Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Program

BİRİNCİ  GÜN 6 ARALIK 2014, CUMARTESİ
10:00-10:30 KAYIT
10:30-11:00 AÇILIŞ TÖRENİ
11:00-11:45 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Türkiye’de Bağışıklamanın Tarihi: Yapılanlar ve Yapılmayanlar
Doç. Dr. Şafak TANER PDF
11:45-13:00 PANEL 1: Aşı İmmünolojisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Bağışıklamada Temel Tanımlar
Doç. Dr. Resul KARAKUŞ PDF
Aşı Teknolojisi ve Aşı Tipleri
Prof. Dr. Sesin KOCAGÖZ PDF
Adjuanlar, Katkı Maddeleri ve Sanayi Atıkları
Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK PDF
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 PANEL 2: Aşı Uygulama Pratikleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ
Taşıma, Saklama, Kayıt ve Takip
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ PDF
Aşı Yan Etkileri ve Yönetimi
Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ PDF
15:00-16:00 PANEL 3: Aşılamada Özel Durumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Seyahat ve Aşılama
Prof. Dr. Kenan HIZEL PDF
Hac, Göç ve Aşılama
Prof. Dr. Ateş KARA PDF
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 PANEL 4 : Aşı Şemaları
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Erişkin Bağışıklama Şeması
Prof Dr. Ayşe ERBAY PDF
Özel Konakta Bağışıklama
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU PDF
Tetanos ve Kuduz
Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ PDF
18:00-19:00 SÖYLEŞİ: Kök Hücre Tarihinde Unutulmuş Bir Türk – Ord. Prof. Tuğg. Vet. Dr. Süreyya Tahsin Aygün
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER PDF
İKİNCİ GÜN 7 ARALIK 2014, PAZAR
09:00-10:00 İNTERAKTİF TARTIŞMA: Akılcı Aşı Uygulamaları ve Akılcı İlaç Kullanımı
Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Esin ŞENOL ve Uzm. Hem. Fatma ÖZER PDF
10:00-10:45 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Bağışıklamada Yeni Yaklaşımlar; Maternal Aşılama ve Koza Stratejisi
Prof. Dr. Ayper SOMER PDF
10:45-11:15 KAHVE ARASI
 
11:15-12:00 UYDU SİMPOZYUM: Yeni Yüzyılın Aşıları (MSD)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK
HPV Aşısı
Prof. Dr Necla TÜLEK PDF
Zoster Aşısı
Prof. Dr. Volkan KORTEN PDF
12:00-13:00 PANEL 5: Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Hastalıklar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
İnfluenza: Hastalık Yükü ve Aşıdan Beklenenler
Prof. Dr Alpay AZAP PDF
Pnömokok: Hastalık Yükü ve Aşıdan Beklenenler
Prof. Dr Esin ŞENOL PDF
13:00-13:30 DİLEKLER VE KAPANIŞ TÖRENİ