Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

1. Gün 5 Mayıs 2016, Perşembe
09.00-09.30 KAYIT VE ÇAY-KAHVE
09.30-10.00 AÇILIŞ TÖRENİ
   
10.00-11.00 OTURUM 1 
İnfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörleri ve Taranması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan İLKOVA, Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Glukoz Kontrolü ve Komplikasyonların Yönetimi
Prof. Dr İlhan SATMAN
Periferik Nöropatinin Tespiti ve Yönetimi
Doç. Dr. Hüseyin KARAGÖZ PDF
Periferik Vasküler Durum Nasıl Değerlendirilmeli ve
Endovasküler Tedavi
  Doç. Dr. Emre ÖZKER PDF
   
11.00-11.45 OTURUM 2
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Gelişiminin Önlenmesi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nermin OLGUN, Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Birinci Basamakta Nasıl Olmalı?
Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER PDF
Hastanede Nasıl Olmalı?
  Doç. Dr. Selda ÇELİK PDF
   
11.45-12.15 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serpil EROL, Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ
SB-01, SB-02, SB-03, SB-04
   
12.15-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  OTURUM 3
13.00-14.00 Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Sağlık Bakanlığı Görüşü
Prof. Dr. Nurhan İNCE PDF
Sosyal Güvenlik Kurumu Görüşü
Uzm. Dr. Cemil GÜL PDF
Diyabet Koordinatörü Görüşü
Doç. Dr. Mustafa ALTAY PDF
14.00-14.15 KAHVE ARASI
 
14.15-15.00 OTURUM 4
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olan Hastaya Yaklaşım
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU
   
  Hangi Hasta Ayaktan İzlenmeli?
  Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK- ENGİN PDF
   
  Hastaneye Sevk Kriterleri? Hastaneye Yatış: Ne Zaman?Nerede?
  Doç. Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU PDF
   
15.00-16.15 OTURUM 5
  Diyabetik Ayak Yara Tedavisi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU, Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
   
  Yara Örtüsü Seçimi
  Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU
   
  Yara Tedavisinde Yeni Neler Var? (Prp, Epidermal Büyüme Faktörü, Maggot Tedavisi)
Uzm. Dr. Bengüsu MİRASOĞLU PDF
  Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Güncel Kanıtlar
Doç. Dr. Mesut MUTLUOĞLU PDF
   
16.15-16.30 KAHVE ARASI
   
16.30-17.15 KONFERANS 1
  Diyabetik Ayak Yarası Bakımı
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ
   
  Ciddi Diyabetik Ayak Yara Bakımında Negatif Basıncın Yeri
  Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE PDF
   
17.15-18.00 KONFERANS 2
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Temel YILMAZ
   
  Diyabetle Yaşamak
  Selçuk ALAGÖZ VİDEO VİDEO
   
   
2. Gün 6 Mayıs 2016, Cuma
08.30-09.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Nur BENZONANA, Uzm. Dr. Fatih YANAR
SB-05, SB-06, SB-07, SB-08, SB-09
   
09.00-10.15 OTURUM 6
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Sorunu
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necla TÜLEK
   
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Etken Nasıl Tanımlanmalı?
  Prof. Dr. Turan ASLAN PDF
   
  Ülkemiz ve Dünyadaki Direnç Durumu Nedir?
  Doç. Dr. Öznur AK PDF
   
  Biyofilm ve Biyofilme Yaklaşım
  Prof. Dr. Ayşe WILLKE-TOPCU PDF
 
  Zor Patojenlerin Yönetimi
  Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL PDF
   
10.15-10.30 KAHVE ARASI
   
10.30-11.15 KONFERANS 3
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
   
  “Ulusal Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporu”nun Öyküsü ve Beklentiler
  Prof. Dr Neşe SALTOĞLU PDF
   
11.15-12.15 OTURUM 7
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlu Olgularda Cerrahi Tedavinin Hedefleri Ne Olmalıdır?
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayten KADANALI
   
  Acil Cerrahi Girişim Gerektiren Durumlar Nelerdir?
  Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU PDF
   
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlu Hastalarda Alt Ekstremite
Amputasyon Öngörücüleri Nelerdir? Hangi Hastalara Primer
Amputasyon Uygulanmalı?
  Prof. Dr. Ali ÖZNUR PDF
   
12.15-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13.00-14.00 KONFERANS 4 
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
   
  Diabetic Foot Osteomyelitis: What’s New
in Diagnosis and Treatment?
  Prof. Dr. Benjamin A. LİPSKY PDF
   
14.00-14.30 KAHVE ARASI
   
14.30-16.00 OTURUM 8
  Hastanede Yatan Hastada Tedavinin Planlanması
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran KÖSE
   
  İnfeksiyonu ve İskemisi Olan Hastada Revaskülarizasyon mu Debridman mı Önce Yapılmalı?
  Prof. Dr. Hasan TÜZÜN PDF
   
  Antibiyoterapinin Planlanması
  Prof. Dr. Emel YILMAZ PDF
   
  Metabolik Soruna Acil Yaklaşım, Glisemik Kontrolün Hedefleri Ne Olmalı?
Hiperglisemi Tedavisi Nasıl Planlanmalı?
  Prof. Dr. Zeynep OŞAR-SİVA PDF
   
