Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Klimik 2019 Sözel Bildiri Ödülleri

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-34

“Solid Organ Nakli Alıcılarında HCMV Yönetimi”

Ayşe Hande Arslan1, Barış Otlu2, Melike Hamiyet Demirkaya1, Tond Sone Çalışma Grubu3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

2İnönü Üniveristesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

3Türkiye Organ Nakli Derneği, Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Çalışma Grubu

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-01

“Karbapenem Dirençli Acinetobacter Baumannii’de Kuersetin-Meropenem Yüklü Lesitin/Kitosan Nanopartikülünün Etkinliği”

Sedef İlk1, Tuğba ARSLAN-GÜLEN2, Üner Kayabaş2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Niğde

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Niğde

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

 SS-07

Hipervirülan Klebsiella pneumoniae savaşının gizemi: Yersinyabaktin”

Cansel Vatansever1, Nazlı Ataç1, Özgür Albayrak1, Özlem Doğan1, Özgün Ekin Şahin2, Bilge Kaan Kılıçoğlu2, Atalay Demiray2, Önder Ergönül3, Mehmet Gönen4, Füsun Can1

1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul

3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul