Şifremi Unuttum

Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Sunulması (20 Eylül 2013)

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‘na, Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Akreditasyon Komisyonu’nca seçilen Ziyaret Kurulu’nca 31 Mayıs 2013’te akreditasyon amaçlı kurum ziyareti yapılmıştır.

Bu ziyaret sonrasında hazırlanan ve İHKMEYK Yürütme Kurulu’nca onaylanan tutanak ve raporlar, TTB-UDEK-UYEK Başkanlığınca da onaylanmış ve bu Anabilim Dalımız, Kurum Uzmanlik Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi, 20 Eylül 2013’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Tarkun’un da katıldığı törenle, İHKMEYK Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce tarafından İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu’ya sunulmuştur.

Törende, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Anabilim Öğretim Üyeleri,  Uzmanı,  Uzmanlık Öğrencileri ve Tıp Fakültesi Öğrencileri ile birlikte Dernek Başkanı  Prof. Dr. Önder Ergönül, İHKMEYK Yürütme Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Serhan Sakarya,  İHKMEYK Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fatma Ulutan, İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme  Komisyonu Başkanı  Prof. Dr. Ayşe Willke ve İHKMEYK Akreditasyon Komisyonu Üyesi  Doç. Dr. Gönül Şengöz  de hazır bulunmuştur.

Uludağ Üniversitesi’nden sonra  uzmanlık alanımızın Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesini almayı başaran ikinci kurumumuz olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndaki meslektaşlarımızı kutluyor, Darısı diğer birimlerimizin de başına! diyoruz.

Kurum Ziyaret Programlarını başlatmış ilk sekiz uzmanlık derneği arasında bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bir başarısıyla daha gurur duyuyoruz. Bu nedenle kurulduğu 2002 yılından beri İHKMEYK’in tüm organlarında özveriyle çalışmış ve çalışmakta olan üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sunulan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’ne, Dernek sitesinin https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/Kurum_Yeterlik_Belgesi_Kocaeli.jpg adresinden ulaşılabilmektedir.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu