Şifremi Unuttum

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 10 Ekim 2017 tarihine kadar web sitesi üzerinden iletilmelidir. İnfektif endokarditli hastaların takip ve tedavisindeki günlük uygulamaların ve yaşanılan sorunların poster halinde hazırlanarak katılımcılarla paylaşılması simpozyumun amaçlarına ulaşması için yardımcı olacaktır. Bu şekildeki posterlere öncelik tanınacaktır.

  1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  2. Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
  4. Poster özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.
  5. Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma

Poster özetleri ile, öncelikle ülkemizde infektif endokarditli hastaların yönetiminde yaşanılan sorunların belirlenmesi ve bundan sonraki çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması amaçlanmaktadır.

Poster Bildiri Özeti Gönderim Formu