Şifremi Unuttum

Poster Özeti Hazırlama Kuralları

Poster özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 6 Nisan 2018 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adreslerine e-postayla iletilmelidir. Viral hepatitlerin her yönüyle ilgili hazırlayacağınız bildirilerinizi bekliyoruz.

  1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  2. Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
  4. Poster özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.
  5. Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma

Poster özetleri, simpozyum sırasında dağıtılacak konuşmaların da yer aldığı kitapçıkta basılacak, ayrıca, 13 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.40-11.30 saatleri arasında yapılacak olan Poster Tartışması oturumunda değerlendirilecektir. Simpozyum sırasında ayrıca poster sunumu yapılmayacaktır.

İletişim Adresleri

Klimik Derneği klimik@klimik.org.tr, 
Prof. Dr. Onur URAL (Simpozyum Başkanı) onurural64@yahoo.com
Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM (Başkan Yardımcısı) ziya.kuruuzum@deu.edu.tr
Doç. Dr. Şua SÜMER (Genel Sekreter) suasumer@gmail.com
Doç. Dr. Nazlım AKTUĞ-DEMİR (Genel Sekreter) naktugdemir@yahoo.com