Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel olarak özerk bir alt kuruluşu olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 21 Eylül 2002′de kurulmuştur. İHKMEYK, Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında hizmet kalitesini artırmak üzere, çalışmalarını 12 yıldan beri aralıksız olarak sürdürmektedir.

İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından, eğitici gelişimiyle ilgili temel konuların gözden geçirilmesi amacıyla, daha önce 15-17 Şubat 2007, 27-29 Mart 2008,  15-16 Mayıs 2010 ve 21 Eylül 2012 tarihlerinde Eğitici Gelişimi Kursları düzenlenmiştir.

İletişim becerileri tekniklerini kullanmak, hatta bu teknikleri içselleştirerek yaşam biçimi haline getirmek, eğitici olarak çalışan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının başarısındaki önemli noktalardan birisidir. Bu nedenle İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, 5. Eğitici Gelişimi Kursu’nu iletişim becerilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak düzenlemeye karar vermiştir.   8 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’daki Dernek Merkezinde yapılacak olan kurs süresince kısa teorik bilgilerin yanı sıra interaktif olarak iletişim becerilerini geliştirmek üzere  interaktif uygulamalı eğitim yapılacaktır.

Kursa, Klimik Derneği üyesi olup bir Üniversite veya Eğitim Hastanesinde eğitici (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Eğitim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu) olarak çalışan 20 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir. Kursa İstanbul dışından kabul edilecek katılımcıların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Kursumuzun bilgi ve deneyimlerinizi artırmanıza katkıda bulunmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Prof.  Dr. Ayşe WILLKE-TOPCU Prof.  Dr. Ayşe YÜCE Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
İHKMEYK Eğitim Programlarını
Geliştirme Komisyonu
Başkanı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu Başkanı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı