Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Program

BİRİNCİ  GÜN 30 MAYIS 2015, CUMARTESİ
10.00-10.30 GİRİŞ ve KAYIT
10.30-11.00 AÇILIŞ TÖRENİ
11.00-11.45 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Nil HIDIR
Türkiye’de Bağışıklamanın Tarihi: Yapılanlar ve Yapılmayanlar
Doç. Dr. Şafak TANER PDF
11.45-13.00 PANEL 1 : Aşı İmmünolojisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe YÜCE
Bağışıklamada Temel Tanımlar
Doç. Dr. Resul KARAKUŞ PDF
Aşı Teknolojisi ve Aşı Tipleri
Prof. Dr. Sesin KOCAGÖZ PDF
Adjuvanlar ve Katkı Maddeleri
Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK PDF
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.00 PANEL 2 : Aşı Uygulama Pratikleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ
Taşıma, Saklama, Kayıt ve Takip
Prof. Dr. Birsen MUTLU PDF
Aşı Yan Etkileri ve Yönetimi
Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ PDF
15.00-16.00 PANEL 3:Aşı Şemaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nur YAPAR
Erişkinde Aşı İle Önlenebilen Hastalıkların Sero-epidemiyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ PDF
Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl?
Prof. Dr. Necla TÜLEK PDF
16.00-16.30 KAHVE ARASI
16.30-17.30 PANEL 4 :Özel Durumlarda Bağışıklama
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Özel Konakta Bağışıklama
Doç. Dr. Özlem GÜZEL-TUNÇCAN PDF
Seyahat ve Aşılama
Prof. Dr. Fatma ULUTAN PDF
17:30-18:00 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin ŞENOL
Tüberküloz temaslı sağlık çalışanın yönetimi
Prof. Dr. Ayşe YÜCE PDF
İKİNCİ GÜN 31 MAYIS 2015, PAZAR
09.30-11.00 PANEL 5: Akılcı Aşı Uygulamaları ve Akılcı İlaç Kullanımı
Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Esin ŞENOL, Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU, Prof. Dr. Çağrı DİNLEYİCİ, Uzm. Hem. Fatma ÖZER  PDF
11.00-11.15 KAHVE ARASI
11.15-12.15 PANEL 6: Yeni ve Eski Yüzyılın Aşıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay AZAP
HPV ve Zoster
Doç. Dr. Selda SAYIN-KUTLU PDF
Tetanos ve Kuduz
Uzm. Dr. Oya EREN-KUTSOYLU PDF
İnfluenza Aşısı: İşe yaramadı mı?
Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK PDF
12.15-13.00 Uydu Simpozyum:  Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Hastalık: Pnömoni
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Pnömokok: Hastalık Yükü ve Aşıdan Beklenenler
Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ PDF
CAPİTA Çalışmasından Öğrendiklerimiz
Prof. Dr Esin ŞENOL PDF
13.00-13.30 DİLEKLER VE KAPANIŞ TÖRENİ