Şifremi Unuttum

AŞI: Prof. Dr. Esin Şenol ile 13 Soru 13 Cevap, Video Serisi

SORU 1: Erişkinde aşı ile önlenebilir hastalıklarının sağlık sistemi üzerindeki yükü nedir?

 

SORU 2: Alt solunum yolu infeksiyonlarının erişkinlerde hastalık yükü ne kadardır?

 

SORU 3: Alt solunum yolu infeksiyonlarında risk grubu hastalar üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri nelerdir?

 

SORU 4: COVID-19, hekimlerin infeksiyon hastalıklarına bakış açısını nasıl değiştirdi?

 

SORU 5: Risk grubu hastalara infeksiyon hastalıklarının olası etkilerini nasıl anlatmalıyız?

 

SORU 6: Bir infeksiyon hastalığından aşı ile korunabiliyor olmanın değerini anlatabilir misiniz?

 

SORU 7: Ülkemizde risk gruplarında erişkin aşılama ne düzeydedir, karşılanmamış ihtiyaç var mıdır?

 

SORU 8: Erişkin risk grubu pnömokok aşılamasının sağlık sistemi üzerindeki pozitif etkileri nelerdir?

 

SORU 9: Mevsimsel influenza aşılamasının daha yaygın uygulanabilmesi adına neler yapılabilir?

 

SORU 10: COVID-19 ile birlikte hekimlerde ve halkta artan erişkin risk grubu aşılaması bilinci nasıl sürdürülebilir?

 

SORU 11: Hastalara aşılamanın önemi nasıl anlatılabilir, sizin yönteminiz nedir?

 

SORU 12: Hastaların aşılar konusunda doğru bilgiye ulaşabileceği kanallar nelerdir?

 

SORU 13: İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesi amacıyla, erişkin risk grubu aşılamasının (pnömokok, influenza vs.) daha ileri taşınmasında kime ne rol düşüyor?