Şifremi Unuttum

İHKMEYK 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

22 Ekim 2008 Çarşamba Saat 21.00
(XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Princess De Luxe Resort Hotel, Bodrum-Muğla)

GÜNDEM

  1. Açılış Konuşmaları
  2. Divan Seçimi
  3. II. Dönem İHKMEYK Yürütme Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
  5. II. Dönem Yürütme Kurulunun Aklanması
  6. III. Dönem Yürütme ve Denetleme Kurullarının Seçimi
  7. TTB-UDEK-UYEK Tarafından Yeniden Düzenlenen Yeterlik Kurul Yönergesi Örneğine Uyum Sağlamak Üzere Yapılacak İHKMEYK Yönerge Değişikliğinin ve Diğer Önerilerin Görüşülmesi ve Oylanması

İHKMEYK İKİNCİ  DÖNEME GİRERKEN 
17 Kasım 2005 tarihinde İHKMEYK 2. Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yeni yürütme kurulunun görevi devralması ile İHKMEYK İkinci Dönem çalışmaları başlamıştır. 

BİRİNCİ DÖNEM ( 21 Eylül 2002-17 Kasım 2005 )
Görev alanlar:21 Eylül 2002 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yürütme Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Emin Tekeli, Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Prof. Dr. Murat Tuğrul, , Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. Dilek Arman, Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz, Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan ve Uzm. Dr. Taner Yıldırmak; Denetleme Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Okan Töre, Prof. Dr. Fatma Ulutan ve  Prof. Dr. Firdevs Aktaş seçilmişlerdir. Daha sonra 31 Mart 2003’te Klimik Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri nedeniyle Prof. Dr. Haluk Eraksoy  ve Uzm. Dr. Taner Yıldırmak’tan boşalan yerlere, yedek üyelerden  Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı ve Uzm. Dr. Hürrem Bodur geçmiştir. Bu son şekliyle Yürütme Kurulu 16 Kasım 2005 tarihinde yapılan İHKMEYK 2. Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Prof Dr. Emin Tekeli’nin başkanlığında görevini sürdürmüş; Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Haluk Eraksoy (2002-2003) ve Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz (2003-2005), Genel Sekreter olarak Prof. Dr. Dilek Arman,  Klimik Derneği Yönetim Kurulu temsilcisi olarak ise Prof. Dr. Halil Kurt (2002-2003) ve Doç. Dr. Necla Tülek (2003-2005) görev yapmışlardır.

Bu dönemde Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Alt Komisyonu’nda:Prof. Dr.Gaye Usluer (Başkan), Prof. Dr. Halil Kurt, Doç.Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Nail Özgüneş, Doç. Dr. Necla Tülek; Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi Alt Komisyonu’nda: Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Başkan), Doç. Dr. Halis Akalın, Doç. Dr. Ayhan Akbulut, Doç. Dr. Canan Ağalar, Doç. Dr Levent Görenek; Eğitim Modelleri Alt Komisyonu’nda:Prof. Dr.Fatma Ulutan (Başkan), Prof. Dr. Ekin Ertem, Doç. Dr.Yeşim Taşova,Uzm. Dr. Gönül Şengöz, Uzm. Dr. Erdoğan Ağaç; Eğitici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonu’nda: Prof. Dr. Hasan Çolak (Başkan), Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr.  Nedim Çakır, Prof. Dr. Alaaddin Pahsa, Doç. Dr .Paşa Göktaş; Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Alt Komisyonu’nda: Prof. Dr. Mehmet Bakır (Başkan), Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu, Prof. Dr. Recep Öztürk, Uzm. Dr. Taner Yıldırmak, Uzm. Dr. Serdar Özer; Belgelendirme Sınav Alt Komisyonu’nda: Prof. DrAyşe Yüce (Başkan), Prof. Dr. Ayşe Willke, Prof. Dr. Mehmet Doğanay,  Uzm. Dr.Başak Dokuzoğuz, Doç. Dr. Onur Özgenç (2002-2003) ve Prof. Dr. İftihar Köksal (2003-2005) görev yapmışlardır. Eğitim Komisyonu’nda:Prof. Dr. Fatma Ulutan (Başkan), Prof. Dr. Firdevs Aktaş, Doç. Dr. Necla Tülek, Prof. Dr. Murat Tuğrul, Prof. Dr. Sırrı Kılıç;Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu’nda: Prof. DrAyşe Yüce (Başkan), Prof. Dr Hasan Çolak, Prof. Dr. Mehmet Bakır, Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz, Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan ve Sınav Jürisi’nde:Prof. Dr. Emin Tekeli (Başkan), Prof. Dr. Fatma Ulutan, Prof. Dr. Ayşe Willke, Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz, Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz görev almıştır.

Birinci İHKMEYK döneminde yukarda adı belirtilen üyelerin çalışmalarıyla gerek ‘’Eğitim’’ gerek ‘’Yeterlilik ve Değerlendirme’’ alanındaki çalışmalarda bir hayli yol alınmış ve bu dönemde çekirdek müfredat  hazırlanmış asistan karnesinin de ön hazırlıkları yapılmıştır. Eğitim kurumlarının değerlendirilmesi çalışmaları anket çalışmaları ile başlatılmıştır. 28-29 Mayıs 2005 tarihinde de ilk yeterlilik sınavı gerçekleştirilmiştir. Birinci dönem İHKMEYK kurul ve komisyonlarında görev alan ve özveriyle çalışan tüm üyelere TEŞEKKÜR EDERİZ. 

İKİNCİ DÖNEM (17 Kasım 2005 – 2008)
Görev alanlar: 17 Kasım 2005’te yapılan Genel Kurul Toplantısında,  Yürütme Kuruluna Prof. Dr. Fatma Ulutan, Prof. Dr. Firdevs Aktaş, Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. Bilgehan Aygen, Prof. Dr. Halis Akalın, Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı ve Uzm. Dr. Saadet Yazıcı; Denetleme Kuruluna Prof. Dr. Okan Töre, Prof. Dr. Nedim Çakır, Prof. Dr. Onur Ural seçildiler. Aynı gün toplanan Yürütme Kurulu Prof. Dr. Fatma Ulutan’ı Başkan, Prof. Dr. Firdevs Aktaş’ı Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Halis Akalın’ı Genel Sekreter olarak seçti. 12 Şubat 2006 tarihinde yapılan toplantı ile alt komisyon üyelerinin de belirlenmesi ile (Bkz. komisyon) İHKMEYK II. Dönem çalışmaları başladı.

İkinci dönem çalışmaları çerçevesinde 18 Mart 2006 tarihinde yapılan genel toplantıda Komisyonlarda temsilci olarak yer alacak olan Alt Komisyon Başkanları seçildi. Bu seçimler sonucunda Komisyonlar aşağıdaki gibi oluştu: 
Eğitim Komisyonu : 
Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Başkan), Prof. Dr. Halis Akalın, Doç. Dr. Serhan Sakarya, Doç. Dr. Kenan Hızel, Doç. Dr. Levent Görenek. 
Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu: 
Prof. Dr. Ayşe Yüce (Başkan), Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. Murat Tuğrul, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu.

İHKMEYK ikinci dönem çalışmalarının birinci yıl hedeflerinden biri olarak belirlenen asistan karnesinin uygulaması için basım aşamasına gelinmiş olup en kısa zamanda kurumlara dağıtılmasına başlanacaktır. İkinci Yeterlilik Sınavının  Eylül 2006’da yapılması planlanmış ve çalışmalar başlamıştır.

Akreditasyon (eş yetkilendirme) öncelikle ele alınan bir konudur. Bu yılın hedeflerinden biri de akreditasyon çalışmalarına temel teşkil edecek olan eğitim kurumlarının durum değerlendirmesine yönelik anket güncellemesi olup bu konuda da çalışmalar başlamıştır. Anketler önümüzdeki aylarda kurumlara gönderilecektir.

UZMANLIK ALANIMIZ İÇİN BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATILMASI VE DALIMIZIN GÜÇLÜ OLABİLMESİ KOPMADAN HEP BİRLİKTE EL ELE VEREBİLMEMİZ,  GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAMIZ HALİNDE  MÜMKÜN OLABİLİR. TÜM İHKMEYK VE KLİMİK DERNEĞİ ÜYELERİNİN ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ …

Prof. Dr. Fatma Ulutan
İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı