Şifremi Unuttum

İHKMEYK 2. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı Gündemi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 2. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı


24 Mart 2011 Perşembe
Saat 19.00 (15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Manavgat-Antalya)
GÜNDEM


  • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) kararlarının uygulanmasındaki sorunların paylaşılması ve önerilerin alınması
  • Eğitim programının (Çekirdek Müfredat) uygulanması ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  • Asistan karnesi uygulaması ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  • Yeterlik sınavına başvurunun artırılması için öneriler
  • Kurum Ziyareti ile ilgili bilgi ve görüş alışverişi
  • SB eğitim ve araştırma hastanelerinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
  • Tıp Fakültelerinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
  • Diğer öneriler