK Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Öğrenim Hedefleri

Bu oturumun sonunda katılımcılar :

 • Erişkinlerde aşıyla korunulabilen hastalıkları öğrenir.
 • Erişkinde rutin olarak uygulanması gereken aşıları  sıralayabilir.
 • Özel gruplara veya özel durumlarda erişkinlere uygulanması önerilen aşıları sıralayabilir.
 • Erişkin bağışıklamasında gündeme yeni gelen aşıları (zona zoster, konjuge pnömokok aşısı, dörtlü influenza aşısı) öğrenir.
 • Türkiye’de erişkin yaş grubunda aşıyla önlenebilir hastalıkların seroepidemiyolojisini ve öncelikle aşı uygulanması gereken grupları tanımlar.


Oturum Başkanı 

Esin ŞENOL

Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Yeni Aşılar
Firdevs AKTAŞ PDF

Erişkinde Aşıyla Önlenebilir Hastalıkların Seroepidemiyolojisi
Sema ALP-ÇAVUŞ PDF

10:30-10:45 Çay / Kahve Arası
10:45-11:45 Uydu Simpozyum 3
(Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd. Şti.’nce Düzenlenmiştir.)Moderatör
Atahan ÇAĞATAY PDF PDF Kronik Hepatit C Buluşmaları: Gerçek Olgular, Gerçek Sorunlar ve Gerçek Yaşam
Sıla AKHAN PDF, Bilgehan AYGEN PDF
11:45-12:45 Simpozyum 17
İnfeksiyonların Tedavisinde Antibiyotik Dışı ArayışlarÖğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • İntestinal mikrobiyota kompozisyonu ve değerlendirme yöntemlerini sayabilir.
 • İntesitinal mikrobiyota fonksiyonları ve  disbiyozis (mikrobiyata değişimi ) hastalık ilişkisini irdeleyebilir.
 • Probiyotiklerin tanımlanması  ve disbiyozis ile ilişkili hastalıklarda kanıt ve verileri değerlendirebilir.
 • Quarum sensing inhibitörlerini tanımlayabilir.

 

Oturum Başkanı
Esin ŞENOL

İntestinal Mikrobiyota
Ener Çağrı DİNLEYİCİ PDF

Probiyotikler
Esin ŞENOL PDF

Quorum-Sensing İnhibitörleri
Serhan SAKARYA PDF

 Simpozyum 18
Diyabetik Ayakta Hasta Yönetimi ve Yapılan Düzenlemeler
(KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Disiplinler arası ilişkilerin nasıl kurulacağını ve mevcut yasal düzenlemeleri öğrenir.
 • Gelecekte neler yapılabileceği konusunda bilgilenir
 • Diyabetik ayakta tanı algoritmasını tanımlayabilir
 • Yeni tanı yöntemlerini sıralayabilir.
 • Uygulanabilecek yeni tedavileri öğrenir.

 

Oturum Başkanı
Ata Nevzat YALÇIN

Türkiyede Diyabetik Ayak Konusunda Yenilikler ve Yasal Düzenlemeler
Neşe SALTOĞLU PDF

Diyabetik Ayakta Yeni Tanı ve Tedaviler
Bülent ERTUĞRUL PDF

Panel
Türkiye’de ve Dünyada İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • İHKM’yi önümüzdeki 10 yılda ne gibi sorunlar beklediğini öğrenir
 • İHKM uzmanları için geleceğin nerede olacağını tanımlayabilir
 • Farklı ülkelerden örnekleri değerlendirir

 

Oturum Başkanı
Reşit MISTIK

Tartışmacılar

Avrupa’da Durum
Murat AKOVA PDF

Türkiye’de Durum
İrfan ŞENCAN

KLİMİK Görüşü
Önder ERGÖNÜL PDF

12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Simpozyum 19
İmmünosüpresif İlaç Kullanan Hastalarda İnfeksiyonların Önlenmesi

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Kanser kemoterapisi veya immünomodülatör ilaç kullanılan hastalarda gelişebilecek viral, bakteriyel, fungal ve paraziter infeksiyonlar için uygulanan profilaksi uygulamalarını tanımlayabilir.

