Şifremi Unuttum

Ana Konular

 • Ulusal diyabetik ayak uzlaşı raporunun tartışılması
 • Diyabetik ayak ekibi kurulmasının etkileri
 • Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu diyabetik ayağa nasıl bakıyor?
 • Diyabetik ayakta infeksiyon gelişiminde risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve taranması
 • Diyabetik ayakta radyolojik tanı: Ne zaman, hangi yöntem?
 • Diyabetik ayaklı hastaya ilk basamakta yaklaşım: Ne zaman tedavi? Ne zaman sevk edilmeli?
 • Diyabetik ayak infeksiyonlu hastada hastaneye yatış: Ne zaman-nerede?
 • Diyabetik ayak infeksiyonunda biyofilme yaklaşım
 • Diyabetik ayak infeksiyonunda zor patojenlerin yönetimi
 • Diyabetik ayak infeksiyonunun güncel tedavisi
 • Diyabette ayak mantar infeksiyonlarına yaklaşım
 • Diyabetik ayak osteomyeliti tanı ve tedavisinde yeni neler var?
 • Kritik diyabetik ayak infeksiyonlu hastada “antiinfektif tedavi” ne zaman sonlanmalı?
 • Diyabetik ayak yara tedavisinde yeni neler var? Yara örtüsü seçimi
 • Ciddi diyabetik ayak yarası yönetiminde negatif basıncın yeri
 • Hiperbarik oksijen tedavisi
 • Diyabetik ayakta ayağı basıdan kurtarma “offloading” ve biyomekanik nasıl düzenlenmeli?
 • Diyabetik ayakta glukoz kontrolü ve komplikasyonların yönetimi
 • Periferik nöropatili hastada fonksiyonların iyileştirilmesi
 • Debridman kime, ne zaman yapılmalı?
 • Diyabetik ayak infeksiyonlu hastada alt ekstremite ampütasyon öngörücüleri nelerdir?
 • Akut diyabetik ayak infeksiyonunda cerrahi yaklaşımlar
 • Diyabetik ayakta ampütasyon mu? Ayak koruyucu girişim mi?
 • Diyabetik ayakta rekonstrüksiyon: Ne zaman ve nasıl?
 • Periferik vasküler durum nasıl değerlendirilmeli?
 • Ayak iskemisinin endovasküler tedavisi
 • Charcot ayağı
 • Diyabetik ayak ülseri önlenmesi: hasta eğitimi ve hasta uyumunun iyileştirilmesi
 • Diyabetik ayakta hasta ve sağlık personeline bağlı gecikmeler
 • Diyabetik ayak yönetiminde psikososyal destek
 • Evde bakım
 • Diğer yardımcı tedaviler
 • Olgu sunumları

Ayrıca Simpozyum Sırasında Bir Tam Günlük “Hemşireler İçin Diyabetik Ayak Bakım Kursu” Yapılacaktır.