Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

Simpozyuma yalnız sözlü bildiriler kabul edilecektir. Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar Düzenleme Kurulu Sekreterliğinin mozyurt@gata.edu.tr veya mozyurt2013@gmail.com e-posta adreslerine iletilmelidir.

  1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  2. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir tümce yer almamalıdır.
  3. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  4. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
  5. Bildiri özeti boşluklar dahil 2500 harfi geçmemelidir.
  6. Bildiri özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Bidiri özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma