Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Aşıyla önlenebilir hastalıklar ülkemizde ve dünyada çeşitli boyutlarıyla sorun olmaya devam etmektedir. Bağışıklama çocukluk yaş grubunda görülen hastalıkların önemli ölçüde azalmasına beş yaş altı ve bebek ölüm hızlarının düşmesine neden olmuştur. Ancak bağışıklama sadece çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklarla sınırlı düşünülmemesi gereken bir konudur. Bugün için erişkin yaş grubunda sık görülen, ölümlere, işgücü kaybına neden olan bulaşıcı hastalıkların bir kısmı aşıyla önlenebilmektedir. Bununla birlikte erişkin yaş grubunda bağışıklama henüz istenilen düzeyde ilgi görmemekte, hekimlik pratiği içinde çok özel ve sınırlı durumlarda başvurulan bir yöntem olma özelliğini sürdürmektedir.

Erişkin bağışıklaması konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) kurulmuştur. EBÇG ilk olağan genel kurulunu XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi  (13-17 Mart 2013, Antalya)  sırasında gerçekleştirerek yürütme kurulunu seçmiş ve çalışmalarını başlatmıştır. EBÇG, ilk etkinlik olarak erişkin bağışıklamasına dikkat çekmek üzere 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Eskişehir’de 130 katılımcıyla, 1. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS I)’nu düzenlemiştir. UEBS I’in gördüğü yoğun ilginin ardından benzer bilimsel içerikteki 2. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS II) 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da  gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya da 85 meslektaşımız kabul edilmiştir. Siz değerli üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumlarının üçüncüsü 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir.

Erişkin bağışıklaması konusuna ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı, ülkemizde yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizi ve  bundan sonra yapacağımız çalışmalara yönelik önerileri de paylaşmak ümidiyle  UEBS III’e bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ

Prof. Dr. Esin ŞENOL

Simpozyum Genel Sekreteri

Simpozyum ve EBÇG Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi