Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

1. GÜN 22 MART 2017, ÇARŞAMBA
SAAT SALON – A
KONGRE ÖNCESİ KURS
13.00-16.30 İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK İNCELEMELERİN YERİ
Türk Radyoloji Derneği
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Klimik Derneği
Tarafından Organize Edilmiştir
Oturum Başkanı
Firdevs AKTAŞ
13.00-13.45 Toraks ve Akciğer İnfeksiyonlarında Radyolojik Yaklaşım

K. Çetin ATASOY PDF

13.45-14.30 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonlarında Radyolojik Yaklaşım

Kamil KARAALİ PDF

14.30-15.00 Kahve Molası
15.00-15.45 Kemik ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Radyolojik Yaklaşım
Can ÇEVİKKOL PDF
15.45-16.30 İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Nükleer Görüntüleme Yöntemleri
Funda AYDIN PDF
1. GÜN 22 MART 2017, ÇARŞAMBA
08.00 Kayıt, Ulaşım
SAAT SALON – A SALON – B SALON – C
17.00-17.30 Açılış Töreni
17.30-18.15 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı
Haluk ERAKSOY
Görünmez Güçler
Emel TÜMBAY PDF
18.15-19.00  Klimik Dergisi Oturumu
Haluk ERAKSOY
Klimik Dergisi’nce Düzenlenmiştir
19.00-20.00 Çalışma Grubu Toplantıları
2. GÜN 23 MART 2017, PERŞEMBE
SAAT SALON – A SALON – B SALON – C
08.00-09.00 Simpozyum 1 (UYBİS IX) Simpozyum 2 Simpozyum 3
Sepsis Yönetimi Şaşırtan Klasikler – 1 Mikrobiyolojide Güncel Testler
Oturum Başkanları Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Necmettin ÜNAL İlhan ÖZGÜNEŞ,  Sırrı KILIÇ Kenan MİDİLLİ, Levent GÖRENEK
Sepsisi Nasıl Tanırım? Olgu 1 (Sifilis) Bakteriyemi Hızlı Tanısı İçin Yöntemler
Necmettin ÜNAL Funda ŞİMŞEK PDF Füsun CAN PDF
Sepsiste Antibiyotik Yönetimi Olgu 2  (Tetanos) Moleküler Testlerde Tanı Yönetimi
Halis AKALIN PDF Şua SÜMER PDF Mert KUŞKUCU PDF
09.00-10.30 Simpozyum 4 Simpozyum 5 Simpozyum 6
HCV İnfeksiyonunda Direkt Etkili Antiviraller Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Yeni Perspektifler Ulusal Antimikrobiyal Yönetimi Nasıl Olmalı?
(Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları  Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Sıla AKHAN, İlhami ÇELİK Lütfiye MÜLAZIMOĞLU, Şükran KÖSE Celal AYAZ, Gönül ŞENGÖZ
Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları  Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Biyofilm Oluşumunun Direnç Gelişimiyle İlişkisi ve Prognostik Önemi Antibiyotiklerin Doğru Kullanımı
Ziya KURUÜZÜM PDF Neşe SALTOĞLU PDF Ayşe WILLKE PDF
Antiviral Direncin Klinik Yansıması Diyabetik Ayakta Yardımcı Tedavi Yöntemleri Antifungallerin Doğru Kullanımı
Mustafa Kemal ÇELEN PDF M. Bülent ERTUĞRUL PDF Özlem TÜNGER PDF
Tedavide Türkiye Deneyimi Ülkemizde Farklı Merkezlerde İnterdisipliner Çalışmanın Neresindeyiz? Antivirallerin Doğru Kullanımı
Neşe DEMİRTÜRK PDF Ayten KADANALI PDF  Figen KAPTAN PDF
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Simpozyum 7 Simpozyum 8 Simpozyum 9
Antimikrobiyal Uygulamasında Sorunlar-Çözümler Dezenfeksiyon-Sterilizasyonda Püf Noktaları Yeni İnfeksiyonlar
Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Latife MAMIKOĞLU Oturum Başkanları: Güven ÇELEBİ, Meral SÖNMEZOĞLU Oturum Başkanları: Fatma ULUTAN, Murat SAYAN
Eski Antibiyotikler-Yeni Dozlar

