Şifremi Unuttum

COVID-19 Pandemisi Döneminde Pnömokok ve Grip Aşılarının Uygulama Gerekliliği Hakkında Bilgi Notu

27 Ağustos 2020

COVID-19 salgını sırasında rutin bağışıklama faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerekir. Çocukluk çağı aşılamasının kısa süreli de olsa kesintiye uğraması, aşıyla önlenebilir hastalıkların artmasına, hatta salgınlarına neden olabilir. Başta kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere yetişkinlerde gerekli aşıların uygulanmaması ölüme ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, sağlık sisteminin COVID-19 nedeniyle artmış yüküne ek yükler katarak sistemin felç olması riskini yaratabilir.

Grip hastalığının dünya çapında 2-5 milyon ciddi infeksiyona ve yaklaşık 290 bin ila 650 bin arasında ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Grip aşısı hastalığı önlemesinin yanında, hastaneye ve yoğun bakıma yatış ihtiyacını da azaltır. Grip aşısının önleyeceği solunum yolu hastalıkları sayesinde önemli oranda ölüm ve ciddi hastalık engellenmiş olacaktır. Bunun yanında pandemi nedeniyle zaten artmış hastane yüküne ek yük getirilmesinin de önüne geçilecektir.

Pnömokoklar, küresel olarak toplum kaynaklı zatürrenin en yaygın nedenidir ve özellikle kış aylarında zirve yapar. Pnömokok aşısıyla pnömoni ve kan dolaşımı infeksiyonları önlenirken, hastaneye yatış ve yoğun bakıma duyulan ihtiyaç da azaltılabilmektedir. Bu sayede sağlık sisteminin tüm kaynaklarının ve sağlık çalışanlarının tüm enerjilerinin pandemik hastalara yönlendirilmesi sağlanabilir.

COVID-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda grip ve pnömokok infeksiyonları için de risk grubundadır. COVID-19 infeksiyonu esnasında grip ve pönomokok infeksiyonları bir arada görülebilir, pnömokoklar ikincil kan dolaşımı infeksiyonlarına da yol açabilir.  Bu durumlar COVID-19 infeksiyonunun seyrini ağırlaştırabilir. Ek olarak, grip ve pnömokok infeksiyonu nedeniyle hastane yatışları COVID-19 bulaşma riski oluşturacaktır. Grip ve pnömokok aşılarıyla hastalığın önlenmesi ve hastane yükünün azaltılmasının yanı sıra COVID-19 bulaşmasının da azaltılması mümkün olacaktır.

Sonuç olarak; grip aşısını başta risk grubundakiler ve sağlık çalışanları olmak üzere 6 aydan büyük herkese, pnömokok aşısını ise risk grubunda olan kişilere öneriyoruz.

Grip açısından risk grubunda olanlar: 5 yaş altı ve 50 yaş üzerindekiler, kronik akciğer (astım dahil), kalp, karaciğer, böbrek, kan hastalıkları ve metabolik hastalığı (diyabet dahil) olanlar, obez kişiler (BMI>40), uzun sureli aspirin veya salisilik asit türevi ilaç kullanan 19 yaş altındakiler, bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açan hastalıklar (HIV/AIDS, lösemi gibi kanser türleri) veya ilaç kullanımı, gebeler ve lohusalar (gebelikten 2 hafta sonrasına kadarki donem) ve uzun süreli bakım evinde kalanlar.

Pnömokok infeksiyonları açısından risk grubunda olanlar: Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları (Örneğin; hematolojik kanserler, HIV enfeksiyonu vb.) veya ilaç kullanımı olanlar, dalağı olmayanlar veya fonksiyon bozukluğu olanlar, kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar, kohlear implant ameliyatı olanlar, beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, sigara kullananalar ve 65 yaş üzerindekiler.

 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu