Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Program (4-7 Kasım 2014, Van)

1. Gün 4 Kasım 2014 SALI
10:00-12:00 KAYIT
13:00-14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
14:00-14:45 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Ayşe YÜCE
Tüberküloz ve Edebiyat
Sevgi ÖZEL
14:45-15:30 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Emel KİBAROĞLU
Ülkemizde Tüberküloz Kontrolü ve Tüberküloza Karşı Yeni Sağlık Hizmetleri Yapılanması
Seher MUSAONBAŞIOĞLU
16:00-17:30 PANEL 1: TÜBERKÜLOZDA KÜRESEL DİRENÇ SORUNU VE KONTROL HEDEFLERİ
Yönetenler: Ali ALBAY, Rıza DURMAZ
Dirençli Tüberkülozun Kontrolünde Moleküler Epidemiyolojinin Rolü
Rıza DURMAZ
Dünyada ve Ülkemizde İlaç Direnci: Tanı, Tedavi ve İzlemsel Sorunlar
Atilla SAYGI
Dünyada Kontrol Programı Hedefleri
Nurhan ALBAYRAK
2. Gün 5 Kasım 2014 ÇARŞAMBA
09:00-10:30 PANEL 2: SAĞLIK KURUMLARINDA TÜBERKÜLOZ YÖNETİMİ
Yönetenler: Engin SEBER, Gülnur TARHAN
Hasta Yönetimi ve İnfeksiyon Kontrolü
Süha ÖZKAN
Hastanelerde Tüberkülozlu Hastalara Ait Bildirim ve Triaj Sorunları
Derya CENGER
Tüberküloz Kontrolünde Laboratuvarın Rolü
Esin AKTAŞ
11:00-12:00 UYDU SİMPOZYUM 1
Salubris
Oturum Başkanı: Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Laboratuvar Olanakları Kısıtlı Bölgelerde Kullanılabilecek Tüberküloz Tanı Yöntemleri
Tanıl KOCAGÖZ
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1:
Oturum Başkanları: Tanıl KOCAGÖZ, Özgül KISA
15:00-16:30 PANEL 3: TÜBERKÜLOZ KONTROLÜNDE SORUNLAR
Yönetenler: Ahmet SANİÇ, Süha ÖZKAN
Tüberkülozda Koruyucu Tedavi İlkeleri ve Uygulamaları
Bünyamin SERTOĞULLARINDAN
Temaslı Taramasında Yaşanan Sorunlar
Aylin BABALIK
Ailede MDR Taraması
Emel ÇAĞLAR
Hasta Bakımında Etik ve Hukuki Sorunlar
Osman ELBEK
3. Gün 6 KASIM 2014 PERŞEMBE
09:00-10:30 PANEL 4: TÜBERKÜLOZDA İMMÜN YANIT
Yönetenler: Belma DURUPINAR, Faruk ÇİFTÇİ
Tüberküloz Patogenezinde Yeni Gelişmeler
Ferah BUDAK
Tedavide Umut Verici Gelişmeler: İmmünoterapi ve Yeni İlaçlar
Tülin SEVİM
Tüberkülozda Aşı Uygulamaları ve Yeni Aşı Çalışmaları
Seyyal ROTA
11:00-12:30 PANEL 5: ÖZEL KONAKTA TÜBERKÜLOZ
Yönetenler: Ayşe YÜCE, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
HIV ve Tüberküloz: Tanı ve Tedavi Sorunları
Nevin SARIGÜZEL
Diabetes Mellitus ve Tüberküloz İlişkisi
Faruk ÇİFTÇİ
Transplantasyon ve Mikobakteri İnfeksiyonları
Vildan AVKAN-OĞUZ
Çocukluk Çağı Tüberkülozu: Tanı ve Tedavi Sorunları
Hasan YÜKSEL
13:30-15:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2:
Oturum Başkanları: Ahmet KİZİRGİL, Dilek ŞATANA
15:30-17:00 PANEL 6: TÜBERKÜLOZDA LABORATUVAR UYGULAMALARI
Yönetenler: Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Hörü GAZİ
Birinci Basamaktan İtibaren Tüberküloz Tanısı, Hangi Hastaya Hangi Laboratuvar Çalışmaları?
Aydan ÖZKÜTÜK
Tanıda Kullanılan Yeni Yöntemler
Cengiz ÇAVUŞOĞLU
İnterferon-Gamma Salınım Testleri ve İnterferon-Gamma Dışında Kullanılan Belirteçler
Nuri ÖZKÜTÜK
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Tanısında Yeni Yöntemler
Ahmet Yılmaz ÇOBAN
4. Gün 7 Kasım 2014 CUMA
09:00-09:45 KONFERANS 3
Oturum Başkanı: Mustafa ÖZYURT
Tüberküloz Tanı Laboratuvarında Kalite Kontrol Uygulamaları
Işın AKYAR
09:45-11:15 PANEL 7: TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Yönetenler: Meltem UZUN, Zeki KILIÇASLAN
Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi
Yasemin BAYRAM
Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonlarının Tanısı
Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonlarına Klinik ve Tedavi Açısından Yaklaşım
Zeki KILIÇASLAN
İnsan Sağlığını Tehdit Eden Zoonotik Mikobakteriler
Hayrettin AKDENİZ