Çiğdem ATAMAN-HATİPOĞLU PDF

Sterilizasyon Ünitesinde Püf Noktaları

Onur URAL

Yeni İnfluenza Virusları

Şehnaz ALP

Sık Yapılan Hatalar

Mahir KAPMAZ PDF

Çevresel Temizlikte Püf Noktaları

Gökhan AYGÜN PDF

Zika

Gül Ruhsar YILMAZ PDF

Antibiyotiklerin Sık Görülen Yan Etkileri

Günay TUNCER-ERTEM PDF

Viral Kanamalı Ateşler

Aynur ENGİN PDF

12.00-13.00 Uydu Simpozyumu
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00 Uydu Simpozyumu
15.00-16.00 Uydu Simpozyumu
16.00-16.30 Kahve Molası
16.30-18.00 Simpozyum 10 Simpozyum 11 Simpozyum 12
Göçmenler ve İnfeksiyonlar Artan Bakteri Direnci Azalan Tedavi Seçenekleri HBV infeksiyonu
(İnteraktif Simpozyum) (Klimik Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Hasan IRMAK, Mehmet Ali TORUNOĞLU Oturum Başkanları: Ata Nevzat YALÇIN, Ekin ERTEM Oturum Başkanları: Bilgehan AYGEN, Reşit MISTIK
Türkiye Deneyimi

Necla TÜLEK PDF

Önder ERGÖNÜL PDF

Karbapenemaz Salgılayan Kökenlerle Gelişen Pnömoni Olgusunda Tedavi

Çağrı BÜKE PDF

Aşılamada Güncel Durum

Süda TEKİN PDF

ESBL Salgılayan Kökenlerle Gelişen Üriner Sistem Olgusunda Tedavi

Oral ÖNCÜL PDF

Sıradışı Serolojik Profillerin Klinik Yansıması

Ali ASAN PDF

 MRSA ile Gelişen Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusunda Tedavi

Filiz GÜNSEREN PDF

İmmünosüprese Hastalarda Reaktivasyon

Orhan YILDIZ PDF

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Olgusunda Tedavi

Sabri ATALAY PDF

18.00-18.45 Sözel Sunumlar – 1, 2, 3, 4

S-001S-002, S-003, S-004, S-005, S-006S-007, S-008, S-009S-010S-011S-012S-013, S-014, S-015, S-016S-017S-018S-019S-020S-021S-022S-023, S-024, S-025S-026

Oturum Başkanları: Nurcan BAYKAM, Nurhayat BAYAZIT, Saadet YAZICI, Nur BENZONANA
 18.45-19.30 İHKMEYK 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı PDF
 19.30-20.30 İHKMEYK 5. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı
21.00-23.30 Sosyal / Kültürel  Program
3. GÜN 24 MART 2017, CUMA
SAAT SALON – A SALON – B SALON – C
07.45-08.30 Uydu Simpozyumu
08.30-09.30 Simpozyum 13 Simpozyum 14 Simpozyum 15
Türkiye’de Antimikrobiyal Direnç ve
Antibiyotik Yönetimi
Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Toplantısı İnfektif Endokardit Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Güncelleme
(Klimik Derneği İnfektif Endokardit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanı Kolaylaştırıcılar Oturum Başkanları
 Filiz AKATA, Alpay AZAP Altan GÖKGÖZ Serap ŞİMŞEK-YAVUZ, Dilek URAL
Türkiye’de Antimikrobiyal Direnç UAMDSS Verileri Ezgi GÜLTEN
Hüsniye ŞİMŞEK PDF Güle ÇINAR-AYDIN Tanıda Yenilikler
Ceren ATASOY Serap ŞİMŞEK-YAVUZ PDF
Türkiye de Durum: Klimik Verileri Eyüp ARSLAN
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN PDF Cansu ÇİMEN Tedavide Yenilikler
Melis DEMİRCİ Emel YILMAZ PDF
Akılcı Antibiyotik Kullanımı İçin Yapılanlar
Mesil AKSOY Önlemede Yenilikler
Şirin MENEKŞE PDF
09.30-10.30 Simpozyum 16 Simpozyum 17 Simpozyum 18
Olgular Eşliğinde HIV/AIDS Hastası Takibi Tüberküloz Tanı ve İlaç Direncinin Saptanmasında Yeni Yöntemler Erişkin Aşılamasının Hedefindeki Aşılar ve Hastalık Yükü
(Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma
Grubu’nca Düzenlenmiştir)
(Klimik Derneği Tüberküloz Çalışma
Grubu’nca Düzenlenmiştir)
(Klimik Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Muzaffer FİNCANCI Oturum Başkanları: Mustafa ÖZYURT, Rıza DURMAZ Oturum Başkanları: Esin ŞENOL, İrfan ŞENCAN
İleri Yaştaki HIV/AIDS Hastası Tüberküloz Tanısında Yeni Belirteçler İnfluenza
Uluhan SİLİ PDF Alpaslan ALP PDF Funda YETKİN PDF
HIV/AIDS ve Gebelik Yeni DNA Dizileme Yöntemleri Pnömokok
Aydın DEVECİ PDF Tanıl KOCAGÖZ PDF Esin ŞENOL PDF
HIV/AIDS ve Hepatit B  Nükleik Asit Temelli Amplifikasyon Yöntemleri Zona
Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ PDF Kaya KÖKSALAN PDF Selda SAYIN-KUTLU PDF
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Simpozyum 19 Simpozyum 20 Simpozyum 21
Akut Karaciğer Yetmezlikli Hasta Yönetimi Şaşırtan Klasikler 2 HIV İnfeksiyonunun Temelleri
(Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma
Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Hande ARSLAN, Üner KAYABAŞ Oturum Başkanları: Cemal BULUT, Mehmet BAKIR Oturum Başkanı: Başak DOKUZOĞUZ
Medikal Tedavi

Yaşar BAYINDIR PDF

Olgu 1 (Sıtma)

Ali ACAR PDF

HIV Biyolojisi ve Patogenezi

Taner YILDIRMAK PDF

Cerrahi Tedavi Ne Zaman ve Nasıl?

Cihan YURTAYDIN PDF

Olgu 2 (Tüberküloz)

Nurettin ERBEN PDF

HIV’de Tedavi (Kür) Mümkün mü?

Birgül METE PDF

12.00-13.00 Uydu Simpozyumu
13.00-13.45 Öğle Yemeği
14.45-15.00 Simpozyum 22 Simpozyum 23 Simpozyum 24
Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe PDF Febril Nötropenik Hastada İnfeksiyon Yönetimi Daha Kısa Tedaviler Mümkün Mü?
Oturum Başkanları: Burçin ŞENER, Sesin KOCAGÖZ Oturum Başkanları: Hamdi AKAN, Mustafa ÇETİNER Oturum Başkanları: Ayşe ERBAY, Mehmet BAKIR
Laboratuvar

