Şifremi Unuttum

Poster Özeti Hazırlama Kuralları

Poster özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 04 Mayıs 2015 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adreslerine e-postayla iletilmelidir. Kronik viral hepatitler ve HIV koinfeksiyonlarına ilişkin günlük uygulamaların ve yaşanılan sorunların poster halinde hazırlanarak katılımcılarla paylaşılması simpozyumun amaçlarına ulaşması için yardımcı olacaktır. Bu şekildeki posterlere öncelik tanınacaktır.

1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

2. Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

3. Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.

4. Poster özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.

5. Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma

Poster özetleri, simpozyum sırasında dağıtılacak konuşmaların da yer aldığı kitapçıkta basılacak, ayrıca, 24 Mayıs 2015 Pazar günü 10:30- 11:15 saatleri arasında yapılacak olan Poster Tartışması oturumunda değerlendirilecektir.  Simpozyum sırasında ayrıca poster sunumu yapılmayacaktır.

İletişim Adresleri
klimik@klimik.org.tr, drsadogan@gmail.com (Uzm. Dr. Suat Ali DOĞAN, Simpozyum Genel Sekreteri) ve zerrinasci@gmail.com (Uzm. Dr. Zerrin AŞÇI, Simpozyum Başkan Yardımcısı)