Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Aşıyla önlenebilir hastalıklar ülkemizde ve dünyada çeşitli boyutlarıyla sorun olmaya devam etmektedir. Bağışıklama çocukluk yaş grubunda görülen hastalıkların önemli ölçüde azalmasına beş yaş altı ve bebek ölüm hızlarının düşmesine neden olmuştur. Ancak bağışıklama sadece çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklarla sınırlı düşünülmemesi gereken bir konudur. Bugün için erişkin yaş grubunda sık görülen, ölümlere, işgücü kaybına neden olan bulaşıcı hastalıkların bir kısmı aşıyla önlenebilmektedir. Bununla birlikte erişkin yaş grubunda bağışıklama henüz istenilen düzeyde ilgi görmemekte, hekimlik pratiği içinde çok özel ve sınırlı durumlarda başvurulan bir yöntem olma özelliğini sürdürmektedir.

Erişkin bağışıklaması konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) kurulmuştur. EBÇG ilk olağan genel kurulunu XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi  (13-17 Mart 2013, Antalya)  sırasında gerçekleştirerek yürütme kurulunu seçmiş ve çalışmalarını başlatmıştır. EBÇG, ilk etkinlik olarak erişkin bağışıklamasına dikkat çekmek üzere 1. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS)’nu düzenlemeye karar vermiştir.

18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek olan UEBS’de erişkin yaş grubunda sık görülen aşıyla önlenebilir hastalıklar kısaca ele alınacak ve erişkin bağışıklamasında yaşanan sorunlar, erişkinde akılcı aşılama yöntemleri üzerinde durulacaktır. İlk defa düzenlediğimiz bu simpozyumda interaktif oturum sırasında poster bildirilerine de yer verilecektir.

Erişkin bağışıklaması konusuna ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı, ülkemizde yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizi ve  bundan sonra yapacağımız çalışmalara yönelik önerileri de paylaşmak ümidiyle  UEBS’ye bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. Esin ŞENOL

Simpozyum İkinci Başkanı

Simpozyum ve EBÇG Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi