Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) olarak, 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde, İstanbul’da “İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler” başlığıyla bir simpozyum düzenliyoruz.

Bu simpozyumu düzenlemedeki amacımız, bir infeksiyon hastalığı için mortalitesi halen çok yüksek olan infektif endokarditle ilgili var olan güncel bilgileri gözden geçirmek ve bu hastalığın tanı ve tedavisinde ülkemizde gözlenen sorunları tanımlayarak olası çözüm önerilerini belirleyebilmektir. İnfektif endokarditte mortalitenin ve morbiditelerin azaltılabilmesi için, hastaların takip ve tedavisi, bu konuda bilgili, ortak bir yaklaşım oluşturmuş ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kardiyolog, kalp damar cerrahı, diş hekimi, radyolog ve nükleer tıp uzmanından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle simpozyumumuza, infektif endokarditli hastaların tanı ve tedavisinde rol alan diğer branşların da katılımına büyük önem veriyor, bu katılımın artırılabilmesi için ilgili uzmanlık dernekleriyle görüşerek gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Simpozyumun, ülkemizdeki infektif endokarditli hastalara bakım veren tüm hekimlerin bilgi ve uygulama birikimine katkı sunacağını, infektif endokardit ekiplerinin gerekliliğini ortaya koyacağını umuyor ve 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde sizlerle İstanbul’da birlikte olmayı ümit ediyoruz.

Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için [Tıklayınız]

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz
Simpozyum ve İEÇG Başkanı

Uzm. Dr. Denef Berzeg-Deniz
Simpozyum ve İEÇG Sekreteri
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Uzm. Dr. Serpil Öztürk
Simpozyum Sekreteri ve İEÇG Üyesi