Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sunumlar

1. Gün – 3 Mayıs 2018
Saat Salon A Salon B
08.00 – 13.00 Kayıt
13.00 – 13.15 Açılış
Teşekkür ve Onur Ödülü Töreni
13.15 – 13.45 Açılış Konferansı
Oturum Başkanları:
Alpay Azap, Benjamin A. Lipsky
Dünden Bugüne UDAİS
M. Bülent Ertuğrul
13.45 – 14.00 Kahve Arası
14.00 – 14.45 1. Oturum: Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Mikroorganizmalarda Direnç Sorunu 2. Oturum: Diyabetik ayak infeksiyonunda kan şekeri regülasyonu ve beslenme
(Endokrin ve Metabolizma Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları: Oturum Başkanı:
Ayten Kadanalı, Neşe Saltoğlu İlhan Satman
Diyabetik ayakta immün yanıt ve dirence etkisi Acil hastada kan şekeri regülasyonu
Necla Tülek Hasan İlkova
Dünyada ve ülkemizde etken değişimi Diyabetik ayak yarası olan hastada beslenme ve önemi
Öznur Ak Ceren İşeri
Antimikrobiyal direnç ve yönetimi, akılcı antibiyotik kullanımı
Neşe Saltoğlu
14.45 – 15.30 Pratik Uygulamalar
İmmün Sistemimizden Gelen Yeni Nesil Antimikrobiyal ve Yara Bakım Ajanı: Hipokloröz asit
Serhan Sakarya
15.30 – 15.45 Kahve Arası
15.45 – 16.45 3. Oturum: Diyabetik ayak infeksiyonunda aile hekiminin rolü 4. Oturum: Diyabetik Ayak Yara Tedavisinde Yenilikler
(Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanı: Oturum başkanları
Okay Başak Kutsi Köseoğlu, Selçuk Baktıroğlu
Korunmadaki rolü Tanısal ve girişimsel radyolojide yenilikler
Erdinç Yavuz Burçak Gümüş
Tedavi ve izlemde rolü Yara tedavisinde yeni teknolojiler
Dilek Toprak Şamil Aktaş
Diyabetik ayak hastalarında yaşam tarzı düzenlemeleri ve tedaviye uyum Antibakteriyel tedavide yenilikler : Bakteriyofaj
Okay Başak Oral Öncül
16.45 – 18.15 5. Oturum
Pratik Uygulamalar ve Workshoplar
Yönlendirici: Nevil Aykın
Belgin Kulaksız (Pfizer İlaç)
Serdar Doğangüzel (Genadyne)
İlyas Can (Has Biotech)
Emine Bolakar (Novapharma)
Ebru Çakmak (Smith & Nephew Plc)
Özge Bütün (Bauer Bandage)
2. Gün – 4 Mayıs 2018
Saat Salon A Salon B
08.30 – 09.15 6. Oturum: Uzmanı ile tartışalım 7. Oturum: Diyabetik ayak infeksiyonunda antimikrobik tedavileri tartışalım
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Oral Öncül, Öznur Ak Nur Yapar, Onur Kaya
Topikal antimikrobikler Diyabetik ayak infeksiyonunda zor patojenli (Gram negatif) olgu yönetimi
Şua Sümer Gül Karagöz
Debridman, debridman, debridman Diyabetik ayak infeksiyonunda zor patojenli (Gram pozitif) olgu yönetimi
Selçuk Baktıroğlu Ercan Yenilmez
Yarada bor kullanımı ve antimikrobik etkinlik
Fikrettin Şahin
09.15 – 10.45 Panel 1: Update on Diabetic foot infections from the International Working Group on the diabetic Foot
Oturum Başkanları:
Benjamin A. Lipsky, M. Bülent Ertuğrul
Introduction
Benjamin A. Lipsky
Role of the immune system in diabetic foot infections
Edgar Peters
Frequent mistakes while managing diabetic foot infections
Javier Aragon-Sanchez
Comorbidities in the patient with diabetic foot complications
Vilma Urbančič
Management of diabetic foot osteomyelitis
Eric Senneville
10.45 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.45 Panel 2: Update on Diabetic foot infections from the International Working Group on the diabetic Foot
Oturum Başkanları:
Benjamin A. Lipsky, Önder Ergönül
The role of molecular studies in diabetic foot infections
Matthew Diggle
The role of biofilm in soft tissue and bone infections
Matthew Malone
Setting up an optimal diabetic wound care unit
Lawrence Lavery
Managing the Diabetic Foot in Resource Poor Settings: Challenges and Solutions
Z. Abbas
Western Pacific Region data of diabetic foot infection
Shigeo Kono
12.45 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.30 8. Oturum: Diyabetik ayakta vasküler sorunlar ve çözümleri 9. Oturum: Diyabetik ayak tedavisinde plastik cerrahi ve rekonstrüksiyon uygulamaları
(Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından hazırlanmıştır) (Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Tankut Akay, Emre Özker Ramazan Kahveci, Ahmet Demir
Diyabetik ayak vaskülopatisi nedir? Diyabetik ayak konseylerinin plastik cerrahlara sağladığı kolaylıklar
Tünay Kurtoğlu Ramazan Kahveci
Kılavuzlar ışığında diyabetik hastada revaskülarizasyon ne zaman, ne kadar, hangi yöntem? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi uygulamaları
Emre Özker Ahmet Demir
Diyabetik ayakta revaskülarizasyon erken ve uzun dönem sonuçları Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamaları
Tankut Akay Cengiz Çetin
Farklı rekonstrüksiyon uygulamaları
Murat Topalan
14.30 – 15.15 Gen İlaç Uydu Simpozyumu:  Yara İyileşmesinde Topikal Epidermal Büyüme Faktörü
Yara İyileşmesinde büyüme faktörlerinin yeri.
Şamil Aktaş
Topikal Epidermal Büyüme Faktörü Regen-D ile Klinik Deneyler.
Nur Yapar
15.15 – 15.45 Kahve Arası
15.45 – 16.45 10. Oturum: Diyabetik hastada Charcot nöroosteoartropatisi 11.Oturum: Diyabetik ayak tedavisinde olguya dayalı yaklaşım
(Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları: Oturum Başkanı:
Önder Kılıçoğlu, Öner Şavk Şükran Köse
Patogenez, Ayrıcı tanı ve sınıflama Diyabetik ayak yarasında olguya dayalı hemşirelik yaklaşımı
Tulgar Toros Zeynep Şahin
Tedavi algoritması ve yükten kurtarma Cerrah gözüyle diyabetik ayaklı olguya yaklaşım
Öner Şavk Bayram Çolak
Cerrahi tedavi uygulamaları İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı gözünden diyabetik ayak olgusuna yaklaşım
Önder Kılıçoğlu Şükran Köse
16.45 – 17.30 Genadyne Uydu Simpozyumu
Negative pressure wound therapy
Kathleen Leak
17.30 – 17.45 Kahve Arası
17.45 – 19:00 Sözel Bildiriler Sözel Bildiriler
Oturum başkanı: Özge Turhan Oturum başkanı: Meral Sönmezoğlu
17:45 – 17:55   S1 – Murat Kendirci 17:45 – 17:55  S9 – Fatma Yılmaz-Karadağ
Diyabetik Ayak birimleri oluşturulmalı mı? Diyabetik Hastaların Ayak Bakımına Verdiklerin Özenin Değerlendirilmesi
17:55 – 18:05  S2 – Özcan Erdoğan 17:55 – 18:05  S10 – Ayfer Peker
NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON ETKENİ BAKTERİLERDE ANKAFERD BLOOD STOPPER®’IN İN VİTRO ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI “Frequency Rhytmic Electro Magnetic Neural Stimulation” nörovasküler rehabilitasyon sisteminin nöropatik ağrı ve duyu üzerindeki etkisi
18:05 -18:15  S3 – Özlem Kandemir 18:05 – 18:15  S11 – Halime Kenar
Diyabetik Ayak Konsey Hastalarımızda Ayak Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Direnç Oranları Diyabetik ayak infeksiyonlarının antimikrobiyal tedavisinde kullanılabilecek siprofloksasin ve amfoterisin b yüklü kitosan mikropartiküller
18:15 -18:25  S4 – Zeynep Aynur Erdem 18:15 – 18:25  S12  – Seda Kabukçu
Diyabetik ayak kökenli Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli suşlarına karşı etkili fajların izolasyonu Kliniğimizde diyabetik ayak enfeksiyonu tanısıyla yatan hastaların değerlendirilmesi: İki yıllık retrospektif analiz.
18:25 -18:35  S5 – Şenol Çomoğlu 18:25 – 18:35  S13 – Gül Karagöz
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Tanısyla  Takip Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi Diyabet, Linezolid Tedavisi Alan Hastalarda Trombositopeni Riskini Artırıyor mu?
