Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin çatısı altında kurulmuş olan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), çalışmalarını kurulduğu 2011 yılından bu yana, giderek artan bir ivmeyle sürdürmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde, birçok üyemizin katılımıyla gerçekleşen zengin bilimsel içerikli toplantıları ve yürütülen çok merkezli çalışmalarıyla VHÇG, ülkemizde önemli sorun olan kronik viral hepatitlerdeki gelişmeleri tüm üyelerimizle paylaşmaya devam etmektedir.

VHÇG tarafından gerçekleştirilen etkinlerden biri, geleneksel hale gelmiş olan Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS)’dur. İlki 2011 yılında Ankara’da başlayan simpozyumlarımız, takiben İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sakarya, Nevşehir ve Samsun ‘da olmak üzere, birçok üyemizin katılımıyla zenginleşerek bugüne kadar altı kez düzenlenmiştir.

Tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen hala sorun olmaya devam eden dört önemli viral etken, HBV, HCV, HDV ve HIV uzmanlık alanımızın en çok uğraştığı kronik hastalıkların nedenidir. VHÇG olarak bu kez sizleri, 22-24 Mayıs 2015 tarihinde Adana‘da yedincisi  gerçekleştirilecek olan, kronik viral hepatitlerin tanı ve tedavisindeki yeniliklerle HIV ve hepatit viruslarının neden olduğu koinfeksiyonların tartışılacağı Olgular Eşliğinde Kronik Viral Hepatitler ve HIV Koinfeksiyonu başlıklı VII. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS VII)‘na davet ediyoruz. Yoğun bilimsel içeriğiyle hepimiz için yararlı bir toplantı olacağına inandığımız simpozyumumuz, bizlerle paylaşacağınızı ümit ettiğimiz poster bildirileriyle de zenginleşecektir.

Siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkılarıyla başarıya ulaşacağına inandığımız VII. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu‘nda beraber olmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.

Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
UVHS VII  Düzenleme Kurulu Başkanı