Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

1.       GÜN 18 ŞUBAT 2022
10.30-11.00 AÇILIŞ
11.00-12.00 PANEL 1: AŞI REDDİNE ETİK VE HUKUKİ YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Necla TÜLEK
Etik
Berna ARDA
Hukuk
Av. Mustafa GÜLER
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

  • Aşı uygulamaları konusundaki genel etik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Aşı reddinin hukuki boyutu hakkında bilgi edinmiş olurlar.
12.00-13.00 Gebelikte Aşılama
Oturum Başkanı: Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Ayten KADANALI
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Gebelerde hangi aşıların uygulanacağını, gebede aşılamanın infant için önemini, gebelerde aşı ile önlenebilir hastalıkların (COVID-19, Boğmaca ve Grip) epidemiyolojisine dair genel bilgileri edinmiş olurlar.

13.00-14.00 Öğlen Yemeği
14.00-15.00 MSD-HPV VE AŞILAMA
HPV, HPV Nedenli Hastalık ve Kanserler
Esin ŞENOL
HPV Aşıları ve Gerçek Yaşam Veriler
Alpay AZAP
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

HPV’nin epidemiyolojisi, toplumdaki hastalık yükü ve erişilebilir olan HPV aşı çeşitleri, etkin aşılamama stratejileriyle sağlanabilecek kanser önleme stratejileri konusunda bilgi sahibi olurlar.

15.00-16.00 PANEL 2: AŞI NASIL BAĞIŞIKLIK OLUŞTURUR?
Oturum Başkanı: Ali ACAR
Genel Aşı Yanıtları
Resul KARAKUŞ
COVID Aşıları ve Bağışıklık
Gürcan GÜNAYDIN
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Aşı ile oluşan bağışık yanıtın immün mekanizması ve COVID -19 aşıları ile oluşan bağışıklık yanıtının yorumlanması hakkında bilgi sahibi olurlar.

16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30 PANEL 3: AŞILARIN ETKISI NASIL ÖLÇÜLÜR?
Oturum Başkanı: Kayıhan PALA
Sahada Aşı Etkisi 
Kayıhan PALA
Laboratuvarda Aşı Etkisi
Füsun CAN
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Aşı uygulamaları sonrasında hem laboratuvarda serolojik olarak değerlendirilen aşı yanıtının yorumlanması hem de sahada aşı etkinliği-etkililiği kavramlarını öğrenmiş olurlar.

 

2.       GÜN 19 ŞUBAT 2022
 
08.30-09.30 Zona Aşılama – Meningokok Aşılama
Oturum Başkanı: Neşe SALTOĞLU
Zona Aşılaması
Selda SAYIN-KUTLU
Meningokok Aşılaması
Neşe SALTOĞLU
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

  • Zona hastalık yükünü, erişilebilir zona aşılarının türlerini ve uygulama şekilleri ve de etkin aşılama programlarının toplumlara sunacağı katkıyı,
  • Erişkindeki meningokok hastalık yükünü, yaş ve coğrafi bölgelere göre değişebilen epidemiyolojik özeliklerini, meningokok aşıların içeriğini, uygulama yollarını ve aşı takvimini öğrenmiş olurlar.
09.30-11.00 PANEL 4: COVID BAĞLAMINDA AŞI GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ-1
Oturum Başkanı: Ayşe Sesin KOCAGÖZ
Canlı Atenüe Aşılar
Süda TEKİN
İnaktive Aşılar-1: Fraksiyonel Aşılar
Çiğdem EROL
İnaktive Aşılar -2: Polisakkarit Aşılar
İrem AKDEMİR-KALKAN
11.00 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 12.30 KLİMİK Modül Tanıtımı ve Risk Grubu Aşılama
KLİMİK Modül Tanıtımı
Ali ACAR
Risk Grubu Aşılaması
Esin ŞENOL
12.30 – 13.15 Öğlen Yemeği
13:15 – 14:45 PANEL 5: COVID BAĞLAMINDA AŞI GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ-2
Oturum Başkanı: Neşe SALTOĞLU
Rekombinant Aşılar
Selçuk ÖZGER
Genetik Temelli Aşılar-1: Vektör Aşıları
Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Genetik Temelli Aşılar-2: RNA/DNA Aşıları
Ali ACAR
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

COVID-19 bağlamında genetik temelli, rekombinant ve vektör aşılar gibi farklı teknolojide aşı geliştirme çalışmalarının COVID platformlarına katılması hakkında bilgi edinmiş olurlar.

14.45 – 15.45 PANEL 6: KULLANIMDAKİ COVID AŞILARI: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
Oturum Başkanı: Alpay AZAP
Sema ALP-ÇAVUŞ (Sinovac)
Alpay AZAP (BioNTech)
Bu oturumun sonunda konuşmacılar;

Sinovac ve BioNTech aşı uygulamaları sonrası hem ülkemizden hem de dünyadan yayınlanmış veriler ışığında, her iki aşının kitlesel uygulamaları ile edinilmiş aşı uygulama programları, doz şemaları ve koruma gibi gerçek yaşam verileri konusunda bilgi sahibi olurlar.

15.45 – 16.15 Kahve Arası
16.15 – 17.15 PANEL 7: COVID AŞILARININ YAN ETKİLERİ VE YAN ETKİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Birsen MUTLU
Dünya’dan Bildirilen Yan Etkiler
Emel AZAK
Türkiye’den Bildirilen Yan Etkiler
Yeşim YILDIZ
Bu oturumun sonunda konuşmacılar;

Sinovac ve BioNTech aşı uygulamaları sonrası hem ülkemizden hem de Dünya’dan yayınlanmış veriler ışığında her iki aşının kitlesel uygulamaları ile elde edilmiş tecrübeler ve bilimsel veriler ışığında aşıların yan etkileri konusunda bilgi sahibi olurlar.

17.15-18.15 PANEL 8: BİLİM İNSANLARININ MEDYA İLE İMTİHANI
Oturum Başkanı: Esin ŞENOL
Pandemide Toplum ile Nasıl İletişim Kurulmalı?
Deniz SEZGİN-EMÜLER
Sosyal Medya Aracılığıyla İletişim
Esin ŞENOL
Bu oturumun sonunda konuşmacılar;

İletişim ve sosyal medyanın pandemide ve aşı uygulamaları üzerindeki direkt ve indirekt etkileri konusunda bilgi sahibi olurlar.

18.15 KAPANIŞ