Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

SON BAŞVURU TARİHİ
6 Nisan 2018 Cuma Saat 17.00
SİMPOZYUM TARİHİ
10-13 Mayıs  2018
SİMPOZYUM MERKEZİ
Dedeman Hotel, Konya
SİMPOZYUM AMACI
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi yapan veya uzman olarak çalışan hekimlere, akut ve kronik viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin olgular eşliğinde verilmesidir.
SİMPOZYUM KOŞULLARI
Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.
Başvuracakların Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.
Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.
Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları zorunludur.