Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sunumlar

1. GÜN 13 MART 2019, ÇARŞAMBA
08.00-16.30 ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT
SALON A
Uydu Simpozyumu: ASTELLAS
Oturum Başkanı: Süda TEKİN
08.30-09.00 Mantar İnfeksiyonlarının Tanısında Kültür Dışı Testler
Alpay AZAP
09.00-09.30 Kültür ve Antifungal Duyarlılık Testleri: Ne zaman, Nasıl Yapalım? Nasıl Yorumlayalım?
Özlem DOĞAN
09.30-10.00 Kahve Molası
10.00-12.00 KONGRE ÖNCESİ KURS-1
İnvazif Mantar İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Derneği Mantar İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nca düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları:Ata Nevzat YALÇIN, Şükran KÖSE
 
10.00-10.30 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandida İnfeksiyonları: Nasıl Tanıyabiliriz?
Beliz BİLGİLİ
10.30-11.00 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandida İnfeksiyonları: Nasıl Tedavi Edelim?
Murat KUTLU
11.00-11.30 Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İnvazif Mantar İnfeksiyonlarının Profilaksisi
Rabin SABA
11.30-12.00 Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İnvazif Mantar İnfeksiyonlarının Tedavisi
Süda TEKİN
12.00-13.00 Öğle Yemeği
SALON A SALON B
13.00-16.30 KONGRE ÖNCESİ KURS-2 13.00-16.30 KONGRE ÖNCESİ KURS-3
Deneyimlerle İnfeksiyon Kontrol Komitesinin İşleyişi Klinisyenler için Mikrobiyom ve Mikrobiyom Çalışmalarına Giriş
(Klimik Derneği Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Mikrobiyom ve Biyolojik Tedaviler Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Firdevs AKTAŞ, Gökhan AYGÜN Oturum Başkanları: Kenan MİDİLLİ, Resul KARAKUŞ
13.00-13.45 İnfeksiyon Kontrolünde İletişim Becerileri
Ezgi GÜLTEN
13.00-13.20 Giriş: Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanları Mikrobiyom Çalışmalarında Niçin Yer Almalı ve Temel Kavramlar
Kenan MİDİLLİ
13.45-14.30 Şartname Hazırlanması ve İhale Yönetimi
Cüneyt ÖZAKIN
13.20-13.50 Mikrobiyom Çalışmalarında Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri ve Kullanım Amaçları, Kısıtlılıkları
Füsun CAN
13.50-14.20 Mikrobiyom Çalışmalarının Analiz ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Biyoinformatik Yöntemleri ve Kısıtlılıkları
Mert KUŞKUCU
14.30-14.50 Kahve Molası
14.50-15.35 Sterilizasyon Ünitesinin Kuruluşu ve İşleyişi
Duygu PERÇİN
14.50-15.20 Mikrobiyom Çalışmalarının Tasarımı ve Yürütülmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aycan GÜNDOĞDU
15.35-16.20 İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Murat DİZBAY
15.20-15.50 İnsan Mikrobiyom Çalışmalarının Kliniğe Yansımalarında Gelinen Nokta – Yanıtlanan ve Yanıt Bekleyen Sorular
Şiran KESKE
15.50-16.20 Tartışma: Birlikte Neler Yapabiliriz? Önceliklerin Belirlenmesi
SALON B
16.30-17.00 Açılış Töreni
17.00-17.45 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Gökhan AYGÜN
Tıp ve Edebiyat
Ercan KESAL
 
17.45-18.45 Klimik Dergisi Oturumu
Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY
Klimik Dergisi Başeditörü
Peter DONNELLY
Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Murat AKOVA
Infectious Diseases & Clinical Microbiology (IDCM)
 
 

 

2. GÜN 14 MART 2019, PERŞEMBE
SALON A SALON B SALON C
08.00-09.00 Simpozyum 1 Simpozyum 2
(Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) Dirençli Bakterilerde Farklı Kombinasyonlar
Oturum Başkanları: Sıla AKHAN, Celal AYAZ Oturum Başkanları: Yeşim TAŞOVA, Şebnem EREN-GÖK
Ülkemizde ve Dünyada Hepatit Epidemiyolojisi
Reşit MISTIK
Gram-Negatif Enterikler
Nihal PİŞKİN
Öncelikli Gruplar ve Tarama Önerileri Nasıl Belirlenmeli?
Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ
Gram-Negatif Non Fermantatifler
Dilara İNAN
DSÖ Hedeflerine Ulaşmak İçin Ülkemizde Neler Yapılmalı?
Onur URAL
09.00-10.30 Simpozyum 3  Simpozyum 4
Yara Bakımı  Yaşam Tarzı ve İmmün Sistem
Oturum Başkanları: Lütfiye MÜLAZIMOĞLU- DURMUŞOĞLU, Aynur ENGİN  (Klimik Derneği İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
  Oturum Başkanları: Osman Şadi YENEN, Ali İNAL
 
