Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Diyabet dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olmayı sürdürmekte ve diyabetli hasta sayısı giderek artmaktadır. Diyabeti olan hastaların yasam boyunca ayak lezyonlarıyla karşılaşma oranı 5’te birdir. Ülkemizde bu sayının 500.000-700.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Maalesef bu olguların bir kısmında ayak ampütasyonu kaçınılmaz olmaktadır. Hastanın eşlik eden durumları, nöropatisi, iskemisi, diyabetinin süresi, diyabetin kontrol altında olmaması bu oranları artırmaktadır. Ayak ülseri gelişen olguların yaklaşık yarısına yakınında bakteriyel ve fungal infeksiyon da gelişmektedir.

Bu sorun aynı zamanda sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açmakta, sadece hastayı değil, aile bireylerini ve toplumu da ilgilendirmektedir.

Ülkemiz için önemli bir sorun olan Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının ulusal bazda izlenmesi ve soruna yönelik politikaların geliştirilmesi amacı ile 2011 yılı içerisinde KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubumuz kurulmuş olup bugüne değin ulusal ve uluslararası değerli konuşmacıların da katıldığı ve multidisipliner olan, 3 adet ulusal diyabetik ayak infeksiyonları simpozyumunu çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirmiştir.

Diyabetik ayak yara ve infeksiyonlarının başarılı yönetimi, ciddi komplikasyonların önlenmesi disiplinler arası bir yaklaşımı gerektirir. Bu ekibin içerisinde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, plastik cerrahi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, kalp-damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, aile hekimliği, radyoloji, nöroloji, dermatoloji, nükleer tıp, hiperbarik tedavi uzmanlarının ve ayak bakım hemşirelerinin yer almaları, diyabetik ayak yara ve infeksiyonu olan hastalara mümkün olan en kısa sürede ve en uygun şekilde tanı konularak tedavilerin uygulanmasını ve diyabetik ayak ülserinden korunmayı kolaylaştırmasının yanında, ampütasyon gibi istenmeyen sonuçları da azaltabilir.

Bu amaçla multidisipliner yapılan UDAİS (Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları) simpozyumlarımızın bu yıl dördüncüsü, 5-7 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da sizlerin değerli katılımı ve katkıları ile gerçekleştirilecektir.

Kuşkusuz diyabetik ayak yara ve infeksiyonlarının tedavisi kadar ayak bakımı, yara bakımı ve korunma son derece önemlidir. Bu nedenle simpozyumun son gününde diğer toplantılarımızda olduğu gibi hemşirelere yönelik üçüncü kurs Diyabetik Ayak Hemşireliği Derneği ile birlikte düzenlenecektir.

Düzenleyeceğimiz simpozyuma diyabetik ayak yarası/infeksiyonları ile ilgilenen, bu konuda çaba gösteren konu ile ilgili tüm sağlık çalışanlarını davet ediyoruz.

Simpozyumda diyabetik ayak sorunları, medikal, cerrahi tedavi uygulamaları, yara bakımı, koruyucu ayak bakımı ve infeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesi gibi birçok konu ulusal ve uluslararası konuşmacıların yapacağı sunumlar, paneller, olgu sunumları, sözel ve poster sunuları ile multidisipliner yaklaşımla tartışılacaktır.

Ayrıca bu konu ile ilgili çalışan 13 derneğin ve Sağlık Bakanlığının katkıları ile hazırlanan “Ulusal Diyabetik Ayak Yara ve İnfeksiyonları Tanı, Tedavi ve Önleme Uzlaşı Raporu” da geniş bir kitlenin tartışmasına açılacaktır.

Sizlerin katılımı ile gerçekleşecek olan UDAİS 2016’nın sorunun çözümüne ve multidisipliner işbirliğinin artırılmasına yönelik zengin bilimsel bir tartışma platformu olması dileğiyle…

Saygılarımızla.

 

UDAİS 2016 Simpozyum Başkanları

Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU Prof. Dr. Ayten KADANALI