Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Klimik 2021 Sözel ve Poster Bildiri Ödülleri

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK  ÖDÜLÜ

“Ixodes Scapularis Cinsi Kenelere Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında Rekombinant Salp14 ve TSLPI
Antijenlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması”

Hüsrev Diktaş

 

İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ

“Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin Kullanımının Uygunluğunun Değerlendirilmesi”

Aslınur Albayrak, Hasan Selçuk Özger, Bilgen Başgut, Gülbin Aygencel Bıkmaz, Bensu Karahalil

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

“Akut Brusellozis ve Brusellar Spondilodiskitte Serum Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL)
Düzeyleri”

Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Lütfi Saltuk Demir, Duygu Fındık, Servet Kölgelier, Onur Ural

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK  ÖDÜLÜ

“Hepatit B Aşısına Yanıtsız Bireylerde İntradermal ve İntramusküler Hepatit B Aşı
Uygulaması”

Meryem Şahin Özdemir, Sibel Yıldız Kaya, Yusuf Emre Özdemir, Ahmet Furkan Kurt, Rıtvan
Kara Ali, İlker İnanç Balkan, Bilgül Mete, Neşe Saltoğlu, Fehmi Tabak

 

İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ

“Kan Kültürlerinden İzole Edilen Çoğul Dirençli Gram Negatif Çomaklarda Farklı Yöntemlerle
Kolistin Direncinin Saptanması”

Rama Alhamwi, Lütfiye Öksüz

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

“2017-2019 Yıllarında Muş İlinde Görülen Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi”

Aysun Benli