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Yara İyileşmesi (Wound Healing in Diabetic Foot Ulcers)
Jose Luis Lazaro MARTINEZ
Egzersiz ve İmmün Sistem
Ali ŞENGÜL
Negatif Basınçlı Yara Kapamaları
Ayten KADANALI
Vitaminler ve Destek Ajanları
Resul KARAKUŞ
Kronik Yarada Biyofilm ve Yönetimi
Barçın ÖZTÜRK
Beslenme ve Diyet Uygulamaları
Necla TÜLEK
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Simpozyum 5 Simpozyum 6
Antibiyotik Etkileşimlerinin Farkında mıyız? Şaşırtan Klasikler 1
(Klimik Derneği Asistan ve Genç Uzman Komisyonu Tarafından Düzenlenmiştir) Oturum Başkanları: Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN-HATİPOĞLU
Oturum Başkanları: Nurcan BAYKAM, Rahmet GÜNER
Olgu 1
Çağla KARAKOÇ
Tartışmacılar: Arzu ONAY-BEŞİKÇİ, Osman MEMİKOĞLU Olgu 2
Özlem GÜZEL-TUNÇCAN
Olgu 1
Güle ÇINAR
Olgu 3
Esra TANYEL
Olgu 2
Eyüp ARSLAN
Olgu 3
Ceren ATASOY
12.00-13.00 Uydu Simpozyumu – GSK
HIV Tedavisinin Temeli ve Tedavi Kılavuzlarının Önemi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA
Konuşmacı: Doç. Dr. Asuman İNAN
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00   Uydu Simpozyumu – PFIZER   
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Zyvoxid ile Erken Taburcu  
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU, Prof. Dr. Ayten KADANALI   
     
15.00-16.30 Simpozyum 7  Simpozyum 8  
Kronik HBV ve HCV Hepatitlerinin Tedavisinde Dünden Bugüne Değişenler  İnfektif Endokarditte Gündemdeki Konular  
(Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma  Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)  
Oturum Başkanları: Bilgehan AYGEN, Neşe DEMİRTÜRK Oturum Başkanları: Sercan ULUSOY, Özlem TÜNGER  
     
Antiviral Tedavi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında Tedavinin Kesilme Zamanı
Süda TEKİN
MSSA Bakteriyemi ve Endokarditlerinde Hangi Beta-laktam? Fark var mı?
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
 
Kronik HCV’de Pangenotipik Tedaviler
Nesrin TÜRKER
İnfektif Endokardit ve Kanser: Neden mi, Sonuç mu?
Yusuf Ziya DEMİROĞLU
 
Doğrudan Etkili Antivirallere Yanıtsız veya Relaps Hastalarında Yeniden Tedavi
Yunus GÜRBÜZ
Perikardit-Myokardit? İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Neleri Bilmeli?
Ayfer ŞENSOY
 
16.30-17.00 Kahve Molası
17.00-18.00   Uydu Simpozyumu – ABBVIE   
  Hepatit C Eliminasyonunda Neredeyiz?  
  Oturum Başkanı: Bilgehan AYGEN   
  Konuşmacılar: Bilgehan AYGEN, Mustafa Kemal ÇELEN   
18.00-18.45 Sözel Sunumlar-1  Sözel Sunumlar-2  Sözel Sunumlar-3 
Oturum Başkanları: Alper ŞENER, Şebnem ERDİNÇ Oturum Başkanları: Nefise ÖZTOPRAK-ÇUVALCI, Mehtap AYDIN  Oturum Başkanları: Alpay ARI, Hayat KUMBASAR 
Sözel Sunumlar-4  Sözel Sunumlar-5  Sözel Sunumlar-6 
Oturum Başkanları: Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN, Nur BENZONANA  Oturum Başkanları: Funda ŞİMŞEK, Ziya KURUÜZÜM  Oturum Başkanları: Gül Ruhsar YILMAZ Süheyla KÖMÜR 
SS-01 / SS-02SS-03 / SS-05 / SS-07SS-08 / SS-09 / SS-12SS-13 / SS-19 / SS-20 /  SS-23/ SS-24 / SS-25 / SS-28 / SS-32SS-34 / SS-36
18.45-19.30   İHKMEYK
11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
 