 

Oturum Başkanı
Ömrüm UZUN PDF

Viral ve Bakteriyel  İnfeksiyonların Önlenmesi
Servet ALAN PDF

Fungal ve Paraziter İnfeksiyonların Önlenmesi
Özlem GÜZEL TUNÇCAN PDF

Simpozyum 20
Tropikal Hastalıklar ve Seyahat Sağlığı


Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Tropikal hastalıkların öneminin farkına varabilir ve kavramını tanımlayabilir.
 • Asya’daki güncel sağlık sorunlarını sınıflandırabilir ve izah edebilir.
 • Seyahat sağlığının öneminin farkına varabilir ve alınabilecek önlemleri uygulayabilir.

 

Oturum Başkanı
Ayşen GARGILI

Asya’da Tropikal Hastalıklar: Zorluklar ve Fırsatlar
George VARGHESE PDF

Seyahat Hastalıkları ve Sağlığı
Bülent BOZDOĞAN PDF

Son 10 Yılda Kenelerden Ne Öğrendik?
Zati VATANSEVER PDF

Simpozyum 21   
CMV İnfeksiyonlarında Güncel Durum

Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Transplant hastaları,  ülseratif kolitli hastalar gibi özel hasta gruplarında CMV hastalığının klinik seyrini öğrenir
 • Özel hasta gruplarında CMV hastalığının tanısında viral yük monitorizasyonu testlerinin kullanım endikasyonlarını tanımlayabilir, bu testleri yorumlayabilir ve yorumlarken karşılaşabileceği sorunları sıralayabilir
 • Özel hasta gruplarında CMV hastalığının tedavisini öğrenir

Oturum Başkanı 
Hande ARSLAN   

Özel Hasta Gruplarında Klinik Seyir
Uluhan SİLİ PDF

Tanıda Sorunlar ve Tedavi
Filiz GÜNSEREN PDF

14:30-16:00 Konferans
Değişen İlişkilerimizin DNA’sı
Merih TANGÜN
16:00-18:30 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
15. Olağan Genel Kurul Toplantısı
18:30-19:30 Poster Tartışması 2
Oturum Başkanları
Hasan Salih Zeki AKSU
Yusuf Ziya DEMİROĞLU
Nurhayat BEYAZIT
21:00-24:00 Sosyal / Kültürel Program
28 Mart 2015 Cumartesi
Salon A Salon B Salon C
07:30-08:30 Uzmanıyla Tartışalım 4
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Aynur ENGİN PDF

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Nedeni bilinmeyen ateşleri sınıflandırabilir, ülkemizde ve dünyada nedenlerini sıralayabilir.
 • Nedeni bilinmeyen ateşlerde fizik muayene bulgularını özetleyebilir.
 • Nedeni bilinmeyen ateşin incelemesinde hangi görüntüleme yöntemlerini, ne zaman kullanacağını öğrenir.
Uzmanıyla Tartışalım 5
Akut Menenjitli Hastanın Tedavisi
Onur URAL PDF

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Acilde, akut menenjitli hastanın gözden kaçırılmamasını sağlayacak klinik ve laboratuvar özelliklerini tanımlar.
 • Akut menenjitte başlangıç ve etkene yönelik antibiyotik tedavisini öğrenir.
 • Akut menenjitli hastada kortikosteroidlerin yerini tanımlayabilir.
Uzmanıyla Tartışalım 6
Antibiyotiklerin Yan Etkileri ve Yönetimi
Günay TUNCER-ERTEM PDF

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Sık kullanılan antibiyotiklerin yan etkilerini, görülme sıklıklarını sıralayabilir.
 • Antibiyotik yan etkisinin gelişmesine etki eden risk faktörlerini tanımlar ve yan etki sıklığını azaltmaya yönelik alınabilecek önlemleri sıralayabilir.
 • Antibiyotik yan etkisi gelişmesi halinde, hangi durumda ne şekilde yöneteceğini öğrenir.
08:30-09:30 Simpozyum 22
Arboviruslar: Güncel Durum

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde güncellenmiş olgu sayılarını öğrenir
 • Arbovirus infeksiyonlarında tanı algoritmasını öğrenir.
 • Arbovirus infeksiyonlarında tedavi algoritmasını öğrenir.

 

Oturum Başkanı
Ebru AYDIN

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Son Durum
Mehmet BAKIR PDF

Tatarcık Ateşi
Üner KAYABAŞ PDF

Türkiye’de Arboviral İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı
Dilek YAĞCI-ÇAĞLAYIK 
PDF

Simpozyum 23
İnvazif Kandida İnfeksiyonları

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Kandideminin tahmin edilmesinde kullanılan skorlama yöntemlerini öğrenir.
 • İnvazif kandida infeksiyonlarında güncel tanı yöntemlerini sıralayabilir.
 • İnvazif kandida infeksiyonlarının tedavisinde, azollerin, ekinokandinlerin ve amfoterisin B’nin güncel yerini tanımlayabilir.

 

Oturum Başkanı
Murat AKOVA

Kolonizasyon ve Risk Faktörlerinin Tanıda Kullanımı
Selçuk KAYA PDF

Tedavi
Nur YAPAR PDF

 

Simpozyum 24       
Gözardı Edilen Özel Konak: Gebe

Öğrenim Hedefleri

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Gebe ve/veya yenidoğanda sorun yaratabilecek infeksiyonların gebelik öncesi ve gebelik sırasında taranmasının, hangi infeksiyonlarda ve hangi uygulamalar eşliğinde yapılması halinde,  ne ölçüde yararlı ve gerekli olduğunu öğrenir.
 • Gebelere yapılması gereken aşıları sıralayabilir
 • Gebelerin bağışıklaması konusunda ülkemizde karşılanmamış gereksinimleri ve fırsatları tanımlayabilir
 • Gebelikte ve erken postpartum dönemde artmış tüberküloz riskini ve nedenlerini tanımlar, tüberkülozun gebelere özgü klinik seyir, tanı ve tedavi özelliklerini öğrenir


Oturum Başkanı 

Sesin KOCAGÖZ

Gebelikte Tarama Testleri
Hüsnü PULLUKÇU PDF

Aşılar
Neşe DEMİRTÜRK 
PDF

Gebelik ve Tüberküloz 
Nurhayat BAYAZIT 
PDF

09:30 – 10:15 Konferans
Oturum Başkanı 
Ayşe YÜCE

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Obez hastalarda bazı infeksiyonların, özellikle influenzanın neden ağır seyrettiğinin öğrenir
 • Obezitenin patogenezinde mikroorganizmaların, özellikle adenovirusların rolünü tanımlayabilir
 • Obez hastalarda antimikrobiyal dozların nasıl belirlendiğini öğrenir

Obezite ve İnfeksiyon
Halit ÖZSÜT PDF

Konferans
Oturum Başkanı 
Oral ÖNCÜL

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Yanık hastasının özelliklerini tanımlar
 • En sık etken olan mikroorganizmaları sıralar
 • Tanı ve tedavide sorunları ve yeni yaklaşımları öğrenir

Yanık ve İnfeksiyon
Nur BENZONANA PDF

Konferans
Oturum Başkanı
Funda TİMURKAYNAK

Öğrenim Hedefleri:
Bu oturumun sonunda katılımcılar:
 • Sağlık çalışanlarına delici kesici alet yaralanmalarıyla bulaşan hastalıkları ve ne oranda bulaştıklarını öğrenir.
 • Sağlık çalışanlarında delici kesici alet yaralanmasını artıran riskleri tanımlar.
 • Sağlık çalışanlarında  delici kesici alet yaralanmalarının engellenmesi için alınacak önlemleri sıralar.

