Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Üyesi olmak.
  • Üye ödenti borcu olmamak.
  • Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Eğitim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu olmak.

Kursa toplam 20 kişi kabul edilecektir.
Kursiyerlerin belirlenmesinde başvuru sırası dikkate alınacaktır.
Kurs sonunda sertifika verilecektir.
İstanbul dışından katılacakların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Kurs TTB – STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.