Şifremi Unuttum

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazandı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na, Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Akreditasyon Komisyonu’nca seçilerek İHKMEYK Yürütme Kurulu’nca onaylanan Ziyaret Kurulu (Prof. Dr. Serhan Sakarya, Doç. Dr. Gönül Şengöz, Prof. Dr. Fatma Ulutan  ve Prof. Dr. Ayşe Yüce) tarafından, TTB Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Demirhan’ın da katılımıyla, 31 Mayıs 2013’te akreditasyon amaçlı kurum ziyareti yapılmıştır.

Bu ziyaret sonrasında hazırlanan ve İHKMEYK Yürütme Kurulu‘nca onaylanan tutanak ve raporlar, TTB-UDEK-UYEK Başkanlığınca da onaylanmış ve bu Anabilim Dalımız, Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın  Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi  yapılacak bir törenle sunulacaktır.

Uludağ Üniversitesi’nden sonra ikinci kez bu belgeyi almaya hak kazanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndaki meslektaşlarımızı kutluyor, “Darısı diğer birimlerimizin başına!” diyoruz.

Kurum Ziyaret Programlarını başlatarak ilk sekiz uzmanlık derneği arasına girmeyi başarmış olan ve bu yıl 27. yaşına basan Derneğimizin  Yeterlik Kurulu’nun tüm organlarında  kurulduğu 2012 yılından beri özveriyle çalışmış ve çalışmakta olan üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Ziyaret Kurulu‘nun 31 Mayıs 2013’te yaptığı kurum ziyaretine ait fotoğraflara https://www.klimik.org.tr/yeterlilik-kurulu/ihkmeyk/kocaeli-universitesi-kurum-uzmanlik-egitimi-yeterlik-belgesi/ihkmeyk-ziyaret-kurulunun-akreditasyon-amacli-kurum-ziyareti-31-mayis-2013/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu