Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Klimik 2018 Sözel Bildiri Ödülleri

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-44
“Antikor Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Difteri Toksinine Karşı Plastik Antikor Geliştirilmesi”
Fulya Dal-Yöntem, Merve Yaşar, Süleyman Serdar Alkanlı, Nilhan Kayaman-Apohan, Zerrin Aktaş, Memet
Vezir Kahraman, Celal Güven, Mustafa Oral Öncül, Handan Akçakaya

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-07
“Trombositten Zengin Plazmanın Çoklu İlaç Direncine Sahip Çeşitli Bakteriler Üzerine Antibakteriyel
Etkinliğinin İn-Vitro Araştırılması”
Rıza Aytaç Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Patrizio Petrone, Soner Yılmaz, Bayhan Bektöre, Berksan Şimşek,
Tuğba Kula Atik, Mustafa Özyurt, Aytekin Ünlü

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

SS-13
“Sıçanlarda Oluşturulan İnfektif Endokardit Modeli”
Şükran Köse, Tuba Tatlı-Kış, Canberk Yılmaz, Mehmet Kış, Mustafa Barış, Gülden Diniz-Ünlü, Osman Yılmaz