  Radyolojik Tanı? Kime Hangi Yöntem?
  Prof. Dr. Fatih KANTARCI PDF
   
16.00-17.00 OTURUM 9
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlu Hastada Ayağın Biyomekaniğinin Düzenlenmesi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU, Prof. Dr. Mücahit ÖZYAZAR
   
  Diyabetik Ayakta Rekonstrüksiyon: Kime, Ne Zaman?
  Prof. Dr. Muzaffer ALTINDAŞ PDF
   
  Offloading (Ayağı Basıdan Kurtarma) ve Charcot Ayağı
  Doç. Dr. Oğuz DURAKBAŞA PDF
   
17.00-17.45 OTURUM 10 
  Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Tedavide Gecikme Neden?
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI, Uzm. Dr. Nuray UZUN
   
  Hastaya Bağlı Nedenler
  Doç. Dr. Aynur ENGİN PDF
   
  Sağlık Sistemine Bağlı Nedenler
  Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK PDF
   
   
3. Gün 7 Mayıs 2016, Cumartesi
08.30-09.00 KONFERANS 5
  Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süda TEKİN
   
  Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Uzm. Dr. Okan DERİN PDF
   
09.00-09.45 OTURUM 11
  Diyabetik Ayakta Evde Bakım Nasıl Olmalı?
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL
   
  Yara Bakımı
  Uzm. Hem. Alev KAHRAMAN PDF
   
  Mantar İnfeksiyonu Tedavisi
  Uzm. Dr. Fatma YILMAZ-KARADAĞ PDF
   
09.45-10.45 OTURUM 12
  Diyabetik Ayak Ekibinde Yer Alır Mısınız? Niçin?
  Oturumu Yönetenler: Prof. Dr. Oral ÖNCÜL PDF, Prof. Dr. Çınar YASTI
  İnfeksiyon Hastalıkları: Doç. Dr. Özge TURHAN PDF
  Plastik Cerrahi: Doç. Dr. Gaye TAYLAN-FİLİNTE
  Genel Cerrahi: Uzm. Dr. Fatih YANAR
  Diyabet ve Endokrinoloji: Prof. Dr. Serdar GÜLER
  Vasküler Cerrahi: Doç. Dr. Abdullah Kemal TUYGUN
  Hiperbarik Tıp: Prof. Dr. Hakan AY PDF
  Diyabetik Ayak Hemşiresi: Uzm. Hem. Şerife ERDOST PDF
  Podiatrist: Yrd. Doç. Dr. Ayfer PEKER
   
10.45-11.00 KAHVE ARASI
   
11.00-12.00 OTURUM 13
  Tanısı ve Tedavisi Sorunlu Olgu Sunumları
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan HIZEL 
   
  1. Olgu
  Uzm. Dr. Gül KARAGÖZ PDF
   
  2. Olgu
  Uzm. Dr. Mücahit YEMİŞEN PDF PDF
   
  3. Olgu
  Doç. Dr. Ömer COŞKUN PDF
   
12.00-12.30 KONFERANS 6
  Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Saadet YAZICI
   
  Diyabetik Ayakta Psikososyal Destek
  Dr. Nurşen DEMİR PDF
   
12.30-12.45 KAPANIŞ

 

IV. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU
3. HEMŞİRELER İÇİN DİYABETİK AYAK BAKIM KURSU
7 MAYIS 2016, CUMARTESİ
08.45 – 09.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Ayten KADANALI, Simpozyum Başkanı
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı ve  Simpozyum Başkanı
Prof. Dr. Nermin OLGUN PDF Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı
09.00 – 09.30 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nermin OLGUN
Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporuna Neden İhtiyaç Var?
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU PDF
09.30 – 10.30 OTURUM 1
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayten KADANALI
Diyabetik Ayak, Önemi, Fizyopatolojisi ve Tanımlanması

Doç. Dr. Şükran KÖSE PDF

Diyabetli Hastada Ayağın Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ayten KADANALI PDF

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Klinik Sınıflandırması
Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ PDF
10.30 – 10.45 KAHVE ARASI
10.45-12.15 OTURUM 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla YAVA
Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımları
Uzm. Hem. Alev KAHRAMAN PDF
Diyabetik Ayaktan Korunmaya Yönelik Ayak Bakım Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN ÇİÇEK PDF
Diyabetik Ayağın Cerrahi Müdahaleye Hazırlanması, Ameliyat Sonrası Bakımı ve Takibi
Prof. Dr. Ayla YAVA PDF
12.15 – 13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.15 – 14.00 OTURUM 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özge TURHAN
Olgularla Diyabetik Ayak
1. Olgu: Doç. Dr. Ayşe BATIREL PDF
2. Olgu: Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKKOYUNLU PDF
14.00 – 14.30 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aynur ENGİN
Diyabetik Ayak Hastasında Metabolik Kontrolun Sağlanması
Uzm. Dr. Sibel SERİN PDF
14.30 – 14.45 KAHVE ARASI
14.45 – 16.00 OTURUM 4
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER
Diyabetik Ayak Yaralarını Önleme ve Tanıda Ne Yapmalı?
Doç. Dr. Hülya AKAN PDF
Birinci Basamakta Ne Zaman Tedavi, Ne Zaman Sevk?
Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER PDF
Diyabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmeti
Doç. Dr. Serap ÇİFÇİLİ PDF
Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü
Prof. Dr. Nermin OLGUN
16.00 – 16.15 KAPANIŞ VE SERTİFİKA TÖRENİ