Sağlık Çalışanlarında Delici Kesici Alet Yaralanmaları
Süda TEKİN KORUK PDF

10:15-10:30 Çay / Kahve Arası
10:30-11:30 Simpozyum  25
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların ve antimikrobiyal direncin önlenmesinde, demet bileşeni olarak antimikrobiyal yönetimin rolünü tanımlayabilir.
 • Bakteriyel infeksiyonların tedavisinde de-eskalasyon ve tedavi sürelerini kısaltma süreç ve yaklaşımlarını öğrenir.
 • Ülkemizde, antibiyotik yönetimi fırsatlarını tanımlayabilir.

 

Oturum Başkanı
Ayşe WİLLKE PDF

Akılcı Antibiyotik Kullanımının Demet Bileşeni Olarak Yeri
Esra TANYEL PDF

Akılcı Antibiyotik Kullanımında Deeskalasyonun Yeri
Serhat ÜNAL PDF

Akılcı Antibiyotik Kullanımında Hızlı Tanı Yöntemlerinin Yeri
Vildan AVKAN-OĞUZ PDF

Simpozyum 26
Şaşırtan Klasikler 3
Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde uzun yıllardan beri bilinen ve izlenen infeksiyon hastalıklarının farklı klinik seyirlerini tanımlayabilir.
 • Bu infeksiyonlarla karışabilecek diğer klinik durumları sıralayabilir.
 • Bu infeksiyonların tanısında karıştırıcı olabilecek faktörleri öğrenir.
 • Bu infeksiyonların tedavisinde özellik yaratabilecek durumları tanımlayabilir.

 

Oturum Başkanı
Gönül ŞENGÖZ

Olgu 1 
Gürkan MERT 
PDF

Olgu 2 
Tuba TURUNÇ 
PDF

 

Simpozyum 27
Farklı Boyutlarıyla İnfeksiyon İmmünolojisi
(KLİMİK Derneği İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir.)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • İnfeksiyon immunolojisinin güncel klinik uygulamalarını sıralayabilir
 • Transplantasyonda immün monitörizasyonun nasıl yapıldığını öğrenir
 • Transplantasyonda yapılan immün monitorizasyon hangi infeksiyon hastalıklarına yol açtığını öğrenir
 • İmmün modülasyon anlamını kavrar
 • Hangi infeksiyon hastalıklarında immün modülasyon yapıldığını sıralayabilir
 • Tıpta tedavide kullanılan monoklonal antikorları öğrenir
 • Monoklonal antikorların hangi mekanizma ile hangi  infeksiyon hastalıklarına yatkınlık yarattığını öğrenir


Oturum Başkanı 

Necla TÜLEK

Transplantasyonda İmmün Monitorizasyon ve İnfeksiyon İlişkisi
Ali ŞENGÜL PDF

İnfeksiyon Hastalıklarında İmmün Modülasyon
Şükran KÖSE PDF

Monoklonal Antikor Tedavilerinde İnfeksiyon Komplikasyonları
Ergin AYAŞLIOĞLU PDF

11:30-12:30 Çalışma Grubu Toplantıları
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Simpozyum  28
İnfeksiyon Hastalıklarında İmmünopatogenez

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Virus infeksiyonlarının, sekonder bakteriyel infeksiyonlara nasıl eğilim yarattığını öğrenir.
 • Virus infeksiyonlarının, sekonder bakteriyel infeksiyonların şiddetine etkisini tanımlar.
 • Bakterilerin (Neisseria spp.,Salmonella spp., Borellia  spp. vb)  immün sistemden kaçma mekanizmalarını sıralayabilir.

 

Oturum Başkanı
Bülent BEŞİRBELLİOĞLU

Viruslar Bakteriyel İnfeksiyona Nasıl Zemin Hazırlar?
Resul KARAKUŞ PDF

Bakteriler İmmün Sistemden Nasıl Kaçar?
Vedat BULUT PDF

KLİMİK Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Komisyonu Genel Kurul Toplantısı

Kolaylaştırıcılar
Altan GÖKGÖZ
Şafak GÖKTAŞ PDFİnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı Olmak
Ezgi GÜLTEN PDF
Simpozyum 29
Antibiyotik Kullanımında Son Çırpınışlar


Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteri infeksiyonlarının tedavisinde kombine antibiyotik uygulamasının hangi durumlarda kullanılacağını, hangi durumlarda gereksiz olduğunu tanımlayabilir.
 • Antibiyotiklerin uzamış infüzyonla verilmesinin hangi klinik durumlarda, ne ölçüde yararlı olduğunu öğrenir.
 • Uzamış infüzyonla antibiyotik kullanımında dikkat edilecek konuları sıralayabilir.


Oturum Başkanı 

Sabahattin OCAK

Kombinasyon
Deniz ATAKENT

Uzamış İnfüzyon
Alpay AZAP PDF

14:30 – 16:00 Simpozyum 30
Cerrahi Alan İnfeksiyonları
(KLİMİK Derneği Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca hazırlanmıştır.)

Öğrenim Hedefleri 

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Ülkemizde cerrahi alan infeksiyonları sıklığı ve neden olan mikroorganizmaları öğrenir.
 • Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesinde alınacak önlemlerle ilgili mevcut rehber önerilerini öğrenir.
 • Cerrahi antimikrobiyal profilaksi konusunda yeni rehber önerilerini tanımlayabilir.


Oturum Başkanı
Mustafa ERTEK

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Etkenler ve Epidemiyoloji
Nurcan BAYKAM PDF

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi, Yeni Rehberler
Osman MEMİKOĞLU PDF

Cerrahi Antimikrobiyal Profilaksi
Hale TURAN PDF

 

Büyük Vizit
Oturum Başkanı 
Volkan KORTEN

Öğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Alışık olunmadık seyir gösteren infeksiyon olgularını veya infeksiyonu taklit eden diğer klinik durumları daha iyi değerlendirebilir
 • İnfeksiyon hastalıkları alanında olguya dayalı öğretme becerilerini geliştirebilir

 

Tartışmacılar 
Halis AKALIN
Alpay AZAP
Atahan ÇAĞATAY
Başak DOKUZOĞUZ

Olgu 1
Seniha BAŞARAN PDF

Olgu 2
Elif TÜKENMEZ-TİGEN PDF

Olgu 3
Adalet  AYPAK PDF

Olgu 4
Zeynep KÖKEN-BAYINDIR PDF

Simpozyum 31
Mikrobiyoloji Laboratuvarında YeniliklerÖğrenim HedefleriBu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Antimikrobiyal duyarlılık testlerinde yeni CLSI ve EUCAST önerilerini öğrenir.
 • Karbapeneme dirençli Gram-negatif çomakların taranması,  tanımlanmasında kullanılan yöntemleri ve ülkemiz için kullanılabilecek pratik yöntemleri öğrenir.
 • Mikroorganizmaların tanımlanmasında MALDI-TOF kullanımının güncel yerini, avantaj ve dezavantajlarını ve ülkemizde kullanılabilirliğini tanımlayabilir.


Oturum Başkanı 

Latife MAMIKOĞLU

CLSI’den EUCAST’a Ne Değişti ?
Özlem KURT-AZAP PDF

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar
Füsun CAN PDF

MALDI-TOFF
Görkem YAMAN

16:00-16:10 Çay / Kahve Arası
16:10-17:00 Sözel Sunumlar 3
Oturum Başkanı 
Hüseyin TURGUT
SS-11
SS-12SS-13SS-14SS-15
Sözel Sunumlar 4
Oturum Başkanı 
Ayhan AKBULUT
SS-16, SS-17SS-18SS-19SS-20
Sözel Sunumlar 5
Oturum Başkanı 

Ayten KADANALI
SS-21
SS-22, SS-23, SS-24SS-25
17:00-18:00 Poster Tartışması 3
Oturum Başkanı
Kaya SÜER
Hale TURAN
Özlem AZAP
18:00-19:00 Kapanış Töreni
20:00-24:00 Gala Yemeği