18:35 -18:45  S6 – Derya Yapar 18:35 – 18:45  S14  – Hatice Ertabaklar, Evren TİLEKLİOĞLU
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Kliniğinde Takip Edilen Hastalar: 300 Yaralı Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve Enfeksiyonları Bakım Ünitesinde saptanan Dört Miyaz Olgusu
18:45 -18:55 S7 – Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu 18:45 – 18:55 S15 – Elif Yılmaz
Türkiye’de diyabetik ayak yönetimi Diyabetik ayak ülserlerini önleyici podolojik uygulamalar
18:55 -19:05  S8 – Ayşe Serra Özel
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Dabetik Ayak Ülserleri Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
3. Gün – 5 Mayıs 2018
Saat Salon A Salon B
08.30 – 09.15 12. Oturum: Yara örtüleri ve antiseptikler 13. Oturum: Diyabetik ayakta nöropatik ağrı yönetimi
(Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği tarafından hazırlanmıştır) (Türk Algoloji – Ağrı Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Ayişe Karadağ, Mustafa Deveci N. Süleyman Özyalçın, Osman Nuri Aydın
Yara bakım örtüleri ve kullanımları Nöropatik ağrı tedavisinde başarısızlık: Nedenleri ve çözüm önerileri
Şamil Aktaş Sema Tuncer Uzun
Yarada kullanılacak antiseptik solüsyonlar Nöropatik ağrı tedavisinde farmakolojik ajanlar
Serhan Sakarya Yüksel Erkin
Nöropatik ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler
Osman Nuri Aydın
09.15 – 10.00 14. Oturum: Diyabetik ayak tedavisinde hiperbarik oksijen 15. Oturum: Diyabetik ayak yarasının tedavisinde yara bakım hemşiresi
(Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği tarafından hazırlanmıştır) (Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Şamil Aktaş, Akın Savaş Toklu Ayişe Karadağ, Sakine Boyraz
Diyabetik ayakta hiperbarik oksijen tedavisi Diyabetik ayaktan korunma
Akın Savaş Toklu Serap Gökçe
Diyabetik ayakta oksijen temelli tedavi yaklaşımları Diyabetik ayağın önlenmesinde eğitim ve davranış değişikliği
Mesut Mutluoğlu Deniz Harputlu
Diyabetik ayak yarasının yönetiminde hemşire yaklaşımı
Fürüzan Bozkurt-Kozan
10.00 – 10.30 Kahve Arası
10.30 – 11.15 16. Oturum: Olguya Dayalı Hasta Yaklaşımı 17. Oturum: Podoloji Uygulamaları
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Necla Tülek, Kenan Hızel Aynur Engin, Selda Sayın Kutlu
Diyabetik ayakta periferik by-pass; olgu eşliğinde örnekler Türkiye’de Podoloji eğitimi ve uygulamalar
Murat Aksoy Ayfer Peker
Diyabetik ayakta osteomiyelit olgusu Uluslararası podoloji deneyimi
Seniha Şenbayrak Derya Çoban
Diyabetik ayak önlenebilir mi? Olgu eşliğinde yaklaşım Özel podoloji merkezleri ve uygulamaları
Fatma Yılmaz-Karadağ Deniz Yahşi
11.15 – 12.00 Pratik Uygulamalar
“İntralezyonel epidermal büyüme faktörü”
M. Bülent Ertuğrul
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 13.45 18. Oturum: Acilde diyabetik ayak infeksiyonu; çok sorunlu mu? 19. Oturum: Olguya Dayalı Hasta Yaklaşımı
(Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından hazırlanmıştır)
Oturum Başkanları:
Oturum Başkanları: Emel Yılmaz, Neşe Demirtürk
Başar Cander, Mücahit Avcil
Diyabetik ayakta kök hücre tedavisi; olgu örneğinde yaklaşım
Acilde diyabetik ayakta dikkat edilmesi gereken noktalar ve triaj Ali Acar
Yunus Emre Özlüer
Diyabetik ayakta başarı/ başarısızlık öngörülebilir mi?
Diyabetik ayakta acil tıp yönetimi Neşe Demirtürk
Adnan Bilge
Taburculuk sonrası izlem ve rehabilitasyon; olgulardan örnekler
Elif Aydın
13.45 – 15.15 Panel 3: Kronik Yara Bakım Üniteleri
Oturum Başkanı:
Haluk Eraksoy
Türkiye’de ilk yara bakım kliniği örneği; sorunlar, çözümler
Tuğbay Tuğ
Üniversite hastanesinde yara bakım kliniği; kurmak mı zor yönetmek mi?
Bülent Ertuğrul
Devlet hastanesinde yara bakım kliniği kolaylıklar ve zorluklar
Nevil Aykıl
Biz yeni kurduk, çalışıyoruz!
Alper Şener
Biz yeni kurduk, uğraşıyoruz!
Alper Erkin
15.15 – 15.45 Kahve Arası
15.45 – 17.15 20. Oturum
Pratik Uygulamalar ve Workshoplar
Yönlendirici: Öznur Ak, Ayşe Ünler (Confort NPWT)
Emre Öztoprak (NHP İlaç)
Feryal Dağlı (Paul Hartmann)
Levent Afşar (KCI an Acelity Company)
Mustafa Işık (Cebe Medikal)
Seda Kayabaşı (Diamed Medikal)
Selin Amanet (CRANIAL Tedavi Merkezi)
Fikrettin Şahin (Valentis For Life)
17.15 – 18.00 21. Oturum: Kronik Yara Bakım Yönetmeliği gölgesinde geleceğe bakış, birlikte tartışalım
Yönlendiriciler: Neşe Saltoğlu, Ayten Kadanalı
18.00 – 18.30 Sözel ve Poster Bildiriler Ödül Töreni
4. Gün – 6 Mayıs 2018
Saat Salon A Salon B
08.30 – 10.00 Oturum Başkanı: M. Bülent Ertuğrul
Akılcı İlaç Kullanımı
Nevil Aykın
10.00 – 12.00 Kapanış ve Otelden ayrılış