Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisi, bulaşıcı hastalıkların küresel boyutu konusunda söylenilen ve anlatılmak istenilen ne varsa hepsinin birebir yaşanılarak anlaşılması süreci oldu.

Zaten, pandemi öncesi artan kırılgan ve yaşlanan nüfus, erişkinlerde aşı ile önlenebilir hastalıkların boyutu ve önemini artıyordu.

Aşılama denemelerinin, insanlık tarihine hep eşlik eden bulaşıcı hastalıklar ve özellikle Çiçek Hastalığı için, milattan hemen sonra çok erken ilk yüzyıllara uzanan uzun bir tarihi olmakla birlikte aşılamanın başlangıcını Edward Jenner’in bulduğu Çiçek aşısının başarıyla uygulanma tarihi olan 1796 olarak ele alıyoruz.

Bu iki yüz yıl boyunca, aşılamanın insan ortalama ömrünü uzatmasına ve dolayısıyla uygarlıktaki önemli rolüne rağmen aynı zamanda bu başarı hikayesini gölgelemeye çalışan “aşı karşıtlığı” ya da “bilim karşıtlığı” ile el ele yürüdüğü anlaşılıyor.

Bu pandemi döneminde, bilimin iki yüzyıllık gelişmelerini taçlandıran ve bize mucizevi armağanı olan COVID-19 aşılarına rağmen aşılmanın istenilen başarıya ulaşamaması, aşı ve bilim karşıtlığının sesini sosyal medya aracılığı ile dalga dalga yükseltmesi ile aşılama sürecini önemli ölçüde sekteye uğratması, bağışıklama konularının bıkıp usanmadan ve sürekli anlatılması gerekliliğini ortaya koydu.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin bünyesinde 2013 yılında kurulmuş olan Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG)  bu tarihten itibaren belirli aralıklar ile düzenlenen ve Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu başlığıyla gerçekleşen, ülkemizin farklı illerinde düzenlediği toplam altı simpozyum  ile bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda başta alanla ilgili kaynak kitap hazırlığı ve de aplikasyonlarla desteklenen aşı uygulama içerik eğitimleri ve çalışma grubunda planlanan bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi gibi pek çok farklı alanda da konuyla ilgili olarak çalışmaktadır.

Mart 2020’den bu yana içinde olduğumuz pandemi süreci başta COVID-19’u öğrenmek olmak üzere her alandaki bilgilerimize pek çok ekleme yapmamızı gerektirmiştir.

Bu pandemi ve kaçınılmaz olan gelecekteki pandemiler koruyucu sağlık hizmetleri ve aşının aşılmanın önemini ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda tüm aşılama önerilerimiz, uygulama stratejileri COVID-19 aşısı bağlamında çok geniş bir perspektif kazanmıştır.

Aşılamanın toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir uygulama olarak, ülkenin sağlık politikalarında bir strateji olarak yer alması, aşı üretim ve geliştirme teknolojilerine katılım çok önemlidir.

Erişkin bağışıklaması konusuna ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı, aşı uygulamalarına dair pek çok konuyu COVID-19 bağlamında da ele alacağımız hem ülkemizden hem de dünya genelinden çalışmalar ile gerçek yaşam verilerini de tartışma şansı bulacağımız şekilde hazırlanan bilimsel programı ile hibrit olarak düzenleyeceğimiz 7. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS VII)’na bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Esin ŞENOL
Simpozyum Başkanı
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 
Prof. Dr. Ali ACAR
Simpozyum Başkan Yardımcısı
Atılım Üniversitesi
 
Uzm. Dr. İrem AKDEMİR-KALKAN
Simpozyum Genel Sekreteri
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 
Uzm. Dr. Çiğdem Erol
Simpozyum Genel Sekreteri
Başkent Üniversitesi