Şifremi Unuttum

Ana Konular

 • AIDS: Tedavide Yeni Gelişmeler
 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri
 • Antimikrobiyallerin Kullanımının İyileştirilmesi ve İzlenmesi
 • Antiviral Tedavi
 • Besin Kaynaklı İnfeksiyonlar
 • Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama
 • Bölgemizi Tehdit Eden İnfeksiyonlar
 • Clostridium difficile Tanı ve Tedavisi
 • Covid-19 ve Sars-CoV-2
 • Çok İlaca Dirençli Patojenler ve İnfeksiyon Kontrolü
 • Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
 • Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
 • Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi
 • Genito-Üriner Sistem İnfeksiyonları
 • Grip ve Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
 • İntraabdominal İnfeksiyonlar
 • İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi
 • Klinik Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Hızlı Yöntemler
 • Komplike Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
 • Kronik Hepatitler: Tanı ve Tedavide Güncel Durum
 • Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
 • Mikobakteri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavide Gelişmeler
 • Özel Konak İnfeksiyonları
 • Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar
 • Sepsis ve Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
 • Seyahat ve İnfeksiyon
 • Tanı ve Tedavi Kılavuzlarının Kullanılması: Ne Zaman? Nasıl?
 • Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı ve Tedavi
 • Viral Kanamalı Ateşler: Eski ve Yeni Tehditler
 • Yabancı Cisim İnfeksiyonları
 • Yaşlılıkta İnfeksiyonlar
 • Yeni Antimikrobiyaller
 • Yeni Aşılar ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri
 • Yeni Tanımlanan Patojenler
 • Yoğun Bakım Birimi İnfeksiyonları
 • Zoonozlar