Şifremi Unuttum

Yönerge

Amaç

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektedir:

  1. Türkiye’de Diyabetik ayak infeksiyonlarında etkenler, antibiyotik direnç paternleri hakkında  verileri toplamak,
  2. Diyabetik Ayak infeksiyonlarının takibi konusunda ulusal baza kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturmak,
  3. Uluslararası kılavuzları da esas alarak ulusal takip ve tedavi kılavuzu hazırlamak
  4. Diyabetik ayak infeksiyonları konusunda bilimsel toplantılar, mezuniyet sonrası kurs, simpozyum düzenlemek
  5. Diyabetik ayak konusu ile ilgili diğer anabilim-bilim dalları ile işbirliği yapmak

Üyelik

  1. Diyabetik ayak infeksiyonu konusunda çalışma yapmak isteyen çalışma grubu yürütme kuruluna başvuran üyelerdir.
  2. Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır.
  3. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu’na katılabilir

(a) Asil üyeler

[3] Yürütme Kurulu

Antibiyotik DirDiyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür.
Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Çalışma Grubu’nu, başkanı ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder.

Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur.

Genel

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun üyeleri, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar.  Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir
yaparlar.