Şifremi Unuttum

Sunumlar

9 Mart 2022, Çarşamba
KURSLAR
SALON A
08.30-15.00 Kongre Öncesi Kurs 1

SOLİD ORGAN NAKLİ İNFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM KURSU

08.00-08.30 Açılış ve Tanışma
08.30-09.00 Solid Organ Nakli Enfeksiyonlarında Zaman Çizelgesi [PDF]
Hande ARSLAN
09.00-09.30 Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi [PDF]
Barış OTLU
09.30-10.00 Pandemide Alıcı-Verici Hazırlanması [PDF]
Özlem KURT-AZAP
10.00-10.30 Solid Organ Nakli Sonrasında Güvenli Yaşam [PDF]
Vildan AVKAN-OĞUZ
10.30-10.45 KAHVE ARASI
10.45-11.45 Olgularla Karaciğer Nakli İlişkili Enfeksiyonlara Yaklaşım [PDF]
Yaşar BAYINDIR
Olgu Sunumu
Sibel ALTUNIŞIK-TOPLU
11.45-12.45 Olgularla Böbrek Nakli İlişkili Enfeksiyonlara Yaklaşım
Vildan AVKAN-OĞUZ
Olgu Sunumu [PDF]
Oya EREN-KUTSOYLU
12.45-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.45 Olgularla Kalp Nakli İlişkili İnfeksiyonlara Yaklaşım
Hande ARSLAN
Olgu Sunumu [PDF]
Serpil ÖZTÜRK
14.45-15.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
SALON B
08.30-15.00 Kongre Öncesi Kurs 2

KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KURSU

08.30-09.00 Açılış ve Tanışma
09.00-09.50 Oturum Başkanı: Neşe DEMİRTÜRK

KHB Tanısı Nasıl Konur? Kimler Tedavi Edilmeli? [PDF]
Süda TEKİN

09.50-10.40 KHB Tedavi Yönetimi [PDF]
Mustafa Kemal ÇELEN
10.40-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.50 Oturum Başkanı: Onur URAL

KHC Tanısı Nasıl Konur? Kimler Tedavi Edilmeli? [PDF]
Ali ASAN

11.50-12.30 KHC Tedavi Yönetimi [PDF]
Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 Oturum Başkanı: Bilgehan AYGEN

DAA Tedaviye Yanıtsız ve Nüks hastalarda Yeniden Tedavi ve İlaç Direnci [PDF]
Yunus GÜRBÜZ

14.00-14.45 Kronik hepatit E Tanı ve Tedavi Yaklaşımı [PDF]
Üner KAYABAŞ
14.45-15.00 Kursun Değerledirilmesi ve Kapanış
SALON C
08.30-15.00 Kongre Öncesi Kurs 3

KLİMİK AŞI KURSU

08.30-10.30 İmmünoloji Modülü

Oturum Başkanları: Resul KARAKUŞ, Ali ACAR

Aşı İmmünolojisi [PDF]
Ali ACAR

COVID-19 Aşılarında İmmün Korelasyon [PDF]
Barbaros ORAL

10.30-12.30 Epidemiyoloji Modülü

Oturum Başkanları: Esin ŞENOL, Alpay AZAP

Aşı Epidemiyolojisi: Aşılama Etkinliğinin Epidemiyolojik Ölçütleri
Banu ÇAKIR

COVID-19 Aşılarının Etkinliği ve Faz-III Çalışmalar [PDF]
Esin ŞENOL

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30 Aşılama ve Farmakoekonomik Yarar
Amine AMİCHE
13.30-15.30 Teknoloji Modülü

Oturum Başkanları: Necla TÜLEK, Ener Çağrı DİNLEYİCİ

Aşı Platformları
Necla TÜLEK

COVID-19 Aşılarının Geleceği [PDF]
Ener Çağrı DİNLEYİCİ

SALON D
08.30-15.00 Kongre Öncesi Kurs 4

UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

Eğiticiler: Atilla Halil ELHAN, Beyza DOĞANAY-ERDOĞAN, Can ATEŞ [PDF]

08.30-09.00 Biyoistatistiğe Giriş ve Tanımlayıcı İstatistikler

Verilerin Ölçüm Biçimi (Sınıflanabilir Nitel Veri, Sıralanabilir Nitel Veri, Kesikli Nicel Veri, Sürekli Nicel Veri) Ortalama ve Yaygınlık Ölçüleri (Merkezi Eğilim Ölçüleri, Aritmetik Ortalama (Mean), Ortanca (Median), Tepe Değeri (Mode))

09.00-09.30 Yaygınlık Ölçüleri (Dağılım Genişliği (Range), Standart Sapma (Standard Deviation), Standart Hata (Standard Error of Mean), Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği (Interquartile Range), Varyasyon Katsayısı (Coefficient of Variation), Güven Aralığı (Confidence Interval))
09.30-10.00 Hipotez Testleri

Araştırma Hipotezinin Kurulması (Olumsuzluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları, Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotez Kurulması, p değeri, Tip I ve Tip II hata Kavramları Nedir?, Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır?)

10.00-10.15 KAHVE ARASI
10.15-10.45 Parametrik-Parametrik olmayan testler arasındaki farklar nelerdir? (Parametrik Test Varsayımları, Varyansların Homojen Olması,İncelenecek Verilerin Normal Dağılıma Uyup Uymadığının Belirlenmesi Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?
11.15-12.00 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Başlıca Faktörler (Etki Büyüklüğü (Effect Size), Tip I Hata, Tip II Hata, İncelenen Olayın Varyansı, Bir Paket Program Eşliğinde Örneklem Büyüklüğünün Nasıl Hesaplandığının Gösterilmesi,Deneklerin Gruplara Rastgele Atanması, “Random Allocation Software” Paket Programının Tanıtılması)

12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar

(Student’s t Testi ve Mann-Whitney U Testlerine İlişkin Bir Örnek, Eşleştirilmiş Örneklerde t Testi ve Wilcoxon Testlerine İlişkin Bir Örnek, Ki-kare Testi, Fisher’in Kesin Ki-Kare Testi ve McNemar Testine İlişkin Bir Örnek)

13.45-14.00 KAHVE ARASI
14.00-15.00

 

Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Örnek, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Örnek
9 Mart 2022, Çarşamba
SALON A SALON B SALON C SALON D
08.30-15.00 Kongre Öncesi Kurs 1

Solid Organ Nakli İnfeksiyonlarına Yaklaşım Kursu

Kongre Öncesi Kurs 2

Kronik Viral Hepatitlerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları-VHÇG

Kongre Öncesi Kurs 3

KLİMİK Aşı Kursu

Kongre Öncesi Kurs 4

Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16.00 Açılış Töreni
16.00-17.00 Açılış Konferansı

Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY

 

Çanakkale Savaşlarından İnsan Öyküleri [PDF]
Haluk ORAL

18.15-19.30 Sözel Sunumlar 1

Oturum Başkanı:  Şua SÜMER

SS-01 Gamze Gürsoy

SS-02 Deniz Altındağ

SS-03 Dilek Yılmaz

SS-04 Mine Filiz

SS-05 Zehra Beştepe Dursun

SS-06 Abdullah Gölbol

SS-09 Zehra Beştepe Dursun

SS-35 Deniz Altındağ

Sözel Sunumlar 2

Oturum Başkanı: Nesrin TÜRKER

SS-08 Ahmet Furkan Kurt

SS-10 Deniz Öççetin

SS-11 Perihan Erkan Alkan

SS-12 Ahmet Melih Şahin

SS-13 Nazmiye Ülkü Tüzemen

SS-14 Merve Türker

SS-15 Hatice Esranur Kıratlı

SS-30 Hatice Esranur Kıratlı

SS-42 Nazmiye Ülkü Tüzemen

Sözel Sunumlar 3

Oturum Başkanı:  Adem KÖSE

SS-17 Betül Çopur

SS-18 Sibel Altunışık Toplu

SS-19 Işıl Deniz Alıravcı

SS-21 Mehtap Aydın

SS-22 Hüsrev Diktaş

SS-23 Mehmet Cabalak

SS-24 Hakan Evren

 

Sözel Sunumlar 4

Oturum Başkanı: Çiğdem ATAMAN-HATİPOĞLU

SS-26 Hatice Burcu Açıkalın Arıkan

SS-27 Duru Mıstanoğlu Özatağ

SS-31 Derya Yapar

SS-32 Zeynep Cansu Çalışkan

SS-33 Mustafa Usanmaz

SS-34 Eren Arkalı

SS-36 Nesli Daştan

 

10 Mart 2022, Perşembe
SALON A SALON B SALON C SALON D
08.00 – 08.45 Uzmanıyla Buluşalım 1

Şarbon [PDF]
Ayten KADANALI

Uzmanıyla Buluşalım 2

Bruselloz [PDF]
Ayşe ERBAY

Uzmanıyla Buluşalım 3

KKKA [PDF]
Nurcan BAYKAM

08.45 – 10.00 Simpozyum 1 (DAİÇG)

Yara Bakımında Gündemimizde Neler Var?

Oturum Başkanları: Ayten KADANALI, Alper ŞENER

Yeni Yara Bakım Ürünleri ve Özellikleri [PDF]
Neşe SALTOĞLU

Biyofilmi Kontrol Altına Alabilir miyiz? Nasıl? [PDF]
Bülent ERTUĞRUL

COVID-19 Diyabetik Ayak Hasta Pratiğimizde Neleri Değiştirdi? [PDF]
Fatma Aybala ALTAY

Simpozyum 2

Sepsiste Değişen Neler Var?

Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Ata Nevzat YALÇIN

Tanımlama Kriterleri Yeterli mi? [PDF]
Adalet AYPAK

Patogenezde Yeni Neler Var? [PDF]
Murat DİZBAY

Yeni Sepsis Rehberinde Neler Var?
Melda TÜRKOĞLU

 

Simpozyum 3 (TBÇG)

Pandemide Tüberküloz

Oturum Başkanları: Ayşe YÜCE, Mustafa ÖZYURT

 

COVID-19 Pandemisinin Dünyada ve Ülkemizde TB Epidemisine Etkileri [PDF]
Selda ŞAHAN

MDR-TB Tedavisindeki Son Gelişmeler
Gönül ŞENGÖZ

TB Hastalarında COVID 19 Koinfeksiyonu, Olgu Sunumları [PDF]
Havva TÜNAY

TB’un Mikrobiyolojik Tanısında İnovatif Çalışmalar [PDF]
Tanıl KOCAGÖZ

Poster Olgu Sunumları

Oturum Başkanları: Gökhan AYGÜN, Bilgül METE [PDF]

P-002, P-003,
P-006, P-014,
P-015, P-017,
P-021, P-023,
P-025, P-033,
P-034, P-035,
P-037, P-038,
P-043, P-045,
P-054, P-055,
P-060, P-065,
P-066, P-069,
P-077, P-078,
P-085, P-089,
P-091, P-093,
P-095, P-102,
P-108, P-109,
P-112, P-113,
P-116, P-119,
P-120, P-123,
P-126, P-128,
P-135, P-136,
P-138, P-140,
P-146, P-149,
P-150, P-152,
P-154, P-155,
P-156, P-158,
P-159, P-163,
P-164, P-169,
P-170, P-172,
P-177, P-181,
P-183, P-189,
P-190, P-191,
P-197, P-204,
P-205, P-206,
P-210, P-211,
P-214, P-219,
P-220, P-223

10.00-10.15 KAHVE ARASI
10.15-11.00

 

Uydu Simpozyumu 1 (Pfizer)

Gram (-) İnfeksiyonlarda Yeni Tedavi Seçenekleri

Konuşmacılar
Halis AKALIN [PDF]
Souha KANJ

11.00-12.15 Simpozyum 4 (İEÇG)

İnfektif Endokardit ve Diğer KVİ Simpozyumu

Oturum Başkanları: Deniz GÖKENGİN, Yasemin HEPER

İnfektif Endokarditte Güncel Bilgiler ve Yaklaşımlar [PDF]
Özlem KURT-AZAP

Sağlık Hizmeti İlişkili Endokarditler [PDF]
Denef BERZEG

Zor Endokardit Olgularına Multidisipliner Yaklaşım [PDF]
Ayşegül YEŞİLKAYA

Simpozyum 5 (VHÇG)

Zor Olgularda Kronik Viral Hepatit Yönetimi

Oturum Başkanları: Bilgehan AYGEN, Neşe DEMİRTÜRK

Sirotik KHB Hastalarında Tanı ve Tedavi Yönetimi [PDF]
Nesrin TÜRKER

Sirotik KHC Hastalarında Tanı ve Tedavi Yönetimi [PDF]
Esra TANYEL

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda HSK Tanı ve Yönetimi [PDF]
Mehmet DEMİR

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Karaciğer Transplantasyonu [PDF]
Faruk KARAKEÇİLİ

Simpozyum 6

SARS-CoV-2: Güncelleme

Oturum Başkanları: Birsen MUTLU, Özge TURHAN

Virusun Kaynağı ve Gelecekte Koronaviruslardan Beklenenler [PDF]
Selda ERENSOY

Varyantlar ve Varyantların Ortaya Çıkma Nedenleri [PDF]
Ferit KUŞÇU

COVID-19’dan Korunmanın İmmunolojik Göstergeleri Var mı?
Kenan MİDİLLİ

 

12.15-13.00

 

Uydu Simpozyumu 2 (GSK)

HIV Tedavisinde DTG+3TC ile Güçlü Başlangıç & Bugünden Sadelik

Oturum Başkanı: Dilara İNAN

Konuşmacılar:
Selda SAYIN-KUTLU, Asuman İNAN [PDF]

13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 – 14.45 Uydu Simpozyumu 3 (Neutec)

Hematolojik Kanserli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar: Gerçek Yaşamdan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çözüm Önerileri
Murat AKOVA

Sorunlar [PDF]
Volkan KARAKUŞ

14.45-16.00

 

Simpozyum 7

İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Süreleri Ne Kadar Kısaltılabilir?

