Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Aşıyla önlenebilir hastalıklar ülkemizde ve dünyada çeşitli boyutlarıyla sorun olmaya devam etmektedir. Bağışıklama çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklarda önemli başarılar sağlamış, bebek ölüm hızlarının düşmesini, çocuk felci, çiçek gibi bazı hastalıkların tümüyle ortadan kaldırılmasını sağlamıştır.

Erişkin yaş grubunda sık görülen, ölümlere, işgücü kaybına neden olan bulaşıcı hastalıkların bir kısmı da aşıyla önlenebilmekle birlikte erişkin yaş grubunda bağışıklama henüz istenilen düzeyde ilgi görmemekte, hekimlik pratiği içinde çok özel ve sınırlı durumlarda başvurulan bir yöntem olma özelliğini sürdürmektedir.

Erişkin bağışıklaması konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) kurulmuştur. EBÇG ilk olağan genel kurulunu XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (13-17 Mart 2013, Antalya) sırasında gerçekleştirerek yürütme kurulunu seçmiş ve çalışmalarını başlatmıştır. EBÇG, ilk etkinlik olarak erişkin bağışıklamasına dikkat çekmek üzere 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Eskişehir’de 130 katılımcıyla, 1. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS I)’nu düzenlemiştir. UEBS I’in gördüğü yoğun ilginin ardından benzer bilimsel içerikteki 2. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS II) 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya da 85 meslektaşımız kabul edilmiştir. 3. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS III) 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya da 95 meslektaşımız kabul edilmiştir. 4. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS IV) 2-3 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya da 135 meslektaşımız kabul edilmiştir. 5. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS V) 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya da 153 meslektaşımız kabul edilmiştir. Siz değerli üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumlarının altıncısı 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde The Ankara Hotel Ankara’da düzenlenecektir. Bu toplantıda, konu ile ilişkili paydaşların, derneklerin, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katılımlarıyla ülkemizde erişkin bağışıklamasında bulunduğumuz nokta ile ulaşmak istediğimiz hedef arasındaki yol haritası tanımlanmaya çalışılacaktır.

Erişkin bağışıklaması konusuna ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı, ülkemizde yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizi ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara yönelik önerileri de paylaşmak ümidiyle UEBS VI’ya bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Doç. Dr. Ali ACAR Prof. Dr. Esin ŞENOL
Simpozyum Genel Sekreteri Simpozyum Başkanı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Uzm. Dr. Çiğdem Erol
Simpozyum Genel Sekreteri
Başkent Üniversitesi