Şifremi Unuttum

Önceki Organlar

RİNCİ DÖNEM
(21 Eylül 2002-17 Kası
m 2005 )

 

RİNCİ DÖNEMDE GÖREV ALANLAR
İlk Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Emin Tekeli
Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Prof. Dr. Murat Tuğrul
Prof. Dr. Sırrı Kılıç
Prof. Dr. Dilek Arman
Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz
Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan
Uzm. Dr. Taner Yıldırmak;


İlk Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Okan Töre
Prof. Dr. Fatma Ulutan
Prof. Dr. Firdevs Aktaş

 

Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr.Gaye Usluer (Başkan)
Prof. Dr. Halil Kur
Doç.Dr. Neşe Saltoğlu
Doç. Dr. Nail Özgüneş
Doç. Dr. Necla Tülek;

 

Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi Alt Komisyonu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Başkan)
Doç. Dr. Halis Akalın
Doç. Dr. Ayhan Akbulut
Doç. Dr. Canan Ağalar
Doç. Dr Levent Görenek

 

itim Modelleri Alt Komisyonu’nda:

Prof. Dr.Fatma Ulutan (Başkan)
Prof. Dr. Ekin Ertem
Doç. Dr.Yeşim Taşova
Uzm. Dr. Gönül Şengöz,
Uzm. Dr. Erdoğan Ağaç

 

itici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonu’nda

Prof. Dr. Hasan Çolak (Başkan)
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
Prof. Dr.  Nedim Çakır
Prof. Dr. Alaaddin Pahsa
Doç. Dr .Paşa Göktaş

 

itim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Bakır (Başkan)
Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu
Prof. Dr. Recep Öztürk
Uzm. Dr. Taner Yıldırmak
Uzm. Dr. Serdar Özer

 

Belgelendirme Sınav Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe Yüce (Başkan)
Prof. Dr. Ayşe Willke
Prof. Dr. Mehmet Doğanay
Uzm. Dr.Başak Dokuzoğuz
Doç. Dr. Onur Özgenç (2002-2003) ve Prof. Dr. İftihar Köksal (2003-2005) görev yapmışlardır.

 

itim Komisyonu’nda

Prof. Dr. Fatma Ulutan (Başkan)
Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Doç. Dr. Necla Tülek
Prof. Dr. Murat Tuğrul
Prof. Dr. Sırrı Kılıç

 

Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu’nda

Prof. Dr. Ayşe Yüce (Başkan)
Prof. Dr Hasan Çolak
Prof. Dr. Mehmet Bakır
Uzm. Dr. Rüçhan Türkyılmaz
Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan

 

İKİNCİ DÖNEM
(17 Kası
m 2005– 26 Mart 2009)

 

İKİNCİ DÖNEMDE GÖREV ALANLAR

 

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Fatma Ulutan
Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
Prof. Dr. Sırrı Kılıç,
Prof. Dr. Bilgehan Aygen (2005-2007) Prof. Dr. Çağrı Büke (2007-2009)
Prof. Dr. Halis Akalın (2005-2007) Prof. Dr. Murat Tuğrul (2007-2009)
Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı
Uzm. Dr. Saadet Yazıcı

 

itim Komisyonu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Başkan)
Prof. Dr. Halis Akalın(2005-2007)
Prof. Dr. Çağrı Büke (2007-2008)
Doç. Dr. Serhan Sakarya
Doç. Dr. Kenan Hızel
Doç. Dr. Levent Görenek.

 

Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe Yüce (Başkan)
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın(2005-2007)
Prof. Dr. Murat Tuğrul(2007-2008
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
Prof. Dr. Sırrı Kılıç,

 

Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Alt Komisyonu

Doç.Dr.Serhan Sakarya (Başkan)
Prof. Dr. Necla Tülek
Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Doç. Dr. Dilara İnan
Uzm. Dr. Nur Benzonana

 

Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi Alt Komisyonu

Doç. Dr. Levent Görenek (Başkan)
Uz. Dr. Nurcan Baykam (2006-2007)
Doç. Dr. Günay Tuncer-Ertem (2007-2008)
Doç. Dr. Sıla Akhan
Doç. Dr. Dilek Kılıç
Eğitim Modelleri Alt Komisyonu

Doç. Dr. Kenan Hızel (Başkan)
Doç. Dr. Yeşim Taşova(2006-2007)
Doç. Dr. Rahmet Çağlayan(2006-2007)
Doç. Dr. Nur Yapar(2007-2008)
Doç. Dr. Yaşar Bayındır(2007-2008)
Doç. Dr. Orhan Yıldız
Uzm. Dr. Saadet Yazıcı

 

itici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu (Başkan)
Prof. Dr. Bilgehan Aygen
Prof. Dr. Onur Ural
Prof. Dr. Ali Kaya
Doç. Dr. Paşa Göktaş

 

itim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Murat Tuğrul (Başkan)
Prof. Dr. Deniz Gökengin
Uzm. Dr. Serdar Özer
Uzm. Dr. Taner Yıldırmak
Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı
Belgelendirme Sınav Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe Yüce (Başkan)
Prof. Dr. Ayşe Willke
Prof. Dr. Ayhan Akbulut
Prof. Dr. Hande Arslan, Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz,

 

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Okan Töre,
Prof. Dr. Nedim Çakır,
Prof. Dr. Onur Ural seçildiler

 

ÜÇÜNCÜ  DÖNEM
(26 Mart 2009- 24 Mart 2011)

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE GÖREV ALANLAR


Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Fatma ULUTAN (Başkan)
Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Sekreter)
Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK (Klimik Derneği Yönetim Kurulu Temsilcisi)
Prof. Dr. Ayşe YÜCE
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Uzm. Dr. Saadet YAZICI
Uzm. Dr. Serdar ÖZER

 

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Şaban ÇAVUŞLU
Prof. Dr. Demir SERTER
Prof. Dr. Onur URAL

 

Komisyonlar

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Reşit MISTIK (Başkan)Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Prof. Dr. Necla TÜLEK
Prof. Dr. Filiz AKATA
Doç. Dr. Onur ÖZGENÇ

itim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe WILLKE (Başkan)
Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Prof. Dr. Levent GÖRENEK
Doç. Dr. Ayten KADANALI
Uzm. Dr. Nuray UZUN

Yeterlik Sınav Komisyonu

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ (Başkan)
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Prof. Dr. Filiz GÜNSEREN
Doç. Dr. Alpay AZAP
Uzm. Dr. Yunus GÜRBÜZ