Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Klimik 2017 Sözel Bildiri Ödülleri

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-004
Oküler Sifilis: Yeni Bir Salgın mı?

Seniha Başaran1, Elif Agüloğlu1, Merih Oray2, Serap Şimşek-Yavuz1, Atahan Çağatay1, Oral Öncül1, Halit Özsüt1, Haluk Eraksoy1, İlknur Tuğal Tutkun2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-005
İnfluenza A infeksiyonunda Ölümü Belirleyen Faktörler

Süda Tekin1, Şiran Keske2, Servet Alan3, Ayşe Batırel4, Zehra Çağla Karakoç5, Nuriye Taşdelen Fışgın6, Serap Şimşek Yavuz7, Burcu Bayrak8, Mehtap Aydın9, Mahir Kapmaz10, Fatma Yılmaz Karadağ11, Önder Ergönül12

1Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
3Memorial Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
4SB Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
5Özel Liv Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
6SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
7İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
8SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
9Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
10Özel Safa Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
11Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
12Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

S-009

İnfluenza A Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: M2e Peptidine Spesifik Igy Antikorlarının Kullanımı

Yasemin Budama-Kılınç1 , Rabia Çakır-Koç1 , Sevim Meşe2, Selim Badur2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
2Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, İstanbul

S-012
Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Önlenmesine Yönelik Nanoteknoloji Destekli Endotrakeal Tüp Yüzey Kaplamaları

Nazlı Ataç1 , Çağla Koşak2 , İskender Yılgör2 , Emel Yılgör2 , Birol Karakaya3 , Füsun Can1

1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
3BME Araştırma Geliştirme Danışmanlık, Kocaeli