19.30-20.30   İHKMEYK
6. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı
 

 

3. GÜN  15 MART 2019, CUMA
SALON A SALON B SALON C
08.00-09.30 Simpozyum 9 Simpozyum 10 Simpozyum 11
Farkında mıyız? Lyme HIV İnfeksiyonu Yönetiminde Yenilikler İnvazif Mantar İnfeksiyonları: Sıcak Başlıklar
Oturum Başkanları: Berrin ESEN, Kemalettin ÖZDEN (Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Mantar İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nca düzenlenmiştir)
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Deniz GÖKENGİN Oturum Başkanları: İlkay KARAOĞLAN, Yaşar BAYINDIR
Türkiye’de Vektör
Zati VATANSEVER
Tanı
Selçuk KILIÇ
Geniş Nötralizan Antikorlar
Taner YILDIRMAK
Hematoloji-Onkoloji’de Yeni Tedavi Yöntemleri ve İnfeksiyon Riskleri
Meltem YÜKSEL
Tedavi
Aydın DEVECİ
Kür Çalışmalarında Son Durum
Uluhan SİLİ
Antifungal Duyarlılık Testleri: Ne Zaman Çalışılmalı? Nasıl Yorumlanmalı?
Beyza ENER
Modern Tedaviyle Yaşam Beklentisi
Asuman İNAN
Antifungal Tedavide Zor Konular: İlaç Düzey Takibi, İlaç Etkileşimleri, Yanıtsız Hastaya Yaklaşım
Funda YETKİN
09.30-10.30 Simpozyum 12 Simpozyum 13 Simpozyum 14
Erişkin Aşılamasında Gelecek Diyabetik Ayakta Olgu Temelli Yönetim Perspektifleri Klinik Uygulamamızı Değiştiren Yayınlar
(Klimik Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu ve AGUH Ortaklığı ile Düzenlenmiştir) Oturum Başkanları: İsmail BALIK, İftihar KÖKSAL
Oturum Başkanları: Birsen MUTLU, Ayşe ERBAY Oturum Başkanı: Neşe SALTOĞLU Tartışmacılar: Murat AKOVA, Volkan KORTEN
Yeni Gelecek Aşılar (HPV9, İnaktif Zoster, Yeni Grip Aşıları)
Sema ALP-ÇAVUŞ
Panel
Şamil AKTAŞ, Emre ÖZKER, Bülent ERTUĞRUL
Yeni Aşılar (HIV, Ebola, Sarı Humma, Bakteri Aşıları)
Ali ACAR
Olgu 1
Melis DEMİRCİ
Olgu 2
Fethiye AKGÜL
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 Simpozyum 15 Simpozyum 16  Simpozyum 17
Gebelikte İnfeksiyonlar: On Soru On Yanıt Dirençli Tüberküloz Olgularının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler İnfeksiyon Patogenezi
Oturum Başkanları: Yasemin ERSOY, Ziya KURUÜZÜM (Klimik Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)  Oturum Başkanları: Sesin KOCAGÖZ, Serhat ÜNAL
Oturum Başkanları: Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Ayşe YÜCE 
Bakteriyel İnfeksiyonlar
Yasemin HEPER
  HPV İnfeksiyonu Patogenez ve Tanı
Mario POLJAK
Viral İnfeksiyonlar
Şua SÜMER
Mycobacterium tuberculosis’de Direncin Genomik Tanımı ve Hızlı Direnç  Testleri
Cengiz ÇAVUŞOĞLU
Gram-Pozitif Bakteriyel İnfeksiyonların Patogenezi
Annelies ZİNKERNAGEL
Paraziter İnfeksiyonlar
Özlem KANDEMİR
Dirençli Tüberküloz Olgularında Tedavi Rejimleri
Şeref ÖZKARA
Metagenomiks
Alexander FRIEDRICH
Dirençli Olguyla Temaslılarda İlaçla Korunma
Nevin SARIGÜZEL 
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30   Uydu Simpozyumu-GILEAD 
  Bugünün Tercihi Yarının Sağlığı 
  Oturum Başkanı: Volkan KORTEN 
  Konuşmacılar:  Atahan ÇAĞATAY, Dilara İNAN 
14.30-16.00 Simpozyum 18   Simpozyum 19 
Laboratuvar Sonuçlarını Tedavi Etmiyoruz  Farkında mıyız?: Tek Sağlık Kavramı 
Oturum Başkanları: Filiz AKATA, Serhan SAKARYA  Oturum Başkanları: Emel YILMAZ, Mustafa ERTEK 
   
Akut Faz Reaktanları
Esin ŞENOL 
İnsan Sağlığı Boyutu
Seher TOPLUOĞLU 
Mikrobiyota Sonuçları
Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Hayvan Sağlığı Boyutu
Mustafa BEBEK 
Tanısal Testlerin Yönetimi
Vittorio SAMBRI  
Yeni Ortaya Çıkan İnfeksiyonlar
Nicola PETROSILLO
(Emerging Infections Task Force)
   
16.00-18.30   Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
17. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
18.30-19.30 Poster Sunumlar – 1  Poster Sunumlar – 2  Poster Sunumlar – 3
Oturum Başkanı: Onur KAYA  Oturum Başkanı: Uğur KOSTAKOĞLU  Oturum Başkanı: Servet ALAN
Poster Sunumlar – 4  Poster Sunumlar – 5  Poster Sunumlar – 6
Oturum Başkanı: Murat KUTLU  Oturum Başkanı: Selma ATEŞ  Oturum Başkanı: Özge TURHAN

 

4. GÜN  16 MART 2019, CUMARTESİ
SALON A SALON B SALON C
09.00-10.30 Simpozyum 20 Simpozyum 21 Simpozyum 22
Antibiyotiklere Direnç Çağında Yeni Arayışlar 2018’in Popüler
Mikroorganizmaları
Şaşırtan Klasikler 2
(Klimik Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) Oturum Başkanları: Hüseyin TURGUT, Gönül ŞENGÖZ Oturum Başkanları: Zeliha KOÇAK-TUFAN, Mustafa NAMIDURU
Oturum Başkanları: Ayşe WILLKE-TOPCU, Mehmet BAKIR
Candida auris
Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI
Olgu 4
Üner KAYABAŞ
Antibiyotiklere Alternatif Faj Tedavisi
Oral ÖNCÜL
mcr (+) Acinetobacter spp.
Barış OTLU
Olgu 5
Orhan YILDIZ
Egsozomların İnfeksiyon Hastalıkları Tedavisindeki Yeri
Çağrı BÜKE
Zoonotik Virusler
Nazan TUNA
Yeni Tedavi Seçenekleri: Antikor-Antibiyotik Konjugatları
Şafak GÖKTAŞ
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Simpozyum 23 Simpozyum 24 Simpozyum 25
Üriner Sistem İnfeksiyonları: Güncelleme Türkiye’de Antimikrobiyal Yönetimde Neredeyiz? Sendromik Testler Nelerdir? Nasıl Yorumlanmalı?
Oturum Başkanları: Vildan AVKAN-OĞUZ, Mehmet TAŞYARAN Oturum Başkanları: Fatma ULUTAN, Güven ÇELEBİ Oturum Başkanları: Bilgin ARDA, Burçin ŞENER
Asemptomatik Bakteriüri mi? ÜSİ mi?
Selda SAYIN-KUTLU
KLİMİK Antimikrobiyal Yönetimde Güncel Durum
Önder ERGÖNÜL
Solunum Paneli
Tanıl KOCAGÖZ
Mahir KAPMAZ
Türkiye’de Basit Sistit ve Piyelonefrit Tedavisi Nasıl Olmalı?
Hande ARSLAN
İnfeksiyon Kontrol Uygulamaları
Burcu GÖNÜLAL
Santral Sinir Sistemi Paneli
Güner SÖYLETİR
Elif TİGEN-TÜKENMEZ
12.00-13.00 Uydu Simpozyumu – ROCHE
Prokalsitonin Testinin Klinik Pratikte Kullanımı ve Faydaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun CAN
Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 Büyük Vizit
Oturum Başkanı: Firdevs AKTAŞ
Olgular
Aysun YALÇI
Faruk KARAKEÇİLİ
Selçuk ÖZGER
İrem AKDEMİR-KALKAN
Tartışmacılar: Halis AKALIN, Özlem KURT-AZAP, Atahan ÇAĞATAY 
15.30-16.00 Kapanış Töreni
16.00 Otelden Çıkış