Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

SON BAŞVURU TARİHİ
11 Mayıs  2015  Pazartesi  Saat 17.00

SİMPOZYUM TARİHİ
22- 24 Mayıs 2015

SİMPOZYUM  MERKEZİ
Sheraton Adana Hotel, Adana

SİMPOZYUMUN AMACI
Simpozyumda takip ve tedavisi problem oluşturan kronik hepatit B ve C infeksiyonlarında değişen tedavilerin, olgular eşliğinde gözden geçirilmesi planlanmıştır. Yine giderek artan HIV infeksiyonu sorunuyla birlikte karşımıza gelen HIV ile koinfekte kronik HBV ve HCV infeksiyonlarının tartışılması hedeflenmiştir.  Oturumlar olgu tartışmalarıyla zenginleştirilmiş olup güncel tedavilerin ayrıntılı olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. UVHS VII, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacak Dernek üyeleri için ücretsizdir.*
2. VHÇG üyelerinin UVHS VII için ulaşım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.
3. UVHS VII’ye katılacak VHÇG üyelerinin üye ödenti borcu olmamalıdır.
4. UVHS VII’ye  katılacak VHÇG üyeleri aşağıda  istenen bilgileri 11 Mayıs 2015 tarihine değin iletişim adreslerinin üçüne birden göndermelidir.

İSTENEN BİLGİLER

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

Görevi

GSM

E-posta


İLETİŞİM ADRESLERİ

klimik@klimik.org.tr

drsadogan@gmail.com (Uzm. Dr. Suat Ali DOĞAN, Genel Sekreter)

zerrinasci@gmail.com  (Uzm. Dr. Zerrin AŞÇI, Simpozyum Başkan Yardımcısı)

*VHÇG üyesi olmayan katılımcıların, “online”  Başvuru Formu doldurarak başvurması gerekmektedir. Formlar, başvuru sahipleriyle iletişime geçmesi için turizm acentesine iletilecektir.