Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Poster Özeti Hazırlama Kuralları

Poster özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 3 Ocak 2014 tarihine kadar Düzenleme Kurulu Genel Sekreterliğine e-postayla iletilmelidir. Erişkin bağışıklamasına ilişkin günlük uygulamaların ve yaşanılan sorunların poster halinde hazırlanarak katılımcılarla paylaşılması simpozyumun amaçlarına ulaşması için yardımcı olacaktır. Bu şekildeki posterlere öncelik tanınacaktır.

1.         Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

2.         Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

3.         Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.

4.         Poster özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.

5.         Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

·  Amaç

·  Yöntemler

·  Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)

·  Tartışma

 

Poster Özetleri, Simpozyum sırasında dağıtılacak konuşmaların da yer aldığı kitapçıkta basılacak ayrıca 18 Ocak 2014 Cumartesi günü yapılacak olan “Akılcı Aşı Uygulamaları: interaktif sunum” oturumunda değerlendirilecektir.  Simpozyum sırasında ayrıca poster sunumu yapılmayacaktır. Poster özetleri ile ülkemizde erişkin bağışıklamasına ilişkin uygulamaların tespiti ve bundan sonraki çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması amaçlanmaktadır.

İletişim: Prof. Dr. Alpay AZAP (Genel Sekreter) azap@medicine.ankara.edu.tr