Zeynep GÜLAY

Antibiyotik Yönetimi

Bilgin ARDA PDF

Toplum Kökenli Pnömoni

H. Şener BARUT PDF

Klinik

Özlem AZAP

Antifungal Yönetimi

Ömrüm UZUN PDF

Karın İçi İnfeksiyonlar

A. Seza İNAL PDF

Osteomyelit

Esra TANYEL PDF

15.00-16.00 Uydu Simpozyumu
16.00-18.30 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
16. Olağan Genel Kurul Toplantısı
18.30-19.30 Poster Tartışması 1 Poster Tartışması 2 Poster Tartışması 3
Oturum Başkanı: Alper ŞENER Oturum Başkanı: Nuray UZUN Oturum Başkanı: Gülden ERSÖZ
21.00-23.30 Sosyal / Kültürel  Program
4. GÜN 25 MART 2017, CUMARTESİ
SAAT SALON – A SALON – B SALON – C
08.00-09.30 Simpozyum 25 Simpozyum 26 Simpozyum 27
Viral Pnömoniler Nadir ve Zor Olgular Mikobakteri Konak Etkileşimi
(Klimik Derneği Tüberküloz Çalışma
Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Osman MEMİKOĞLU, Ayhan AKBULUT Gürkan MERT, Birsen MUTLU Ayşe YÜCE, Meltem UZUN
İnfluenza Malign Otitis Eksterna Mikobakteri İnfeksiyonlarının İmmünopatogenezi
Şebnem EREN-GÖK PDF  Okan DERİN PDF Barış OTLU PDF
HMP Granülomatöz Mastit Persistans ve İlaç Tolerans Mekanizmaları
Şiran KESKE PDF Yusuf Ziya DEMİROĞLU PDF Oya EREN-KUTSOYLU PDF
Mers-CoV Hemofagositik Sendrom Tanıda Kullanılan IGRA Testleri ve
İmmünopatogenezi
Ediz TÜTÜNCÜ PDF Tuba TURUNÇ PDF Esin ÇETİN-AKTAŞ PDF
Klimik Uzlaşı Raporu: Solunum Sistemi İnfeksiyonları
Sunan: Selcan ASLAN-ÖZEL PDF
09.30-10.00 Kahve Molası
10.00-11.00 Uydu Simpozyumu – PoliKlimik
11.00-12.30 Simpozyum 28 Simpozyum 29 Simpozyum 30
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlarda
Neler Değişti
Mikrobiyota ve İmmün Sistem
(Klimik Derneği İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Can Polat EYİGÜN, Kenan HIZEL Oturum Başkanları: Nur YAPAR, Turan ASLAN Oturum Başkanları: Şadi YENEN, Ali ŞENGÜL
Döküntülü Viral İnfeksiyonlar

Özge TURHAN PDF

HKP/VİP Neler Değişti

Esra KAZAK PDF

Mikrobiyota ve İmmünite

Resul KARAKUŞ PDF

Bakteriyel İnfeksiyonlar

İlkay KARAOĞLAN PDF

Kateterle İlişkili Baktreriyemide Neler Değişti

Asuman İNAN PDF

Mikrobiyota ve Otoimmünite

Ali İNAL PDF

Mantar İnfeksiyonları

Murat KUTLU PDF

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Neler Değişti

Nihal PİŞKİN PDF

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve İmmün Sistem

Serhan SAKARYA PDF

Parazit İnfeksiyonları

Ülgen Zeki OK PDF

Klimik Uzlaşı Raporu: Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Sunan: Seniha ŞENBAYRAK PDF

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Büyük Vizit
Oturum Başkanı: Önder ERGÖNÜL
Olgular

Aslıhan DEMİREL PDF

Mehtap AYDIN PDF

Fatma KARADAĞ PDF

Faruk  KARAKEÇİLİ PDF

Tartışmacılar

Ali MERT

Serhat ÜNAL

Volkan KORTEN

15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.30 Klimik Uzlaşı Raporu:
Gastrointestinal İnfeksiyonlar
Klimik Uzlaşı Raporu: Osteomyelit
Oturum Başkanı: Serpil EROL Oturum Başkanı: Nefise ÖZTOPRAK-ÇUVALCI
Sunan: Şafak GÖKTAŞ PDF Sunan: Öznur AK PDF
16.30-17.30 Poster Tartışması 4 Poster Tartışması 5 Poster Tartışması 6
Oturum Başkanı: Servet ALAN Oturum Başkanı: Ferhat ARSLAN Oturum Başkanı: Hale TURAN
17.30-18.00 Kapanış Töreni
20.00-24.00 Gala Yemeği
5. GÜN 26 MART 2017, PAZAR
 SALON A  SALON B SALON C
08:30 Otelden Çıkış