Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

BİRİNCİ GÜN, 9 Haziran 2023
 
09.00 – 09.30 Açılış

Nazlım AKTUĞ-DEMİR, Süda TEKİN, Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

09.30 – 10.00 Mustafa Kemal ATATÜRK Anısına Söyleşi: DEHA [PDF]

Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY

Konuşmacı: Onur URAL 

10.00 – 10.15 Kahve Arası
 
10.15 – 11.30 Oturum 1: Özellikli Hasta Grubunda Antibiyotik Kullanım İlkeleri

Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Haluk ERAKSOY

10.15 – 10.40 Böbrek Yetmezliğinde Antibiyotik Kullanım İlkeleri [PDF]

Fatih TEMOÇİN

10.40 – 11.05 Obez, Kaşektik veya Albümini Düşük Hastalarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri [PDF]

Ceren ATASOY-TAHTASAKAL

11.05 – 11.30 Sepsis ve Septik Şokta Antibiyotik Kullanım İlkeleri [PDF]

Güle ÇINAR

11.30 – 11.45 Kahve Arası
 
11.45-12.15 Dirençli İnfeksiyonlarda Yeni Tedavi Seçenekleri [PDF]

Oturum Başkanı: Onur URAL

Konuşmacı: Nazlım AKTUĞ-DEMİR

12.15 – 12.45 Öğle Yemeği
 
12.45 – 15.15 ADÇG-MİÇG Çalışma Grupları Toplantısı
 
15.15 – 16.30 Oturum 2: Olgular Üzerinden Yabancı Cisim İnfeksiyonlarına Yaklaşım

Oturum Başkanı: Necla EREN-TÜLEK

15.15 – 15.40 Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Olgusu; Kateteri Çıkaralım mı? [PDF]

Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

15.40 – 16.05 Şant İnfeksiyonu Olgusu; Şantı Çıkaralım mı? [PDF]

Emel YILMAZ

16.05 – 16.30 Protez İnfeksiyonu Olgusu; Protezi Çıkaralım mı? [PDF]

Yasemin HEPER

16.30 – 16.45 Kahve Arası
 
16.45 – 17.35 Oturum 3: Olgular Eşliğinde Gram Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanları: Nazlım AKTUĞ-DEMİR, Emel YILMAZ

17.45 – 17.10 Gram Negatif Enterik Bakteri İnfeksiyonlarının Tedavisinde, Olgular Eşliğinde Güncel Rehber Önerileri [PDF]

Zeynep MEMİŞ

17.10 – 17.35 Gram Negatif Non-Fermenter Bakteri İnfeksiyonlarının Tedavisinde, Olgular Eşliğinde Güncel Rehber Önerileri [PDF]

Tuba KURUOĞLU

17.35-18.30 ADÇG Çalışma Grubu Toplantısı

 

İKİNCİ GÜN, 10 Haziran 2023
08.30 – 10.00 Oturum 4: İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Antifungal Direnç ve Getirileri

Oturum Başkanları: Süda TEKİN, Selda SAYIN-KUTLU

08.30 – 08.55 Kandidalarda Direnç ve Epidemiyoloji: Nasıl Yorumlanmalı? [PDF]

Özlem DOĞAN

08.55 – 09.20 Küf Mantarlarında Direnç Durumu ve Getirileri [PDF]

Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI

09.20 – 09.45 İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Güncel Tanı Yöntemleri [PDF]

Zehra Çağla KARAKOÇ

09.45 – 10.00 Tartışma
 
10.00 – 10.15 Kahve Arası
 
10.15 – 10.45 Özel Gruplarda İnvazif Mantar İnfeksiyonlarına Genel Bakış [PDF]

Oturum Başkanı: Süda TEKİN

Konuşmacı: Recep TEKİN

10.45 – 12.15 Oturum 5: Soru(n)larla İnvazif Fungal İnfeksiyonların Yönetimi

Oturum Başkanları: İlkay KARAOĞLAN, Esra KAZAK

10.45 – 11.10 İnvazif Kandida İnfeksiyonlarının Yönetimde Güncel Yaklaşımlar [PDF]

Süheyla SERİN-SENGER

11.10- 11.35 İnvazif Aspergilloz İnfeksiyonlarının Yönetimde Güncel Yaklaşımlar [PDF]

Funda MEMİŞOĞLU

11.35 – 12.00 COVID-19 Süreci ve Sonrasında Diğer Fungal İnfeksiyonlarda Bilinen Değişti mi? [PDF]

Yasemin TEZER-TEKÇE

12.00 – 12.15 Tartışma
 
12.15 – 13.00 Öğle Yemeği
 
13.00 – 13.30 Uydu Simpozyum 3 (Abdi İbrahim)

Enfeksiyon ve Hematoloji Bakış Açısı ile IFI Profilaksisinde Posakonazol’ün Yeri [PDF][PDF]

Konuşmacılar: Alpay AZAP, Güldane CENGİZ-SEVAL

13.30 – 14.30 Oturum 6: Olgularla Dirençli İnvazif Fungal İnfeksiyonların Yönetimi: Doğru Tedavi Doğru Tanıdan Geçer

Oturum Başkanları: Recep TEKİN, Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI

13.30 – 13.55 İnvazif Kandidoz Olgusu [PDF]

Mahir KAPMAZ

13.55 – 14.20 İnvazif Aspergilloz Olgusu [PDF]

Buket ERTÜRK-ŞENGEL

14.20 – 14. 45 Tartışma
 
14.45 – 15.00 Kapanış