Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonları: Yerel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
10.00-11.00 Direncin Epidemiyolojisi ve Tanımlanması
Oturum Başkanı: Esra Tanyel
Direncin Epidemiyolojisi, Ülkemizde ve Dünyada Son Durum
Emel Yılmaz
Direncin Tanımlanması: Kısıtlı Kaynaklar İçin Çözüm Önerileri
Serap Şimşek-Yavuz
 
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.15 Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Tedavisi
Oturum Başkanı: Aydın Deveci
Çoğul Dirençli Acinetobacter spp. ve Pseudomonas aeruginosa Tedavisi: Neyle, Nasıl?
Halis Akalın
Karbapeneme Dirençli Enterobacterales Tedavisi: Neyle, Nasıl?
Alpay Azap
12.15-14.00 Öğle Yemeği ve İHKM Alanında Yerel Sorunların Tartışılması
14.00-15.30 Direncin Önlenmesi: Zorlu Koşullar İçin Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Önder Ergönül
İnfeksiyon Kontrolde İletişimin Önemi
Selda Sayın-Kutlu
Tarama ve İzolasyon
Gökhan Aygün
Antimikrobiyal Yönetimi
Önder Ergönül
15.30-17.00 Dirençli Bakteri İnfeksiyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanı: Halis Akalın
Tartışmacılar: Mehtap Aydın, Aysel Kocagül-Çelikbaş, Nesrin Türker, Hasan Selçuk Özger
Olgu 1:  Karbapeneme Dirençli Enterobacterales İnfeksiyonu
Tuba Duman-Karakuş
Olgu 2:  Çoğul Dirençli Acinetobacter spp. İnfeksiyonu
Tuba Kuruoğlu
Olgu 3: Çoğul Dirençli Pseudomonas aeruginosa İnfeksiyonu
Meltem Karslıoğlu