Oturum Başkanları: Elif DOYUK-KARTAL, Nefise ÖZTOPRAK-ÇUVALCI

Kemik Eklem İnfeksiyonlarında [PDF]
İlker UÇKAY

Pnömonide [PDF]
Pınar KORKMAZ

Üriner Sistem İnfeksiyonlarında [PDF]
Selda SAYIN-KUTLU

Bakteriyemide [PDF]
Mehtap AYDIN

Simpozyum 8 (MİÇG)

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Ne Değişti?

Oturum Başkanları: İlkay KARAOĞLAN, Süda TEKİN

Epidemiyolojide Güncelleme [PDF]
Zehra Çağla KARAKOÇ

Güncel Tanı ve Yaşanan Zorluklar [PDF]
Beyza ENER

İFİ Yönetimi [PDF]
Funda MEMİŞOĞLU

 

Simpozyum 9

COVID-19’un Tedavisinde Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Şebnem EREN-GÖK , İsmail BALIK

Konvelesan Plazma, Monoklonal Antikorlar, Diğer Anti-Spike Tedaviler [PDF]
Özlem ALTUNTAŞ-AYDIN

Virus veya Konak Proteinlerini Hedefleyen Diğer Antivirallar [PDF]
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

Antiinflamatuar, Antisitokin ve Antikoagülan Tedaviler [PDF]
Şiran KESKE

16.00-16.30 KAHVE ARASI
16.30-17.15 Uydu Simpozyumu 4 (GLIEAD)

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Erken Tedavinin Önemi

Yoğun Bakım Hastaları’nda İnvazif Fungal İnfeksiyonların Erken Tedavisi [PDF]
Süda TEKİN

Hematoloji Hastaları’nda İnvaziv Fungal İnfeksiyon’ların Erken Tedavisi [PDF]
Alpay AZAP

17.15-18.30 Simpozyum 10 (İİÇG)

SARS-CoV-2 ve İmmün Yanıt

Oturum Başkanı: Ali ŞENGÜL

İmmünopatogenez ve İyileşme [PDF]
Serhan SAKARYA

Sitokin Fırtınası ve İmmün Hasar Mekanizmaları [PDF]
Ali İNAL

COVID-19 Aşılarına İmmün Yanıtlar [PDF]
Güle ÇINAR

Simpozyum 11 (SBİÇG)

Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Nurgül CERAN, Dilara İNAN

İnfeksiyon Kontrolünde Yenilikçi Yaklaşımlar [PDF]
Ercan YENİLMEZ

Özel Ortamda İnfeksiyonlar ve İnfeksiyon Kontrolü [PDF]
Aslıhan DEMİREL

Önlem Paketi Uygulamaları [PDF]
Pakize AYGÜN

Simpozyum 12

COVID-19 Hastalarında Nozokomiyal İnfeksiyon Sorunu

Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Sercan ULUSOY

Mantar İnfeksiyonları [PDF]
Esra KAZAK

Bakteriyel İnfeksiyonlar [PDF]
Gül Ruhsar YILMAZ

Antimikrobiyal Yönetim [PDF]
Emel YILMAZ

18.30-20.00 Yeterlik Sınavı Yazılı Oturumu
11 Mart 2022, Cuma
SALON A SALON B SALON C SALON D
07.30 – 08.30 Çalışma Gruplarıyla Ortak Vizyon Toplantısı

VHÇG [PDF], HIVÇG [PDF],DAİÇG [PDF], ADÇG [PDF], İEÇG [PDF], MİÇG [PDF],EBÇG, İİÇG [PDF], TBÇG [PDF], MİBİTÇG, SBİÇG [PDF], AGUH [PDF], NİÇG [PDF]

08.30 – 09.45 Simpozyum 13

Antimikrobiyal Yeni Ajanlar ve Kullanım Alanları

Oturum Başkanları: Ömrüm UZUN, Celal AYAZ

Antibakteriyeller [PDF]
Selçuk ÖZGER

Antiviraller [PDF]
Mahir KAPMAZ

Antifungaller
Zekaver ODABAŞI

Simpozyum 14

Geriatrik Hastalarda İnfeksiyonlar Faklı mı Seyrediyor?

Oturum Başkanları: Rahmet GÜNER, Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN

Geriatrik İnfeksiyonlar Neden Farklı? [PDF]
Murat VARLI

Geriatrik İnfeksiyonlarda Tanı [PDF]
Meliha MERİÇ-KOÇ

Tedavide Neler Dikkate Alınmalı? [PDF]
Nuran SARI

Simpozyum 15

Pandemi Bitecek mi? Bitince Neler Kalacak?

Oturum Başkanları: Pınar OKYAY, Orhan YILDIZ

Ülkemizde ve Dünyada Pandemi Yönetilebildi mi? Bitecek mi? [PDF]
Pınar OKYAY

Post-COVID: Gerçekten Var mı? [PDF]
Neşe DEMİRTÜRK

Çocuk Aşı Programları Ne Kadar Etkilendi? [PDF]
Ener Çağrı DİNLEYİCİ

 

Simpozyum 16

Yeni Tedavi Rehberlerinin Olgu Temelli Değerlendirilmesi

Oturum Başkanları: Ayhan AKBULUT, Servet ALAN

 

Dirençli GNÇ Rehberi (IDSA-2020) [PDF]
Şirin MENEKŞE

STD Rehberi, CDC 2021; DSÖ 2021 Rehberleri [PDF]
Elif SARICAOĞLU

MRSA Tedavi Rehberi BSAC-2021 [PDF]
Serpil ÖZTÜRK

İnflamatuar Barsak Hastalıklarında İnfeksiyon Yönetimi (ECCO 2021 Rehberi) [PDF]
Ayşe BATIREL

Komplike Deri Yumuşak Doku İnfeksiyonları (SIS 2021 Rehberi) [PDF]
Süheyla KÖMÜR

09.45-10.00 KAHVE ARASI
10.00 – 10.45 Uydu Simpozyumu 5 (GLIEAD)

Biktarvy ile Uzun Dönem Tedavi Başarısı – Panel Tartışması

Oturum Başkanı: Volkan KORTEN

Hızlı Etki Başlangıcı ve Sürdürülebilir Etkililik
Atahan ÇAĞATAY

Türkiye’deki HIV Epidemiyolojisi ve COVID-19 Etkisi
Çiğdem HATİPOĞLU

Tedavi Deneyimsiz ve Deneyimli Hastalarda Direncin Önemi
Sabri ATALAY

Viral Blipler ve Virolojik Baskılamadaki Rolü
Funda ŞİMŞEK

10.45-12.00

 

Simpozyum 17

Aedesler Türkiye’de: Hangi İnfeksiyonları Beklemeliyiz?

Oturum Başkanı: Hayat KUMBASAR-KARAOSMANOĞLU, Nur BENZONANA

Türkiye’de Sivirisinekler ve Taşıdıkları [PDF]
Bülent ALTEN

Dang Ateşi [PDF]
Aslıhan CANDEVİR

Chikungunya ve Zika [PDF]
Yusuf Ziya DEMİROĞLU

 

Simpozyum 18 (NİÇG)

Nakil İnfeksiyonları

Oturum Başkanları: Vildan AVKAN-OĞUZ, Yeşim TAŞOVA

Solid Organ Nakli ve Kemik İliği Nakli İnfeksiyonlarındaki Benzerlikler, Farklılıklar [PDF]
Özlem KURT-AZAP

Nakil Hastalarında Çok İlaca Dirençli Bakteri Sorunu ve Çözüm Önerileri [PDF]
Tuğba TURUNÇ

Nakil Hastalarında Aşılama Takvimleri [PDF]
İmran HASANOĞLU

Simpozyum 19

SARS-CoV-2 Aşılarında Son Durum

Oturum Başkanı: Esin ŞENOL

Primer Aşılama ve Tekrar Dozları: Nasıl Yapılmalı? [PDF]
Alpay AZAP

Yerli Aşılarda Son Durum
Ateş KARA

Geleceğin SARS-CoV-2 Aşıları [PDF]
Elif TÜKENMEZ-TİGEN

 

Simpozyum 20

Kronik Nörolojik İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Haluk ERDOĞAN, Hüseyin TURGUT

 

Tüberküloz Menenjiti: Patogenez ve Tedavide Yeni Ne var? [PDF]
Derya KORKMAZ

 

Kriptokoksik Menenjit: Yeni Risk Grupları ve Tedavi [PDF]
Aysun BENLİ

Kronik MSS İnfeksiyonlarının Tanısında Neredeyiz? [PDF]
Derya ÖZTÜRK -ENGİN

12.00-12.45

 

Uydu Simpozyumu 6 (Koçak Farma)

Gerçek Yaşam Deneyimleri İle İnfeksiyon Tedavisinde Yeni Bir Güç, Yeni Bir Nefes

Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL

Konuşmacı: Yeşim TAŞOVA [PDF]

12.45-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-15.00

 

Simpozyum 21

Olgularla Tartışalım: Unutulmaması Gereken İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Öznur AK, Yusuf ÖNLEN

Kalaazar [PDF]
Seçil Suna DENİZ-ÖZTÜRK

Sıtma
Filiz PEHLİVANOĞLU

Q Ateşi [PDF]
Güven ÇELEBİ

Simpozyum 22

İHKM: Alanımızın Sorunları ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları: Onur URAL, Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ

Üniversite Hastanelerinde [PDF]
Barçın ÖZTÜRK

Hizmet Hastanelerinde [PDF]
Okan DERİN

Asistan Gözüyle [PDF]
Selva ALA-SELEK

 

Simpozyum 23 (MİBİTÇG)

Mikrobiyata Çalışmalarında Güncel Yönelimler

Oturum Başkanları: Kenan MİDİLLİ, Füsun CAN

Mikrobiyata Çalışmaları: Nasıl Planlayalım? Nasıl Yorumlayalım? [PDF]
Mert Ahmet KUŞKUCU

Antibiyotik Tedavileri ve Disbiyoz [PDF]
Özlem DOĞAN

COVID-19 ve Mikrobiyata Etkileşimleri [PDF]
Cansel VATANSEVER

Sözel Sunumlar 5

Oturum Başkanı: Selma ATEŞ

SS-25 Ayşe Kaya Kalem

SS-37 Oya Özlem Eren Kutsoylu

SS-38 Ülkü Üser

SS-39 Emre Öztoprak

SS-40 Ünsal Bağın

SS-41 Fatma Çölkesen

SS-43 Yeşim Yıldız

SS-44 Gülen Güney Esken

SS-45 Sevgi Baltacı

 

15.00-16.15

 

Simpozyum 24

Tartışmalı Oturum

İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Biyobelirteçler İşe Yarıyor mu?

Oturum Başkanları: Necla TÜLEK, Bilgin ARDA

CRP/PCT Yarıyor
Funda ŞİMŞEK

Yaramıyor [PDF]
Ediz TÜTÜNCÜ

Kemokin/Sitokinler Yarıyor [PDF]
Banu KARACA

Yaramıyor [PDF]
Şafak ÖZER-BALİN

Simpozyum 25 (HIVÇG)

HIV ile Yaşayan Kişilerin Bakımında Güncel Durum

Oturum Başkanı: Volkan KORTEN

HIV ve COVID-19 [PDF]
Figen KAPTAN

Antiretroviral Tedavi ve Fırsatçı Enfeksiyonların İzleminde Güncel Rehberlerde Neler Değişti? [PDF]
Asuman İNAN

Uzun Etkili Ajanlar ve Monoklonal Antikorlar [PDF]
Aydın DEVECİ

 

Simpozyum 26

EUCAST Güncelleme

Oturum Başkanları: Sebahat AKSARAY, Semra TUNÇBİLEK

Gram Pozitif Bakterilerde Antibiyogram [PDF]
Ufuk HASDEMİR

Gram Negatiflerde Antibiyogram [PDF]
Deniz GÜR

Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi [PDF]
Berrin ESEN

Sözel Sunumlar 6

Oturum Başkanı: Ziya KURUÜZÜM

SS-07 Nazlı Elif Kuşcu

SS-28 Umut Devrim Binay

SS-46 Nuran Sarı

SS-48 Mustafa Doğan

SS-49 Buket Ertürk Şengel

SS-50 Muammer Çelik

SS-51 Taliha Karakök

SS-52 Sümeyye Kara Yeşildağ

SS-69 Nuran Sarı

16.15-16.30 KAHVE ARASI
16.30-17.15

 

Uydu Simpozyumu 7 (Abdi İbrahim)

Oral Antiviral Kullanan Hepatit B Hastalarında Yan Etki Yönetimi

Oturum Başkanı: Bilgehan AYGEN

Konuşmacı: Yusuf YILMAZ [PDF]

17.15-18.30

 

Simpozyum 27 (AGUH)

Kemirgenlerle İlişkili İnfeksiyon Olgularına Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanı: Safiye HELVACI

Tartışmacılar: Emel YILMAZ, Alaattin KAYA

Olgu 1 – Tularemi [PDF]
Elif AGÜLOĞLU-BALİ

Olgu 2- Leptospirozis [PDF]
Yakup DEMİR

Olgu 3- Hantavirus İnfeksiyonu [PDF]
Yasemin ÇAKIR

 

Simpozyum 28 (ADÇG)

Olgular Eşliğinde Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Oturum Başkanları: Ayşe WİLLKE-TOPÇU, Halis AKALIN

Seftazidim-avibaktam: Kime? Ne Zaman?

Olgu Sunumu [PDF]
Eyüp ARSLAN

Cevaplar
Fatma YILMAZ-KARADAĞ

Kolistin mi? Polimiksin B mi?

Olgu Sunumu
Gizem ER

Cevaplar
Nazlım AKTUĞ-DEMİR

Karbapenem Tedavisinden Vazgeçelim mi? Nasıl Vazgeçelim?

Olgu Sunumu [PDF]
Tuğba KURUOĞLU

Cevaplar
Fatih TEMOÇİN

Simpozyum 29 (EBÇG)

Aşılamada Beyin Yakan Sorular

Oturum Başkanı: Ayşe Sesin KOCAGÖZ

COVID-19 Aşılaması
Gülçin TELLİ-DİZMAN

Özel Konak [PDF]
Yeşim YILDIZ

 

Sözel Sunumlar 7

Oturum Başkanı: Tansu YAMAZHAN

SS-53 Jale Boral

SS-54 Cansel Vatansever

SS-55 Gulin Ozcan

SS-56 Ece Firuze Özkan

SS-57 Utku Can Sarıca

SS-58 Nazlı Ataç

SS-59 Zeynep Gülçe Talay

SS-71 Zeynep Gülçe Talay

 

18.30-19.15

 

Uydu Simpozyumu 8 (MSD)

HIV Tedavisine Bütünsel Yaklaşım

Oturum Başkanı: Hayat KUMBASAR-KARAOSMANOĞLU [PDF] [PDF]

Konuşmacı: Uluhan SİLİ [PDF]

19.15 – 20.15

 

Poster Tartışması 1

Oturum Başkanı: Aynur ENGİN

P-001, P-004, P-005,
P-007, P-008, P-009,
P-010, P-011, P-012,
P-013, P-016, P-018,
P-019, P-020, P-022,
P-024, P-026, P-027,
P-028, P-029, P-030,
P-031, P-032, P-036,
P-039, P-040, P-041,
P-042, P-044, P-046,
P-047, P-048, P-049,
P-050, P-051, P-052,
P-053, P-056, P-057,
P-058, P-059,P-061,
P-062, P-063, P-064,
P-068,P-070, P-090,
P-153

Poster Tartışması 2

Oturum Başkanı: Nihal PİŞKİN

P-067, P-071,
P-072, P-073,
P-074, P-075,
P-076, P-079,
P-080, P-081,
P-082, P-083,
P-084, P-086,
P-087, P-088,
P-092, P-094,
P-096, P-097,
P-098, P-099,
P-100, P-101,
P-103, P-104,
P-105, P-106,
P-107, P-110,
P-111, P-114,
P-115, P-117,
P-118, P-121,
P-122, P-124,
P-125, P127,
P-129, P-130,
P-131, P-132,
P-133, P-134,
P-167, P-168,
P-174, P-179

Poster Tartışması 3

Oturum Başkanı: Onur KAYA

P-137, P-139,
P-141, P-142,
P-143, P-144,
P-145, P-147,
P-148, P-151,
P-157, P-160,
P-161, P-162,
P-165, P-166,
P-171, P-173,
P-175, P-176,
P-178, P-180,
P-182, P-184,
P-185, P-186,
P-187, P-188,
P-192, P-193,
P-194, P-195,
P-196, P-198,
P-199, P-200,
P-201, P-202,
P-203, P-207,
P-208, P-209,
P-212, P-213,
P-215, P-216,
P-217, P-218,
P-221, P-222

12 Mart 2022, Cumartesi
SALON A SALON B SALON C SALON D
08.00-09.00

 

Sözel Sunumlar 8

Oturum Başkanı: Mustafa NAMIDURU

SS-60 Sonay Arslan

SS-61 Zeynep Ece Kuloğlu

SS-62 Hasan Selçuk Özger

SS-63 Gürsel Ersan

SS-64 Esra Kazak

SS-65 Sonay Arslan

SS-66 Sevgi Öztürk

 

Sözel Sunumlar 9

Oturum Başkanı: Günay ERTEM

SS-67 Elif Sargın Altunok

SS-68 Mustafa Deniz

SS-70 Türkan Tüzün

SS-72 Rabia Ünal

SS-73 Firuze Soyak

SS-74 Onur Ünal

SS-75 Nilgün Altın

 

Sözel Sunumlar 10

Oturum Başkanı: Selçuk KAYA

SS-76 Tazegül Gül

SS-77  Shalala Nazarova

SS-78 Elif Mukime Sarıcaoğlu

SS-79 Ezgi Gülten

SS-80 Bahar Madran

SS-81 Gözde Akbaba

SS-83 Elif Mukime Sarıcaoğlu

Sözel Sunumlar 11

Oturum Başkanı: Derya YAPAR

SS-16 Şua Sümer

SS-20 Bircan Kayaaslan

SS-29 Tuğba Arslan Gülen

SS-82 Şevval Nur Bektaş

SS-84 Melike Törüyenler Coşkunpınar

SS-85 Güle Çınar

SS-86 Melike Yıldız

09.00-10.30

 

Büyük Vizit

Oturum Başkanı: Firdevs AKTAŞ

Olgular
Bahar ÖRMEN [PDF], Alpay ARI [PDF], Ezgi GÜLTEN [PDF], Arzu ALTUNÇEKİÇ-YILDIRIM [PDF]

Tartışmacılar: Halis AKALIN, Atahan ÇAĞATAY, Necla TÜLEK, Yeşim TAŞOVA

10.30-10.45 KAHVE ARASI
10.45-11.30

 

Uydu Simpozyumu 9 (Roche)

Klinik Pratikte Güncellemelerle Prokalsitonin Testi

Oturum Başkanı: Önder ERGÖNÜL

Yoğun Bakımda Prokalsitonin [PDF]
Önder ERGÖNÜL

Yoğun Bakım Dışında Prokalsitonin [PDF]
Vildan AVKAN-OĞUZ

11.30-12.45

 

Simpozyum 30

Mikrobiyolojik Tanıda Sendromik Paneller Ülkemiz Koşullarında Ne Kadar Yararlı?

Oturum Başkanları: Reşit MISTIK, Figen KULOĞLU

Solunum Yolu İnfeksiyonlarında [PDF]
Burçin ŞENER

SSS İnfeksiyonlarında [PDF]
Uluhan SİLİ

Gastrointestinal İnfeksiyonlarda [PDF]
Meliha Çağla SÖNMEZER

 

Simpozyum 31

İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisinde İnvazif Müdahaleler: Zamanlaması, Etkinlikleri ve Antibiyotik Doz Ayarlaması

Oturum Başkanları: Oktay DEMİRKIRAN, Mehmet TAŞYARAN

ECMO [PDF]
Bircan KAYAASLAN

RRT
Halil YAZICI

Plazmaferez [PDF]
Semiha ORHAN

Simpozyum 32

Tartışmalı Oturum

İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Rehberleri

Oturum Başkanı: Neşe DEMİRTÜRK

Uygulanıyor; Çünkü… [PDF]
Murat AKOVA

Uygulanmıyor; Çünkü… [PDF]
Önder ERGÖNÜL

 

12.45 – 13.30

 

Uydu Simpozyumu 10 (bioMérieux)

Antimikrobiyel Yönetimde Otomatize Sistemler ile Yüksek Doğruluk ve Etkin Tedavi

Konuşmacılar: Banu BAYRAKTAR [PDF], Şiran KESKE [PDF]

13.30-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30-15.45 Simpozyum 33

İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisinde Antimikrobik Dışı Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Barbaros ORAL, Serpil EROL

Monoklonal Antikorlar [PDF]
Özlem GÜZEL-TUNÇCAN

Antimikrobik Olarak Bakır İyonoforlar
Oral ÖNCÜL

Terapötik Aşılar [PDF]
Sabahat ÇEKEN

 

Simpozyum 34

EBV ve Yaptıkları: Yeni Ne Var?

Oturum Başkanları: Gülden ERSÖZ, Yeşim ÇAĞLAR

EBV ve HLH [PDF]
Mesut YILMAZ

EBV ve Lenfoma: EBV DNA Takipleri ve EBV’yi Hedefleyen Tedaviler: Ne Kadar Yararlı? [PDF]
Rıza Aytaç ÇETİNKAYA

EBV ve MS ve Diğer Otoimmun Hastalıklar: Kanıt Ne?
Murat KÜRTÜNCÜ

Simpozyum 35

SARS-CoV2 Diğer Solunum Viruslarını Unutturmasın!

Oturum Başkanları: Şua SÜMER, Yaşar BAYINDIR

İnfluenza [PDF]
Derya YAPAR

RSV/Rhinovirus /Enteroviruslar
Zülal ÖZKURT

Adenovirus / Parainfluenza [PDF]
Gürsel ERSAN

15.45-16.15 KAPANIŞ TÖRENİ