Şifremi Unuttum

Ana Konu Başlıkları

  • İnfektif endokardit epidemiyolojisi: Ülkemizde ve dünyada güncel durum
  • İnfektif endokardit tanısında yenilikler
  • İnfektif endokarditin antibiyotik tedavisinde antimikrobiyal direnç bir sorun mu?
  • Olgularla tedavisi zor infektif endokardit durumları: Pace teli endokarditi, yapay kapak endokarditi
  • Olgularla tedavisi zor infektif endokardit etkenleri: Dirençli stafilokoklar, fungal endokardit ve kan kültürü negatif olan endokardit
  • Özel hasta gruplarında infektif endokardit: Yaşlı hastalar, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar, hemodiyaliz hastaları
  • Nozokomiyal infektif endokardit
  • Açık kalp cerrahisi uygulanmış hastalarda kontamine ısıtıcı soğutucu cihazlarla ilişkili M.chimaerae infeksiyonları: küresel bir salgın
  • İnfektif endokarditin cerrahi tedavisinde sorunlar ve çözümler
  • İnfektif endokarditin önlenmesi