Şifremi Unuttum

Videolar ve Sunumlar

15 Kasım 2018, Perşembe
AÇILIŞ / KONGRE BAŞKANI Volkan Korten
AÇILIŞ KONFERANSI
Ulaşılması Güç Gruplar için Öneriler Deniz Gökengin (PDF)
YUVARLAK MASA
Hızlanan Epidemiye Daha İyi Nasıl Cevap Verebiliriz? Mustafa Bahadır Sucaklı (PDF), Aygen Tümer (PDF, PDF)
16 Kasım 2018, Cuma
PANEL I – HIV ve Komorbidite
Renal Sorunlar Sabahat Alışır-Ecder (PDF)
Lenfoma Tülin Fıratlı Tuğlular
Seçilmiş Poster Sunumları
HIV İle Yaşayan Kişilerde Sarkopeni Taramasında Gastroknemius Kas Kalınlığının Rolü  

Mehdi Houssein (PDF)

UYDU SEMPOZYUMU
Bugünün Kararı, Yarının Sağlığı Graeme Moyle (PDF)
PANEL II – Koinfeksiyonlar
CMV Çiğdem Ataman-Hatipoğlu (PDF)
Toksoplazmoz Özlem Altuntaş-Aydın (PDF)
PCP Yasemin Çağ (PDF)
Seçilmiş Poster Sunumları
Bartonella henselae retiniti gelişen HIV pozitif bir olgu Kader Arslan (PDF)
 
17 Kasım 2018, Cumartesi
PANEL III – ART
Antiretroviral Tedavide Yeni Yaklaşımlar (Dual ve Parenteral Tedavilerde Son Durum) Dilara İnan (PDF)
Yakın ve Gelecek ART Bilgül Mete (PDF)
Seçilmiş Poster Sunumları
Psikiyatristler ve Enfeksiyon Hastalıkları Hekimlerinin İlaç-İlaç Etkileşimleri Konusunda Tutumları Emre Kara (PDF)
UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinin Temeli Corklin Steinhart
PANEL IV – Tedavide Yenilikler
Kür Yolunda Gelişmeler A. Çağkan İnkaya (PDF)
Geniş Nötralizan Antikorlar Taner Yıldırmak (PDF)
Modern ART ile Yaşam Beklentisi Behice Kurtaran (PDF)
PANEL V – HIV ve Tbc
Tanıda Gelişmeler Hayat Kumbasar (PDF)
Nasıl Koruyalım ve Tedavi Edelim? Nuriye Fışgın
HIV ve MDR Tbc Şeref Özkara
PANEL VI – Kongrelerde Öne Çıkan Araştırmalar
CROI Atahan Çağatay
IAS Uluhan Sili (PDF)
Glasgow Selda Sayın-Kutlu
18 Kasım 2018, Pazar
KONFERANS / PANEL
Rehberler Işığında Akılcı ART Kullanımı Asuman İnan
SÖZLÜ SUNUMLAR 6 Poster (SS-04SS-05SS-06SS-07SS-08SS-09)