Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul

SİMPOZYUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Esin ŞENOL

 

SİMPOZYUM İKİNCİ BAŞKANI 
Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ

 

SİMPOZYUM GENEL SEKRETERİ 
Prof. Dr. Alpay AZAP

 

 

BİLİMSEL KURUL

Prof Dr. Filiz AKŞİT

Prof Dr. Firdevs AKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN

Prof. Dr. Alpay AZAP

Prof. Dr. Çağrı BÜKE

Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK

Doç. Dr. Ener Çağrı  DİNLEYİCİ

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Prof Dr. Önder ERGÖNÜL

Doç. Dr. Özlem GÜZEL-TUNÇCAN

Prof Dr. Kenan HIZEL

Prof. Dr. Ateş KARA

Doç. Dr. Resul KARAKUŞ

Doç. Dr. Şükran KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Murat KUTLU

Prof Dr. Birsen MUTLU

Doç. Dr. Saygın NAYMAN-ALPAT

Uzm. Hem. Fatoş ÖZER

Prof Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ

Prof Dr. Neşe SALTOĞLU

Prof Dr. Esin ŞENOL

Doç Dr. Şafak TANER

Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK

Prof. Dr. Necla TÜLEK

Uzm. Dr. Mehmet ULUĞ

Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN